Informátor 5/2022

Publikováno 03.05.2022 09:16 Odbočka Tábor


Vážení členové,

je jaro a to přináší probuzení a nový začátek. Tak jej přijměme

s odvahou a nadějí, že svět je nádherný a že jsme to my a naše

pozornost, kdo jej můžeme takový stvořit.

 

Naši oslavenci v měsíci květnu

           Přijměte naše gratulace ke svým narozeninám!

 

Cibulka Miroslav        Marešová Vladimíra

Čamrová Jana           Matoušek Miroslav

Chomout Milan          Žítková Helena                                                          

 

Upozornění pro členy – přednáška s autorským čtením

Ve středu 18. května 2022 proběhne přednáška s autorským čtením z knihy „Táborský rodák Oskar Nedbal“. Tato přednáška bude slyšet z úst PhDr. Ludmily Peřinové, Ph.D. (muzikoložka, hudební publicistka, pedagožka) a bude doplněna poslechem ukázek ze skladatelova díla.

Přednáška se koná v 18.15 h v knihovně pro dospělé, v klubovně v přízemí se vstupným 30 Kč.

Vy, kdo bude mít zájem, hlaste se nám. Sejdeme se před knihovnou. Po skončení vás, kdo nebude mít doprovod, odvedeme na autobus nebo přiblížíme domů.

Cvičení pro radost nejen s Pavlí u nás na odbočce

Cvičení mě provází už hodně let. Nejdříve jsme musela, teď si o to tělo, mysl a hlavně duše samy žádají. S Hankou jsme obě stejného názoru, a proto zařazujeme do našich programů také cvičení všeho druhu. Plavání, procházky, výlety. A také cvičení pro radost. Pojďte se s námi rozhýbat krůček po krůčku na konci května. Zn.: dobrá nálada s sebou J

Rada pro cvičení s očima i na doma

Věnujte mu cca 5 minut každý den. Pokud pracujete na počítači, častěji.

Toto cvičení uvolňuje náš zrak. I když ho nemáte, i když ho máte jen zbyteček, i když vidíte jak ostříž, zaslouží si naši pozornost. Važte si svých očí.

Sundejte si brýle. Posaďte se na židli nebo na podložku. Problémy a starosti na moment odhoďte a snažte se být tady a teď. Ruce si dejte dlaněmi k sobě a chvilku si je o sebe třete. Posléze si je přiložte zlehka na své oči a chvilku setrvejte v neměnné poloze. Nezapomeňte na dýchání, zhluboka a pravidelně. Pozorujte, co se odehrává za očima za barvy, nebo je tam tma? Neposuzujte, nechte to vás chvilku působit.

Poté otevřete oči za dlaněmi, nechte proudit světlo do očí a dlaně dejte na stehna. Jsou oči odpočaté?

Život bez bariér - služby pro osoby se zrakovým postižením

Nedávno jsem cestovala vlakem a upoutal mě leták s názvem "bez bariér" - bezplatná asistence při cestování vlakem. Na webových stránkách je to hezky popsané. Kdo je neznáte a komu to pomůže, pojďte nahlédnout do asistenčních služeb.

Moderní vlaky společnosti České dráhy usnadňují pohodlné cestování lidem se zdravotním postižením i s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve vlacích ČD jsou standardně vyhrazena místa pro cestující se zdravotním postižením. Pokud tito cestující nepotřebují žádnou asistenci zaměstnanců ČD, nemusí si svou cestu předem objednávat. Pokud však vyžadují vyšší míru pomoci, může si objednat asistenci proškoleného zaměstnance ČD nebo Správy železnic.

Příklad asistence:

  1. Objednání služby nejpozději 24 hodin do odjezdu spoje.
  2. Setkání se zaměstnancem na smluveném místě.
  3. Zakoupení jízdních dokladů.
  4. Doprovod na nástupiště.
  5. Asistence při nástupu do vlaku zajištují zaměstnanci ČD nebo správy železnic.

Nemusíte využít všechny body, ale můžete si vybrat rozsah asistence podle svých potřeb a možností.

Za zajištění přepravy a asistence při nástupu, výstupu a přestupu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace neúčtují ČD žádné poplatky.

