Informátor 9/2021

Publikováno 15.09.2021 13:18 Odbočka Tábor


 

Důležité upozornění

 

Lávka u Družby

 

Pro členy naší odbočky, kteří k nám chodí, přinášíme zprávu o překopávce chodníku u Píseckého rozcestí. Když směřujete z rozcestí na naši odbočku a přejdete hlavní silnici, ocitnete se u Družby za Cool Servisem. Nachází se tam vyvýšená lávka, která je blíž k bytům. Dejte si pozor.

 

 

Vážení členové táborské odbočky SONS,

ve dnech 30. a 31. srpna se konal X. celostátní sjezd organizace SONS v Pardubicích, kde se volilo nové vedení organizace SONS. Byli zvoleni:

 

 • Prezident SONS:

Mgr. Luboš Zajíc

 

 • Víceprezident SONS:

Jan Šnyrych

 

 • Členové republikové rady SONS:
 1. Dagmar Filgasová
 2. Rudolf Volejník
 3. Renata Jandrtová
 4. Viktor Dudr
 5. Václav Polášek
 6. Radek Žalud
 7. Pavla Andrýsková

 

 • Členové republikové kontrolní komise SONS:
 1. Soňa Bezděková
 2. Jaroslava Střešinková
 3. Ivana Karašová

 

Toto jsou změny ve vedení naší společnosti. Změny se týkají také naší odbočky. Po devíti letech se rozloučíme s obětavou a milou vedoucí Kristýnkou Voborskou. Nastupuje na vlastní obrovskou změnu, která bude kromě krásných radostí přinášet i překvapení v dalších životních etapách. Proto Kristýnko, za sebe, Ti ze svého srdce přeji nový start do přítomných zítřků, neohlížej se moc do minulosti, protože ji nezměníš, ale hleď do budoucnosti, která jistě přinese něco nádherného.

 

Děkuji Ti za to, že jsi. Děkuji, že jsi mi pomohla v oblastech, které byly pro mě velkou neznámou. Věřím, že „nová“ vedoucí Hana Pospíchalová, bude také majáčkem na cestě za poznáním. J Přeji Ti šťastnou cestu životem ❤❤

Pavla Heřmanová

pracovnice v sociálních službách

Já se neloučím…..

 

           Dnešní den je mým posledním pracovním dnem v SONSu před, už několikrát zmíněným, odchodem na mateřskou dovolenou. Je to zvláštní pocit balit si věci, mít lehčí kabelku o klíče a služební telefon a v neposlední řadě mít i lehčí hlavu. Tu mám lehčí díky tomu, že vím, že tady zanechávám pracoviště ve skvělých rukou. Na mé místo se vrátila Hanička, která to tu rozjížděla se sociálními službami a druhé místo u stolu zaujímá Pavlínka, která se během krátké doby stala zkušenou matadorkou, což teď potvrdila v roli vedoucí rekondičního pobytu. Navíc je jim oporou Oblastní rada a Revizní komise. Věřím, že se všem bude dařit a holky vytvoří perfektní tým, který bude ku prospěchu celé organizace a především Vám všem. Bude to po letech opět nová energie, která určitě přinese mnoho zajímavého.

Odcházím po devíti letech, což není úplně krátká doba, ale jsem opravdu šťastná a vděčná, že SONS tehdy přijal na místo sociální pracovnice tu ustrašenou studentku, která přišla na pohovor a na diplomu ještě pomalu nestačila zaschnout barva. Žádné začátky nejsou lehké. Člověk se musí hodně učit, často ovládat své emoce a nebát se pevně si stát za svým názorem – ale také umět uznat chybu, nechat si poradit a najít krásu kompromisu. Ale hlavně vždy se snažit být slušný a dobrý člověk, jak říkal můj děda.

Opravdu dlouho mi trvalo si uvědomit, že není v našich silách se zavděčit všem, i když se snažíme na milión procent. V této organizaci jsem měla štěstí a poznala jsem řadu skvělých lidí. Ať už kolegů v SONSu napříč celou republikou, kolegů a kolegyň tady v Táboře a v neposlední řadě Vás členů. Děkuji Vám všem za všechno!

