Jak jsme se loučili s létem

Publikováno 26.09.2022 11:08 Odbočka Náchod


 

 

Již podruhé jsme se sešli v romantickém údolí, kde nás přivítala správcová kempu paní Olga Fruhaufová. Je předsedkyní Sdružení zdravotně postižených v Náchodě. Pravdivá byla její slova: Když procházím sídlištěm, často vidím za okny smutné tváře osamělých lidí, kterým je třeba pomoci.

Organizátoři akce vše pečlivě připravili, každý přispěl, když ne materiálově, tak alespoň dobrou náladou, aby pohoda byla co nejlepší. Nechyběl tradiční závin paní Věry, buchty a koláče, klobásky a pivo.

Nemalý finanční dar na občerstvení dala milá nevidomá Lýdinka Strbíková. Navíc nás potěšila slovy, že jsme její rodina. Zlatým hřebem je však hudba. O tu se vždy stará pan Olda Hejda. Bez jeho harmoniky by nebylo setkání tak veselé.

Slunce nám svítilo, do vrchu se tyčil les Montace, oheň praskal a klobásky se rozvíjely do hnědých růžiček. Bylo to důstojné loučení s létem a vítání podzimu. Se současnými vodami řeky Metuje se již nesejdeme.  Ty nám do roka zmizí ve vlnách moře. Ale přátelé v kouzelném údolí Bělovse se sejdou znova.

Ať se všichni setkáme ve zdraví a míru. To Vám přeje kamarádka Běla se svým psem Haničkou.

Zapsala Běla Hejzlarová, členka OO SONS Náchod


Obrázky