Informátor 5/2021

Publikováno 17.05.2021 13:02 Odbočka Tábor


Milí členové,

 

zdravím vás při májovém vydání. Bylo a je příjemné s vámi pohovořit a být si zase o kousek blíž, když nemáme moc možností se vidět. Věřme však, že při dalším rozvolňování se budeme mít šanci vídat.  

 

 1. května je den pro maminky neboli Den matek. Nezapomeňte na tu svou, ať je „kdekoli“. Kytička vždy potěší. I když jsme si s ní ne mnohdy sedli, je to ta "naše jediná" matka.

 

Mezi další významné dny patří 15. květen, který je Světovým dnem proti mozkové mrtvici. Ten, kdo se s ní setkal, až už u svých blízkých nebo i na sobě ví moc dobře, jaké nezdary tato nemoc přináší. Mně dala vhledy do jiných oblastí života, a tak jsem vděčná za to, co mi ukazuje. Kdo máte podobnou zkušenost a chcete, neváhejte mi zavolat či napsat pár řádků.

 

Na 18. května připadá Mezinárodní den muzeí a na 24. května Evropský den parků. I my se můžeme u nás pyšnit nejedním parkem. Víte, která známá osobnost je pochována v parku pod Kotnovem?

 

 1. 5. - Den otevírání studánek. Pramen Eleonora vyvěrá v táborské místí části Čelkovice nedaleko hotelu Žižkovy lázně. Díky stříbru, které obsahuje, lidé odpradávna věřili, že má léčivé účinky.

Na kopci nad pramenem je obec Horky. V roce 1268, jak zvěstuje kronika Vítkovců, se zde nacházely stříbrné doly, které Sezema z Ústí nechtěl králi Přemyslu Otakaru I. vydat a raději je „pobořiti ráčil“.

Dejte nám vědět, zda byste chtěli jít, až to situace dovolí, podívat se k prameni Eleonory s námi.

 

                                                                                     Pavla Heřmanová

                                                                  pracovnice v sociálních službách

 

HELA

opět jsem začala vzpomínat. A na koho? Na lidi, které už dlouho znám. A proč? Zašmátrala jsem podruhé v paměti a naskočilo mi jméno Hela Žítková.

Znám ji z naší odbočky přes čtyřicet let. Měla jako dobrovolná funkcionářka na starosti veškerou činnost. Jako dlouholetá předsedkyně organizovala výborové a členské schůze, účastnila se krajské rady, plánovala různé  kulturní akce, rekondiční pobyty, zvala známé osobnosti na besedu, podávala informace stran sociálních dávek, nakupovala kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. V neposlední řadě sháněla sponzory s věcnými i finančními dary. Několikeré stěhování včetně nového vybavení dalo hodně práce. Úzce spolupracovala s Tyflokabinetem v Českých Budějovicích a další.

Každá firma, organizace, domácnost musí mít svého ředitele nebo šéfa.

A Hela svou drobnou postavou, ale silným a rozhodným hlasem, pevným přesvědčením a houževnatou vytrvalostí vedla odbočku dobře mnoho let.  Mít vše pod palcem není jednoduché v každé době.

Po boku svého tichého manžela vychovala dvě děti, těší se z vnoučat, radovala se s pejsky a má ráda četbu knih. I její dcera pracuje ve prospěch zrakově postižených. Nyní vzpomíná, jak šel čas.

Již dříve byla prezidentem SONS za svou práci odměněna jako čestná předsedkyně táborské odbočky.

Milá Heli, děkuji Vám za Vaší bohulibou činnost a dlouholetou obětavou práci.

Pevné zdraví, spokojenost  a gratulaci k narozeninám

přeje Emilka

 

Psychika - láska má mnoho tváří

 

Měsíc květen je měsícem lásky. Napovídá tomu i citát od Platóna:

 

" V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla."

 

Pojďte se se mnou na chvíli ponořit do vícero zdrojů lásky. Každý člověk, ať už žije v manželství nebo je svobodný, mladý, či senior, prožívá silnou citovou potřebu být někým milován. Pokud je tato potřeba naplněna, nastupujeme cestu za odhalováním a naplňováním svého potenciálu. Když se však necítíme být milováni, strádáme.