Děkuji za milá slova a za Vaše přátelství. Přeji všem především hodně zdraví a organizaci ať pěkně „šlape“ a získává nové a spokojené členy.

                                                                              S vděkem a slzou v oku

                                                                                   Kristýna s Adámkem

 

 

Představení

 

           Říká se, že rok 2021 je rokem velkých změn, přechodů, že je to rok zvláštní a hektický, plný nepředvídatelných událostí. Musím s tím souhlasit, neboť i já ho takhle vidím. Jednou z rychlých a neplánovaných věcí byl i můj návrat zpět do naší organizace. Jmenuji se Hana Pospíchalová (dříve Cibulková) a někteří z Vás mě již znají, neboť jsem před deseti lety z organizace odešla na mateřskou dovolenou. Letos v červenci jsem přišla navštívit svou  kolegyni Kristýnku s tím, že si dáme spolu kávu a popovídáme si o životě. Kristýnka mi však sdělila radostnou novinu a hned se mě zeptala, zda bych jí nechtěla zase znova vystřídat a vrátit se zpět. Nejdřív mě to zaskočilo, neboť jsem ještě nepočítala s tím, že se již budu do práce vracet, neboť nejmladší dcerce budou teprve tři roky. Cestou domů se mi to neustále přehrávalo v hlavě a já se nakonec po dohodě s rodinou rozhodla, že už nastal čas. A tak po výběrovém řízení, které jsem zvládla, jsem od září Vaší novou sociální pracovnicí.

Za těch pár dní, co jsem zde, jsem měla možnost poznat, jak se organizace proměnila a jak se posunula dál. Milou změnou a velkou pomocí je i to, že mám kolegyni, kterou jsem před deseti lety neměla, a která mi na pracovišti někdy dost chyběla.

Doufám, že Vám poskytnu tolik informací a rad, které využijete a že Vám budu dobře nápomocna s činnostmi a při dotazech, se kterými si nebudete vědět rady a které Vás díky svému handicapu omezují v životě.

Kristýnce přeji hodně štěstí, a ať si to nastávající období co nejkrásněji užije a až bude mít chuť a bude se jí po nás stýskat, ať určitě za námi přijde. Moc rádi jí i Adámka uvidíme.

 

                                                                               Hanka Pospíchalová

 

 

Naši oslavenci v měsíci září

 

           Přijměte naše gratulace ke svým narozeninám!

 

Bártová Jaroslava    

Heřmánek Zbyněk

Jelínková Václava

Kriegová Zdeňka

Mikolášová Marie

 

Za celou organizaci Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a elánu!

 

 

 

 

Rozloučení

Odešla jsi cestou, kterou jde každý sám, jen brána vzpomínek zůstala dokořán…Ten kdo Tě poznal, si vzpomene, a ten, co Tě měl rád, nikdy nezapomene.

V srpnu naší členskou základnu navždy opustila dlouholetá členka organizace a členka výboru paní Bronislava Willmanová. Odešla ve věku krásných 90 let. Věnujme jí alespoň prostřednictvím Informátora krátkou tichou vzpomínku. Děkujeme Ti za Tvé přátelství, za Tvá pohlazení slůvky, za úsměv, který jsi měla na tváři, za to, že jsme Tě mohli poznat. S láskou a pokorou na Tebe vzpomínáme. Všem pozůstalým a přátelům  přejeme upřímnou soustrast.

 

 

 

Nepravidelné kulturní okénko

 

Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic!

Po loňském ročníku, poznamenaném pandemickými opatřeními se letos sbírka Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do ulic, ve dnech 11. - 13. října, v plném nasazení a s jasným cílem pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem vidět svět. Sbírka je pořádána u příležitosti Mezinárodního dne bíle hole.

