Instruktáž prostorové orientace ve Šternberku a Uničově

Publikováno 25.07.2022 15:01 Odbočka Olomouc


Obrázek

První z nich proběhla již 7. června na vlakovém i přilehlém autobusovém nádraží ve Šternberku. Sešla se poměrně početná skupina zájemců z řad klientů Regionálního střediska TyfloCentra Prostějov a naší odbočky.

Pod odborným vedením Bc. Zuzany Znojilové, pracovnice pro odstraňování bariér TyfloCentra Olomouc, si účastníci prohlédli reliéfní plánek těchto prostor a prošli budovu nádraží s pokladnami a bezbariérovými WC a taktéž vlakovými nástupišti a autobusovými stanovišti.

K důležitým orientačním prvkům zde patří hmatné varovné a signální pásy, světelná a zvuková signalizace na hlavním přechodu přes kolejiště a orientační hlasové majáčky.

Nechybí ozvučené informační příjezdové a odjezdové tabule jak v hale, tak ve vnějším prostoru.

Trochu jsme se podivili nad tím, že po aktivaci vysílačkou pro nevidomé VPN01 se „ozval“ semafor u hlavního přechodu přes kolejiště, ale pak „pípal“ ještě hodně dlouho, což určitě mohlo udivovat nejen nás, ale i ostatní cestující. Paní Zuzka už o tomto jevu informovala příslušné pracovníky Správy železnic, ale zatím úpravu neprovedli.

Na popud účastnic z Uničova se instruktáž o měsíc později, konkrétně 13. července, konala i na nádraží v Uničově.

Sešla se tentokráte menší skupina, ale tak jako ve Šternberku, i zde účastníci tuto akci velmi ocenili s tím, že si mohli v klidu a s odborníkem projít a vyzkoušet všechny nové prvky na obou nádražích.

Původně byla plánována i instruktáž na autobusovém nádraží v Uničově, ale to na rekonstrukci teprve čeká a zatím zde není nic z moderních technických prvků usnadňujících samostatný pohyb a orientaci lidí s vážným zrakovým postižením.

My, spolupořadatelé, ale můžeme to říct i za uživatele, jsme velmi spokojeni s průběhem obou instruktáží.  Rádi tlumočíme poděkování paní Zuzce za odborné vedení obou akcí a příjemnou atmosféru během jejich průběhu.

Nyní se už můžeme těšit na slíbené rychlovlaky, které mají být na tuto trať nasazeny.

J. Příborský


Obrázky