Informátor 4/2022

Publikováno 30.03.2022 10:02 Odbočka Tábor


SONS INFORMUJE

Vážení členové přinášíme Vám informaci o tom, že se nám podařilo navázat bližší spolupráci s Husitským muzeem v Táboře. V únoru nám byla do prostor Staré táborské radnice převzata kasička veřejné sbírky Bílá pastelka, která je určena na podporu výcviku vodících psů, ale i dalších podpůrných oblastí pro nevidomé, pro jejich zapojení do života a zaměstnání. Sbírku organizuje naše organizace -  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. V tomto roce, také v prostorách Gotického sálu Husitského muzea pořádáme benefiční koncert pro Bílou pastelku a to 8. října 2022, kde vystoupí "Sboráček" ZŠ Tábor Zborovská pod vedením Magdaleny Kolářové a Vokál klub SONS ČR pod vedením Pavla Menharta.  Pracovníci muzeum také v současné době v rámci  obnovy expozice Husité pracují na tom, aby byla expozice, co nejvíce přístupná lidem se specifickými potřebami, a aby nabízela zážitek také pro nevidomé. My se na expozici samozřejmě těšíme.

Nevyžádané telefonáty

Také vás rozhodí, když vám ve frontě u pokladny v supermarketu nebo při nastupování do autobusu zazvoní neznámé číslo a ozve se sladký hlas, cosi nabízející? Nemáme čas a sílu to řešit a stejně jako nad počítačovým spamem nad tím nakonec vždycky mávneme rukou. Poslední dobou ale ten pocit štvané zvěře nějak ustal. Čím to je?

            Na podzim loňského roku se totiž stalo něco milého: sněmovna ve starém složení ještě stihla schválit novelu zákona o elektronických komunikacích účinnou od roku letošního, podle které si nyní mohou operátoři s marketingovými hovory kontaktovat pouze ty, kteří s tím výslovně souhlasí. Zjednodušeně popsáno: kdo chce tyto hovory přijímat, ať svůj souhlas projeví registrací v portálu společném pro všechny telemarketéry. Dosud to bylo opačně – obchodník vás nesměl oslovit pouze tehdy, když jste si to výslovně nepřáli. To si však majitel telefonního čísla musel sám zařídit tak, aby to bylo uvedeno v tzv. veřejném účastnickém seznamu. Jestliže to neučinil nebo pokud ve veřejném účastnickém seznamu vůbec nebyl, obtěžující telefonáty byly dovoleny. Nyní se tedy má za to, že účastník si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, pokud k tomu neudělil svůj výslovný souhlas.

Číst a psát bez zraku?       A jedna výzva!

Pokusím se vysvětlit nadpis článku. Jako malé děti uchopíme pastelku a malujeme. V první třídě se naučíme psát obloučky, vlnovky a později písmena v abecedě. Časem se zdokonalíme a najdeme si svůj rukopis. Při čtení přejdeme z pojmenovávání obrázků na jednotlivá slova, která poté poskládáme do vět. I zde dojdeme k určité rychlosti čtení a snažíme se porozumět obsahu textu. Proces je to zdlouhavý, ale provází nás po zbytek života.Když přijde ztráta zraku, nastoupí reliéfní bodové písmo, které v 16. letech vymyslel Louis Braille. Sestává se z kombinace šesti bodů. Používají je všechny jazyky se svými specifiky. Číst toto písmo lze hmatem. Psát je na Pichtově psacím stroji, k tomu určeném. Naučit se tajemství vypouklých kuliček můžeme v každém věku. Chce to mít chuť a trpělivého učitele. Pak se dostaví dobrý pocit z překonaných nesnází bez zraku. O zkušenostech a znalostech vím hodně. Kdysi kdesi jsem napsala, že „písmo je brána k vědění.“ Uchovat myšlenky dávných předků do dnešní doby je pro nás neocenitelným přínosem. I pro budoucí generace. A nevidomí se mohou vzdělávat přes braillovo písmo, které tu je s námi více než dvě stě let. SONS a redakce Zora propagují braillovo písmo. A v letošním roce vypsali soutěž ve čtení a psaní už poněkolikáté. V květnu a červnu proběhne krajské kolo a v říjnu celostátní. A výzva! Přihlásí se někdo do této soutěže? Budeme rádi. Hlaste se u paní Pospíchalové v kanceláři.

 Emilka

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VE ČTENÍ A PSANÍ BRAILLOVA PÍSMA

Milí příznivci Braillova písma,

jak už někteří z Vás z časopisu Zora víte, v letošním roce proběhne opět tradiční soutěž ve čtení a psaní Braillova písma. Pořadatelem bude opět  redakce našeho spolkového časopisu Zora ve spolupráci s krajskými koordinátory a oblastními odbočkami SONS.