Minulý ročník sbírky Bílá pastelka, na němž se v podobě nižšího počtu dobrovolníků podepsala covidová pandemie, je za námi. V tom letošním se opět v půlce října po celém Česku rozběhne na 2 000 dobrovolných dvojic. Se zbrusu novými kasičkami s platebním QR kódem a s logem sbírky na tričku budou dobrovolníci i tentokrát nabízet bílé pastelky symbolizující podporu lidem se zrakovým postižením. Výtěžek sbírky je určen na zajištění speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké poskytované v rámci celé České republiky. Každý, kdo za svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak podpoří například nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů pro nevidomé, výuku speciální práce s počítačem a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, ale i mnoho dalších prospěšných projektů. Značná část prostředků putuje na pomoc s návratem zpět do běžného života lidem, kteří přišli o zrak v dospělosti.

TV spot pro kampaň 2021 Bílá pastelka pomáhá vidět svět, namluvil herec Kryštof Hádek a na obrazovkách jej lidé uvidí v září a v říjnu ve vysílání charitativních spotů v ČT.

Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., která v květnu oslavila 25. výročí svého založení, ve spolupráci s jí založenými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry. 

Zdroj: Tisková zpráva Bílá pastelka 2021

Naše odbočka se též již po několikáté zapojí do sbírky, která bude probíhat v ulicích města Tábora a přilehlých obcích. Během těchto třech dnů můžete ve městě potkat studenty škol, dobrovolníky a naše členy, kteří nám budou pomáhat. Pokud by, jste se i vy, chtěli zapojit a pomoci nám získat více finančních prostředků, budeme velice rádi za Váš nápad či pomoc. Taktéž budeme velice rádi za sdílení informací o sbírce mezi širokou veřejnost. V říjnovém časopise uveřejníme informace o tom, jak případně sbírku podpořit. Bližší informace potenciálním dobrovolníkům rádi poskytneme v kanceláři.

 

 

 

 

 

Psychika – pokračování v typech osobnosti

 

V minulém vydání jsme si řekli něco o dvou typech lidí, kteří jsou orientování bud na výkon nebo na spontaneitu. V tomto čísle se podíváme na problematiku vztahu mezi vzorci chování či osobnostními specifiky a rozvojem či výskytem určitých onemocnění, o typech C a D.

Osobnost typu C

Hlavní charakteristikou je sklon k potlačování negativních emocí a to zejména hněvu, úzkosti, depresivních pocitů, nedostatku autonomie, pasivity, neprosazující se chování, nadměrně silné prožívání ztráty blízké osoby, vyhýbání se konfliktům či závislosti na dominantní osobě. Také tzv. patologicky harmonizující chování, což znamená tendence vyjít s každým a za každou cenu, nedostat se do konfliktu, a to i na úkor potlačení vlastních zájmů a potřeb.

Autoři popisují také patologickou příjemnost, přehnanou ochotu, podřizování vlastních potřeb druhým a mluví také o přísné kontrole vyjadřování emocí. Dlouhodobé vyhýbání se stresorům spolu s potlačováním emocí a potřeb vede k oslabení odolnosti organismu vůči rakovinovým vlivům.

Chování typu D

Označení typu D vychází z pojmu „distressed“, tedy sklíčený, nešťastný, trudný. Podle belgického psychologa se můžeme setkat i s označením depresivní. Tento typ osobnosti je podobně jako chování typu A spojován s rozvojem kardiovaskulárních onemocnění.

Osobnost typu D je charakterizována dvěma rysy:

 • tendence k prožívání vysoké úrovně negativních emocí,
 • tendence k vysoké úrovni sociální překážky. Znamená to, že jedinci mají tendenci neprojevovat negativní emoce v sociální interakci a zároveň pociťují výraznější zábrany v rámci kontaktu s druhými lidmi.

V základu této osobnosti pravděpodobně stojí nepříznivé okolnosti v dětství, zpravidla dysfunkční rodinné zázemí, určitá sociální izolovanost rodiny, deprivace emočních potřeb, nepozornost členů rodiny k potřebám druhých, rodinné klima neumožňující otevřené projevy vzájemnosti a podobně.

