Interaktivní osvěta

Publikováno 18.06.2019 19:21 Odbočka Kyjov


Obrázek

Základní škola v Bučovicích pro své žáky koncem školního roku připravuje výukové projekty s určitým zaměřením a žáci si dle svého zájmu jednotlivé obory vybírají. S jedním projektem máme vcelku dlouholetou a pravidelnou zkušenost i my - Život ve tmě. Letos žáci přijeli k nám a my tak měli možnost je seznámit s některými sportovními aktivitami zrakově postižených, nechyběla ukázka kompenzačních pomůcek, výuka chůze s bílou holí a zásady pomoci nevidomým a také  seznámení s bodíky Braillova písma, se kterým dále pracovali. Měli za úkol vyluštit zadání v Braillově písmu a podle něj vybrat bez kontroly zraku určitý druh oblečení k určité příležitosti. A to bylo rozčarování, když zjistili že pouhým hmatem v mnoha případech nerozeznají pyžamo od společenské košile, či noční košili od plesových šatů. Ale my byli hodní, měli určité nápovědy, třeba že společenské šaty většinou mají nějaký ozdobný prvek, apod. Ti odvážní se do vybraného oblečení i oblekli a v kalupu pak proběhla i módní přehlídka plesových šatů s kabelčičkou, oblečení spací, do deště, na hory, pánský společenský oděv. Snad se žákům taková hravá forma líbila a v určitých situacích si vzpomenou, že těm zrakově postiženým je třeba jakoukoliv dostupnou formou život ulehčit.

 


Obrázky