Objednání přepravy a asistence

Požadavek na přepravu a asistenci je třeba uplatnit nejpozději 24 hodin před odjezdem vlaku, v případě požadavku na zařazení vhodného vozu 48 hodin:

- prostřednictvím formuláře na www.cd.cz

- na telefonním čísle 221 111 122

- v kterékoliv pokladně ČD

Na všech uvedených kontaktech lze získat i bližší informace o technickém vybavení stanic, jejich úrovni bezbariérovosti i vybavení konkrétních vlaků.

Požadavky na přepravu vlakem jiného dopravce je třeba uplatnit přímo u daného dopravce. Při kombinaci více dopravců využijte objednávkový systém One Ticket Asistence na asistence.oneticket.cz, telefon 222 266 755 či na e-mail asistence@oneticket.cz.

Nemůžete-li svou objednanou přepravu nakonec uskutečnit, je třeba provést storno objednávky. (Více na www.cd.cz)

Takže jaro je tu. Nenechte si ujít možnost cestovat a poznávat. Nejen u nás jsou zajímavá místa, která nabízejí pocit dobře prožitého momentu.

 

Aktualizovaný akustický orientační systém v metru - únor 2022

V dnešní době se čím dál tím víc klade důraz na zpřístupnění staveb a jejich částí tak, aby byly zpřístupněné i osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace, konkrétně osobám s pohybovým, zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením, osobám pokročilého věku, těhotným ženám, osobám doprovázejícím dítě v kočárku nebo dětem do tří let. Každá z výše uvedených skupin má své specifické potřeby, osobám se zrakovým postižením pomáhají v orientaci v terénu jednoznačně identifikovatelné hmatné nebo akustické prvky. 

Nejvíce používanými akustickými prvky jsou orientační majáčky s příslušným trylkem s hlasovou frází. Majáčky pomocí akustického hlášení spouštěného nevidomou osobou dálkově  usnadňují nevidomým a slabozrakým prostorovou orientaci a poskytují jim věcné informace o nejbližším okolí nebo trase.   Samostatnou kapitolou v oblasti orientace zrakově postižených je veřejná doprava, a v Praze zejména metro. Dopravní podnik Praha instaluje na jednotlivých stanicích metra výše uvedené akustické majáčky, které označují a popisují např. vstupy do vestibulů metra, přístup schodištěm a eskalátory (popř. jejich kombinace), provozní chod eskalátorů, polohy výtahů či výstupy z vestibulů ve vazbě na povrchovou dopravu. U nově aktualizovaných stanic a majáčků je u přístupu dle lokality ve frázi i informace o tom, na jaký směr pojedete při vstupu do vlakové soupravy vlevo nebo vpravo při vstupu na plochu nástupiště (tzn. kde je konečná dané linky). Informace může být buď v prodloužené frázi majáčku u eskalátoru, nebo případně i u majáčku na schodiště nejsou-li zde eskalátory.  Pro dálkové ovládání majáčku se používá vysílačka VPN se 6 tlačítky; konkrétně v metru se využívají tlačítka číslo 1, 2 a 4. Stiskem daného tlačítka VPN odešle cestující signál a majáček spustí akustickou frázi.  

V krátkosti: povel jedna na vstupu do podchodu stanice oznámí fráze majáčku, kde jste a co následuje dále ve směru chůze. Na prosklených dveřích při vstupu do odbavovacích prostor je ohlášen název stanice, případně zda je stanice uzavřená. Schody a vstupy dveřmi jsou rozeznatelné dle trylků. Povelem vysílačky číslo dva je oznámen provozní stav pohyblivých schodů  (eskalátorů), tzn. směr jejich pojezdu, případně co následuje). Stejným povelem se dozvíte o existenci výtahu, a zda je v provozu. Podrobnější informace o akustických majáčcích, vysílačce VPN a jejím ovládání uvádíme v odkazech na konci tohoto článku.
V případě, že zjistíte nefunkční majáček ve stanici, je nejlepší a nejrychlejší řešení pro odstranění poruchy nahlásit závadu dozorčímu stanice (většinou okénko vpravo v úrovni turniketů); popř. se dá také napsat email s popisem stanice, místa a problému (nefunkčnost, hlasitost atd.) na bariery@sons.cz. 