 

Jakými jazyky lásky mohou druzí promlouvat do našich životů? Jedná se o:

 • slova ujištění, jimiž mohou ocenit naši hodnotu,
 • pozornost, kdy se mohou vcítit do našich nejhlubších vnitřních prožitků a vyjádřit nám tím svou duševní blízkost,
 • jazyk darů, kdy nás zahrnují drobnými maličkostmi, které nás potěší,
 • skutkem služby, kdy nás obklopí praktickou péčí,
 • fyzický kontakt, kterým mohou vyjádřit svou fyzickou blízkost a něhu.

 

Nic nedokáže pozvednout celkový dobrý životní pocit víc, než když jedinec miluje a sám je milován. Odhalení tajemství jazyka či jazyků lásky druhého naskytne zajímavý pohled do další naší lidské potřeby, ať jsme svobodní, ať už jste rozvedení, ovdovělí nebo jste se nikdy neoženili či nevdaly.

Na lásku můžeme nahlížet nejen jako na partnerský vztah. Patří sem i vztah k Vyššímu, Bohu, Energiím. Může se týkat vztahů rodinných, přátelských, sousedských, pečovatelských ale i vlasteneckých. Zdravé sebevědomí se dá označit za lásku k sobě samému, tedy sebelásku. V tomto případě se jedná o ochotu člověka dbát o své tělo, zlepšovat se jak po fyzické, tak duševní stránce a tolerovat některé své nedostatky.  Najdeme ho i v umění, v poezii a dalších formách, které si můžete dosadit sami.  

Každodenní maličkosti jsou ve skutečnosti to, co je podstatou našich vztahů. Nikoli honosná vila, auto, majetek, bankovní konto. To vše může život zpříjemnit, ale není to štěstí samo o sobě. Najděte vždycky čas a příležitost, jak dát najevo přátelství. Budujte každý den pevné a důvěrné vztahy mezi vámi.

Mějte se rádi

 

Představujeme…

 

Vážení přátelé, dámy a pánové spolku SONS,

 

dovolte mi prosím, abych se Vám představil. Jmenuji se Milan Hejda. Narodil jsem se v roce 1953. Do svých 19-ti let jsem žil v tomto městě. Zde jsem vychodil základní i střední školu. Jednoho dne přišli do školy armádní  náboráři a snažili se  zejména nás kluky získat do ČSLA. Bylo to v letech "tzv. komunistických prověrek". Řada vojáků z povolání v té době byla z armády vyhozena, protože nesouhlasili se vstupem armády SSSR. Přihlásil jsem se k výsadkářům. Toto přihlášení netrvalo ani 24 hodin. Dovedete si asi představit, co se dělo doma, po mém oznámení rodičům, kam jsem se přihlásil. Mé rozhodnutí bylo zrušeno. Nevzdal jsem to a nová přihláška byla záhy podána. V tomto případě se jednalo o proviantní směr.

Vystudoval jsem RDŠ v Žilině a stal jsem se proviantním náčelníkem v hodnosti ppor. Čas rychle ubíhal a já dostal nabídku studovat na sociální a právní škole v Bratislavě. Od mé promoce uběhlo již 36 let. Svoji vojenskou kariéru jsem ukončil na VZVO a zbytek let - 2 roky jsem z důvodu zrušení VZVO dosloužil jako velitel útvaru muničního skladu (obdoba takového jako jsou Vrbětice). Z armády jsem odešel v roce 1993 s titulem Mgr. a v hodnosti pplk.

 

Proč to vše píši?

Je to proto, že se budeme scházet na společných schůzkách SONS.  S přítelkyní jsem procestoval kus světa. Ze svých fotografií sestavuji  hodinové pásmo, které doplňuji svými zážitky z dané země. Bude záležet jen na Vás, zda budete mít zájem o tento druh akce - promítat mojí i naší ČR a další země.

 

Za druhé je to proto, že manželku již nemám. Mám dvě dospělé děti (dcera Michalka 38 let, syn Milan 35 roků).  Před rokem jsem skoro oslepl (cukrovka), ale i přesto se tímto bavím a ničím volný čas. Loni jsem odešel do Domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí, kde toto promítání a besedy také přednáším. Účast je velká a pořady jsou velmi oblíbené.

Celý život jsem neuměl odpočívat. Natékají mi nohy a já se i přesto donutím a chodím. Byl jsem již 2x v Havlíčkově Brodu a v Kolíně. Mým velkým koníčkem také byla jízda na kole na větší vzdálenosti a fotografování. Kola jsem se musel kvůli zraku vzdát, fotografovat se i nadále snažím.