Z toho podle mého názoru vyplývá, že ať jste měli rodinné zázemí jakékoli, můžete se měnit. Negativní vzorce se snažit převést na pozitivní. Leč to není jednoduché, stojí za to na tom v kterémkoli věku pracovat.

 

 

 

Kvíz - táborské zajímavosti

 

Děkujeme těm, kteří odeslali kvízy, pro všechny dávám vyřešení a další čtyři otázky.

17) Přehradní nádrž Jordán byla vybudována ve stejném roce jako:

 1. b) objev Ameriky – 1492

18) Kolik je nejmladšímu a nejstaršímu členovi odbočky SONS dohromady:

 1. c) 31 + 97 = 128 let

19) Jak se jmenovalo kino v Sezimově ústí I.:

 1. b) kino Oko

20) Jak se jmenuje restaurace v blízkosti SONS:

 1. c) Restaurace Nový ráj

 

Další čtyři otázky:

21) Naše náměstí velebí Děkanský kostel proměnění páně na hoře Tábor. Jak vysoká je věž, ze které je krásný výhled i do okolí?

 1. a) 60 metrů
 2. b) 75 metrů
 3. c) 85 metrů

 

22) Co se stalo osudné pro herce Jana Hrzána, který je známý z filmů Drahé tety a já nebo Pane, vy jste vdova?

 1. a) lezení ve výškách
 2. b) seskok padákem
 3. c) potápění

 

23) Kolik kašen máme na starém městě?

 1. a) 5
 2. b) 7
 3. c) 9

 

24) Jaké dva nejslavnější hejtmany znázorňují mužské hlavy na jednom ze svorníků v budově táborské radnice?

 1. a) Jan Žižka a Prokop Holý
 2. b) Jan Žižka a Mikuláš z Husi
 3. c) Jan Žižka a Jan Roháč z Dubé

 

 

 

 

 

 

Termíny plánovacích akcí

Víte o nějaké zajímavé akci či chtěli byste konkrétně něco navštívit? Dejte nám tipy, rádi pro Vás budeme organizovat to, co Vás bude bavit!

Pozor změna!!!!  Pedig tentokrát v úterý až od 14:00 (DŘÍV PROSÍM NECHOĎ TE, BUDE ZDE PROBÍHAT ŠKOLENÍ A NEMŮŽEME Vás do klubovny dřív pustit, děkujeme za pochopení).

 

ZÁŘÍ

 

po.

  6.

září

Braillovo písmo

10:00

hod.

po.

6.

září

Jednání oblastní rady

13:30

hod.

út.

14.

září

Šikovné ruce

9:30

hod.

pá.

17.

září

Konverzace v Aj

9:00

hod.

! út.

21.

září

Pedig

!14:00

hod.

st.

22.

září

Pedig

13:00

hod.

pá.

24.

září

Konverzace v Aj

9:00

hod.

po.

27.

září

Braillovo písmo

10:00

hod.

čt.

30.

září

Trénování paměti

10:00

hod.

 

ŘÍJEN

po.

  4.

října

Jednání oblastní rady

13:30

hod.

st.

6.

října

Nácvik testování

9:00

hod.

po.

11.

října

BÍLÁ PASTELKA

9:30

hod.

út.

12.

října

BÍLÁ PASTELKA

9:00

hod.

st.

 13.

října

BÍLÁ PASTELKA

13:00

hod.

pá.

 15.

října

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

 19.

října

Pedig

13:00

hod.

st.

 20.

října

Pedig

13:00

hod.

čt.

 21.

října

Trénink paměti

10:00

hod.

pá.

 22.

října

Konverzace v Aj

9:00

hod.

út.

 26.

října

Šikovné ruce

9:30

hod

pá.

 29.

října

Konverzace v Aj

9:00

hod

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování a odhlašování se z akcí!