Počet instalovaných majáčků každým rokem narůstá. Jen vloni podnik upravil další tři stanice metra, které byly letos uvedeny do provozu, mezi nimi stanice Hloubětín, Vysočany a Nové Butovice. Letos se úpravy budou týkat stanic Malostranská, I. P. Pavlova, které se již projektují. Záměrem je, aby i zde byl systém kompletní, tedy včetně výstupu na návaznou MHD, provozního stavu eskalátoru a i přístupu na toalety (tj. doplnit a nově umístit majáčky před WC ve všech nových nebo nově rekonstruovaných stanicích metra). Dalších dvanáct stanic s touto aktualizací je v přípravě. Podle odborníků si metropole v oblasti orientace nevidomých vede velmi dobře. Je totiž součástí celorepublikového systému, který je ve všech městech unifikovaný, a tedy v rámci Evropy naprosto unikátní. 

            Zprávu podává Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR.

Co dělat, když udeří blesk?

V každé sekundě se po celém světě strhnou přibližně dva až tři tisíce bouří. Na naší planetě se tedy vydatně blýská a například v Německu je každý rok napočítáno na více než milion blesků. Většina z nich vzniká v mracích, které osvětlí. Naštěstí jen jeden z deseti uhodí na zem, někdy to totiž může být velmi nebezpečné. Jen v Německu zemře každý rok asi pět lidí následkem úderu blesku.

 

Co dělat, pokud vás překvapí náhlá bouřka? Nejprve je třeba určit, jak daleko je vzdálená. V místě, kde dojde k výboji blesku, se vzduch ohřívá až na 30 000 °C. Tento ohřátý vzduch se prudce rozpíná a vzniká tlaková vlna, kterou vnímáme jako ránu – hrom. Protože se však zvukové vlny šíří podstatně pomaleji než světlo, lze jednoduchým počítáním určit čas do úderu blesku. Blesk udeří, zvuková vlna se šíří rychlostí 343 m/s. Hrom urazí přibližně každé tři sekundy jeden kilometr. 21, 22, 23… Pokud po úderu blesku trvá například šest sekund, než uslyšíme hrom, udeřil blesk přibližně dva kilometry daleko.

 

Pokud se bouřka nebezpečně blíží, měli byste se co nejrychleji schovat v nějaké budově nebo v autě. Pokud udeří blesk, projde proud díky dobře vodivé karoserii nebo díky vedení a ocelovým dílům ve stěnách domu kolem vás, a nikoliv vámi. Ale co dělat, když se nemáte kde ukrýt? V tom případě byste si měli dát pozor na dvě věci. Nejprve se co nejvíc zmenšete, nejlepší bude, když si dřepnete. Čím menší jste, tím snáz budete bleskem „přehlédnuti“, protože zasahuje především vyšší objekty. V žádném případě si na otevřeném poli nelehejte, protože elektrický náboj se v případě úderu většinou nerozplyne na jednom místě, ale šíří se zemí od dopadu všemi směry. V tomto místě vzniká náhle velký napěťový spád.

Je (životně!) důležité si uvědomit, že v případě výskytu napěťového spádu proud stále protéká. Ptáci odpočívající na vedení vysokého napětí se nemají čeho obávat, svým tělem totiž neuzavírají žádný elektrický obvod, protože mezi jejich nohama není žádný rozdíl napětí.

 

Při úderu blesku je tomu jinak. Země v bezprostřední blízkosti vykazuje na jednom metru rozdíly ve výši několika tisíc voltů. Vědci mluví také o krokovém napětí, neboť i mezi rozkročenýma nohama je rozdíl napětí dost velký na to, aby vaším tělem mohl projít nebezpečný proud. Když ležíte, pak tento rozdíl ještě zvýšíte!