 

Dovolte mi na závěr má životní kréda:

„Člověk si nedal sám sobě život, tudíž by si ho neměl dobrovolně brát.“

„Žiji jen jednou a chci si dělat radost a svoji radost a optimismus šířit na další lidi.“

 

Na společná setkání se těší

Mgr. Milan Hejda

 

 

Nepravidelné kulturní okénko

 

OČKOVÁNÍ

Vy, které očkování ještě čeká a budete mít zarezervován termín od července, zpozorněte.

Očkovací centrum v Táboře se v půlce května stěhuje

 

Táborské očkovací centrum se přestěhuje ze zimního stadionu do sportovní haly v Kvapilově ulici.

 

Na zimním stadionu fungovalo od 18. února, naposledy se zde lidé budou moci nechat očkovat v sobotu 15. května. Od 19. května by už mělo fungovat centrum ve sportovní hale.

 

„Očkovací centrum se bude stěhovat z důvodu umožnění přípravy ledu na novou sezónu. Led se tvoří vždy v červenci, ale krajský krizový štáb se rozhodl pro dřívější přesun i z důvodu krátké pauzy v dodávce vakcín v půlce května,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

 

Ve sportovní hale se musí překrýt nová palubovka zátěžovými deskami. Vznikne tu pět vstupů, o jeden méně než je nyní na zimním stadionu.

 

„Centrum na zimním stadionu splnilo svůj účel. Očkovaly se tu zejména starší ročníky. Tito lidé mohli přijet autem až těsně před vchod a využili bezbariérového vstupu a komfortně rozlehlého vnitřního prostoru. Hala Kvapilova umožní rovněž bezbariérový vstup,“ upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

 

Před halou je parkoviště pro necelou dvacítku aut. Město vyjednává parkovací spolupráci s FC MAS Táborsko, které má za brankou směrem k hale odstavnou plochu.

 

Smlouva na provoz centra na zimním stadionu by vypršela koncem července, ve sportovní hale má zůstat nejdéle do konce srpna. Potřeby volejbalistů a florbalistů město zajistí ve školních tělocvičnách.

(zdroj: táborský deník)

 

Kvíz – táborské zajímavosti

Mám pro vás připravený druhý set čtyř otázek, těšíme se, až odpovědi budete posílat na naše emaily (hermanova@sons.cz, voborska@sons.cz).

Jaké dva stromy tvoří přírodní dominantu Žižkova náměstí?

 1. a) Jírovec maďal
 2. b) Lípa srdčitá
 3. c) Ořešák

 

Ve kterém měšťanském domě najdeme restauraci Beseda a pivo, které se zde přímo vaří?

 1. a) Ctiborův dům
 2. b) Škochův dům
 3. c) Lichvicovský dům – dům u Lichviců

 

Jaká známá osobnost je pohřbena na Starém židovském hřbitově Pod Kotnovem?

 1. a) Josef Němec
 2. b) Karel Němec
 3. c) Božena Němcová

 

Jedna z nejstarších botanických zahrad ve světě, kterou najdeme u střední zemědělské školy v Táboře, se pyšní biotopy ze tří pohoří, jakých?

 1. a) Šumava, Tatry, Himaláje
 2. b) Krkonoše, Šumava, Kilimandžáro
 3. c) Krkonoše, Šumava, Alpy

 

ANGLIČTINA

Pokud se bude situace příznivě vyvíjet, možná se budeme moct sejít v červnu na hodině angličtiny. Angličtináři, nic si neplánujte na 25. 6. s výjimkou anglických znalostí J Na základě informací dle nejmenovaného zdroje se musí všichni učitelé poradit s ministrem školství (zatím Plaga), jak mají probíhat závěrečné zkoušky. Do uzávěrky časopisu Informátor se našim zpravodajům - z domova i ze zahraničí - podařilo zjistit, že nutná bude kompletní dezinfekce studentů i zkoušejících (samozřejmě na bázi alkoholu).

 

 

Rekondiční pobyt

Pokud situace dovolí a my věříme, že ano, plánujeme uskutečnit rekondiční pobyt na Nové louce v Albrechticích nad Vltavou v termínu od 28. 8. – 4. 9. 2021. Zájemci se už nyní můžou hlásit K. Voborské