 

„O Martinu Lutherovi se povídá, že ho jednou jako studenta v létě roku 1505 překvapila silná bouřka. Ve strachu ze smrti se modlil ke Svaté Anně: „Svatá Anno, pomoz! Necháš-li mě naživu, stanu se mnichem.“ Blesk uhodil, ale Luther přežil bez úhony a splnil svůj slib. Proti vůli otce opustil studium práv a vstoupil do augustiniánského kláštera v Erfurtu.“ Píše Yogeshwar Ranga, v knize nějaké další otázky proč se hvězdy třpytí a jiné hádanky každodenního života.

Proto překvapí-li vás blesk – dřepnout, nohy co nejblíž k sobě a … modlit.

Ach ta paměť?

V našem mozku máme jednotlivá centra pro konkrétní činnosti a orgány. Mezi nimi jsou dráhy a synapse a mnoho dalších složitostí. Jedno z nejdůležitějších center je paměť.

V dětství poznáváme svět kolem sebe a vše si ukládáme do paměti. V dospělosti ji rozšiřujeme a obohacujeme. Jsme lidé vizuální (zrak), auditivní (sluch), emoční (cit). Paměť máme krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. S přibývajícími léty tu první ztrácíme. O IQ a EQ jsme určitě něco také slyšeli. Výbavnost je bezesporu velkým pomocníkem.

Mnozí z nás známe, jak zapomínání se plíží nenápadně. Hledání klíčů, brýlí, mobilu, šroubováku, tašky, lístku na nákup a podobně. Později hledáme slovíčka při rozhovoru, jména našich nejbližších, datumy a jednotlivé dny.

Aby se tak nedělo, k tomu nám slouží trénink paměti. Každý měsíc se scházíme a pomocí různých slovíček, písmen, říkadel, pojmů a synonym si můžeme vyzkoušet, jak na tom jsme. Paní Heřmanová tyto lekce připravuje pomocí chytrých knih, k tomu určených a praktických rad ze života. Zasmějeme se a přidáme historky se svou zkušeností.

 

Nesoutěžíme mezi sebou, ale se svou pamětí a vědomostmi. A bráníme se přísloví „co není v hlavě, je v nohách!“ Přijďte mezi nás a dokažte si, že na tom nejste tak špatně, jak jste si mysleli. Příští lekce bude 10. května od deseti hodin. Další budou následovat v plánu akcí.

 

Těší se na Vás autorka tréninku

Pozvánku napsala Emilka

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY BĚHEM DUBNA

plavecký výcvik POKRAČUJE

Proč chodit plavat? Protože pokud zvládnete jednotlivý styly bez větších chyb a nedostatků, je plavání jedním z nejlaskavějších sportů k Vašemu pohybovému aparátu. Plavání totiž nezatěžuje jednotlivé části pohybového aparátu na úkor jiných. Při plavání dochází k posílení a i k protažení takřka všech hlavních svalových skupin. Dále plavat mohu všichni, senioři, těhotné ženy, osoby s handicapem, ale i obézní lidé, kteří díky vlastnostem vodního prostředí nepřetěžují klouby, vazy či páteř. Plavání patří i mezi skvělé rehabilitační aktivity, kdy dochází ke zvýšení hybnosti kloubů. Během plavání se i šetrně posiluje srdeční sval. Pravidelné plavání přispívá k zlepšení vitální kapacitě plic, pokud tedy vydechujete do vody a překonáváte odpor vody. Také pohyb ve vodním prostředí má pozitivní vliv na psychiku. No a také společné trávení kurzu může být i motivací a dobrou společenskou událostí. Proto Vás na kurzu rádi uvidíme. V SONSu v Táboře jsme čtvrtého března zahájili právě pravidelný plavecký výcvik. Výcvik probíhá v táborském plaveckém bazénu pod vedením zkušených lektorů, kteří se věnují našim členům. První hodina byla hodně o vzájemném poznávání a zjišťování co od kurzu očekáváme a co nám oni mohou nabídnout. Také se lektoři zaměřili na jednotlivé styly, kdy zjistili, jak na tom asi jsme a na čem bude potřeba pracovat. První lekci jsme zahájili i s různými pomůckami a s těmi jsme pak pokračovali i na dalších hodinách. Jednotliví účastníci si sami mohli říci, co je potřeba, na co stačí a instruktor se jim pak po nějakou dobu individuálně věnuje. Kurz má úspěch a první odvážlivci byli nadšeni. Doufejme, že to tak bude i dále. Ti kdo z Vás, byste si chtěli kurz vyzkoušet, hlaste se u nás v kanceláři.

Proč se učit cizím jazykům ve vyšším věku?

Proč se senioři učí cizí jazyky? Nejčastější motivací je trénink mozku, paměti a chtějí „prostě něco dělat hlavou“. Dalším důvodem může být rodina žijící v zahraničí. Starší studenti se na hodiny těší a chodí připraveni. Dělají svědomitě domácí úkoly. Dalším důvodem proč je výhodné se učit cizím jazykům v pokročilejším věku, je určitě i to, že studium preventivně chrání před Alzheimerovou chorobou a demencí. Vědci totiž potvrdili, že učení se cizí řeči dokáže odsunout pravděpodobnost rozvoje Alzheimerovy choroby až o 5 let.  Statistika z roku 2020 říká, že počet osob s Alzheimerovou chorobou se celosvětově zvyšuje. Česko bohužel není výjimkou, v loňském roce u nás žilo 150 tisíc osob s demencí, z toho 62 tisíc osob právě s „Alzheimerem“. Za 10 let to podle odhadu bude téměř o 30 tisíc víc. Jedním ze způsobů, jak předejít rozpuku tohoto plíživého onemocnění, je právě učení se. Důležité je zaměstnat mozek smysluplnou a systematickou činností, jakou učení se je. A to rozhodně to není jediný benefit! Díky učení se cizímu jazyku zároveň zlepšujete své vyjadřování v mateřském jazyce, protože při používání gramatiky a slovní zásoby cizího jazyka si totiž musíte mnohem víc uvědomovat, jakým způsobem je "sestavena" vaše rodná řeč a jak ji používáte. Dále se zlepšujete v ,,multitaskingu“, což je schopnost dělat více věcí najednou. Dalším důvodem je i to, že generace dnešních šedesátníků se učila spíš ruštinu než cokoli jiného, ojediněle snad němčinu. Na angličtinu si ale během školních let téměř nikdo „nesáhl“, což je ovšem limituje a nikdy nepřestane. Při cestování se musí spoléhat na parťáka, který nějaký světový jazyk ovládá, nebo na služby cestovních kanceláří, kde ovšem může vyvstat potíž s nedostatkem financí. Naučit se základní fráze a pravidla výslovnosti přitom není složité, pokud o to člověk opravdu stojí a přistupuje k učení poctivě. Stejně tak si může otevřít dokořán dveře zahraničních elektronických obchodů, aniž by musel povolávat děti nebo vnoučata. A samozřejmě si pak může i přečíst cizojazyčný článek, aspoň nějaký ten jednodušší, ne odborný, který by odradil i rodilého mluvčího. Dále je to i to, že nikdy není pozdě začít s něčím, co jste v životě chtěli a na co jste se z různých důvodů nedostali. Také kávička a dortíček na kurzu je skvělý způsob, jak si v pokročilém věku zpříjemnit den, a přitom se ještě něco naučit a procvičit. Může to být skvělá zábava. Pokud na vás doma nečeká nic jiného než vaření či pletení, neváhejte a třeba zkuste přijít i mezi nás. V SONSu v Táboře již několikátým rokem probíhá kurz angličtiny pod vedením trpělivého lektora Jiřího Sáluse. Jednotliví účastníci svědomitě docházejí a učí se novým věcem. Zábavy si zde také užijí a ještě něco poznají. Kurz je veden velmi hezkou a zábavnou formou. Doporučuji přijít se podívat a nebát se třeba si i vyzkoušet jednu hodinu.

Specifika učení jazyků ve stáří

Senioři se shodují, že největším hendikepem je ve stáří zhoršující se paměť a soustředění. Můžeme však pohnout s obojím. Snazší asi je začít u soustředění a trénovat „malé dávky“. A s jakými radami seniorů na toto téma jsem se dosud setkala?

  • Pořiďte si kuchyňskou minutku a nařiďte si ji na deset minut, kdy se pokusíte plně soustředit. Pokud je deset minut moc, zkuste pět, někdo jiný zvládne i dvacet – nechtějte po sobě žádné plnění norem, není to soutěž, tak na sebe nebuďte příliš přísní.
  • Dbejte na to, abyste měli po celou dobu, kdy se na něco chcete soustředit, vypnutou televizi, rádio, mobil atd.
  • Soustředění se dá podpořit také vhodnou atmosférou. Jedna účastnice Univerzity třetího věku vyprávěla, že si chodí do knihovny „pro atmosféru“, prý se v knihovně lépe soustředí, ať už jde o učení, četbu nebo třeba rozjímání.
  • Poslouchejte své tělo a hledejte v režimu dne optimální dobu, kdy vám to nejvíc pálí.

Pokud jde o paměť, tak ve vyšším věku platí zásada: Třiďte to podstatné a to méně podstatné. Provádějte neustále jakýsi předvýběr.

Má učení jazyků ve stáří také nějaké výhody? Určitě. Přestože lidé v důchodovém věku také prožívají onen všudypřítomný nedostatek času, většinou oceňují, že si mohou čas lépe organizovat. Mají ho sice také málo (práce, vnoučata, zájmové aktivity), ale vnímají tu možnost nakládat s časem jinak, než tomu bylo v době, kdy chodili do zaměstnání.

Pokud jde o psychické bariéry, tak se odpovědi velmi liší. Větší část seniorů uvádí, že se dnes bojí mluvit cizím jazykem mnohem méně než v mladším věku. Nezanedbatelná část respondentů ale také vypovídá, že dnes mají psychické zábrany více než dříve (sem počítáme strach mluvit, pocit trapnosti, strach udělat chybu atd.)

                                    Zdroj: https://www.jazykovy-koutek.cz/?p=8090

 

Termíny plánovaných akcí!

KVĚTEN

po.

2.

květen

Jednání oblastní Rady

13:30

hod.

st.

4.

květen

Čtení a psaní bodového písma

10:00

hod.

čt.

5.

květen

Muzikoterapie

10:00

hod.

pá.

6.

květen

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

pá.

  6.

květen

Kurz plavání

 12:00

hod.

  út.

 10.

květen

Trénování paměti + povídání o knihovně a zvukových knihách

10:00

hod.

  čt.

 12.

květen

Muzikoterapie

10.00

hod.

  pá.

 13.

květen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

  pá.

 13.

květen

Kurz plavání

12:00

hod.

st.

 18.

květen

Knihovna přednáška na téma – Táborský rodák Oskar Nedbal

18:15

hod.

čt.

 19.

květen

Vystoupení dětského sboru „Sboráček“

14:00

hod.

pá.

 20.

květen

Kurz plavání

12:00

hod.

út.

 24.

květen

Pedig

13:00

hod.

st.

 25.

květen

Pedig

13:00

hod.

čt.

 26.

květen

Výlet do Prahy

7:30

hod.

čt.

 27.

květen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

pá.

 27.

květen

Kurz plavání

12:00

hod.

út.

 31.

květen

Kondiční cvičení s Pavlou

10:00

hod.

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování a odhlašování se z akcí.

Také Vás prosíme, abyste  dodržovali časy jednotlivých akcí.

Děkujeme!

DŮLEŽITÁ  INFORMACE :

Od 6.5. -  14.5. 2022 nebude obsluhována zastávka PÍSECKÉ ROZCESTÍ  v obou směrech.

Poslední zastávka bude u Nemocnice (směr od Klokot), pak bude následovat až zastávka Křižíkovo náměstí.

Směr od Tábora  bude  místo zastávky Písecké rozcestí - zastávka Náchodské sídliště ( to je zastávka kousek od Speciální školy (dříve zvláštní), pak se autobus stáčí do sídliště a pokračuje na zastávku Nemocnice (směr Klokoty).

 


Obrázky

Plavecký kurz Plavecký kurz
Plavecký kurz 2 Plavecký kurz 2
Plavecký kurz 3 Plavecký kurz 3
Muzikoterapie Muzikoterapie
Muzikoterapie 1 Muzikoterapie 1
Jarní posezení členů Jarní posezení členů