Soutěžit se bude v těchto disciplínách:

  1. čtení Braillova písma,
  2. psaní na mechanickém braillském psacím stroji,
  3. psaní na tabulce,
  4. psaní na počítačové klávesnici,
  5. samostatná soutěž v práci s elektronickým braillským řádkem.

Všechny soutěže (s výjimkou soutěže 5) jsou postupové. V květnu a červnu proběhnou krajská kola, z nichž budou vítězové z jednotlivých disciplín postupovat do celostátního finále, které bude doplněno do 20 účastníků v každé disciplíně podle dosažených výsledků z krajských kol. Finále se uskuteční v říjnu v Praze.

Plný text Propozic a další informace naleznete na:  https://www.sons.cz/Soutez-ve-cteni-a-psani-Braillova-pisma-2022-P4011634.html  a byly také zveřejněny v černotiskové Zoře č. 3, v bodové, zvukové a digitální verzi Zory číslo 4/2022.

Zájemci o soutěž se mohou hlásit v kanceláři, kde je potřeba vyplnit přihlášku a nejpozději do konce března se přihlásit. Samozřejmě přihlásit se můžete i samostatně. Na internetových stránkách najdete přihlášku.

FESTIVAL JEDEN SVĚT

Vážení členové ráda bych vás informovala, že v letošním programu festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, uvede  Cheiron T, o.p.s., i jeden film s audiopopisem pro slabozraké a nevidomé. Po filmu budu také následovat diskuze. 

Jedná se o dokument - Opouštět počátky, který uvedeme v neděli, 27. března v 17:00 na Sojčáku, klub Bejvák. Vstup pro ZTP 40 Kč, doprovod zdarma. 

HISTORKA PRO POBAVENÍ

Moje úsměvná historka pro Vás, která se mi stala před několika lety, když jsem něco ještě ukoukala. Chtěla jsem si usmažit volské oko, a tak jsem si vzala pánvičku, zapálila hořák sporáku a pánvičku jsem na něj položila.  Na ni jsem dala kousek másla. Máslo se však jaksi pomalu rozpouštělo, ale nechala jsem to být a počkala jsem, až se rozpustí. Poté jsem nalila vajíčka na pánvičku, ale zase jsem čekala nějak dlouho. Po usmažení jsem si dala vejce na talíř a zakrojila jsem s chutí do vejce. Zdálo se mi, že jdou vejce nějak špatně krájet, ale vejce jsem zdárně, i když s potížemi snědla. Posléze jsem však zjistila, že manžel dal na pánvičku bavlněné kolečko, které se dává pod horké hrnce, já jsem si toho však nevšimla. Proto si všichni chraňte své oči, abyste nikdy nemuseli řešit takové problémy jako já.

S pozdravem  Iveta Najman

Vážení členové, níže Vám přinášíme zajímavý článek, jehož autorem je prezident SONS pan Zajíc. Článek je o nástrahách, které na Vás můžou příchodem jara, opět čekat.

NEVIDOMÍ A SLABOZRACÍ JSOU NA CHODNÍCÍCH OHROŽOVÁNY KOLOBĚŽKAMI

Zimní měsíce s sebou sice přinesly přechodné snížení počtu koloběžek a obdobných vozítek“ na chodnících měst a obcí v České republice, jejich množství však celkově roste a my se obáváme, že blížící se jaro tento trend jen potvrdí.

Pro vidící chodce elektrokoloběžky a elektrokola představují zvýšené riziko zejména v okamžiku, kdy na nich někdo jede. Ač právní předpisy jízdu koloběžek i kol až na malé výjimky na chodnících zakazují, jistě bychom přinejmenším v Praze nenašli jediného chodce, který by se s nedodržováním tohoto pravidla nesetkal. Nevidomí a slabozrací se však kromě nebezpečných jezdců snad ještě častěji potýkají s dalším nešvarem, který úzce souvisí se sdílenými koloběžkami: jde o koloběžky a kola stojící i ležící téměř všude – uprostřed chodníku, u fasády domu, kterou nevidomý používá jako přirozenou vodicí linii, na přechodu pro chodce, opravdu kdekoliv. A věřte, že zaznamenat tuto překážku bílou holí a neublížit si je opravdu velmi obtížné, ne-li v jistých situacích nemožné. Toto tvrzení můžeme doložit praktickou zkušeností ostříleného nevidomého chodce, který po zakopnutí o koloběžku válející se na chodníku strávil dlouhé týdny v pracovní neschopnosti se závažnou zlomeninou klíční kosti. Nebezpečnost způsobu, jakým jsou sdílené koloběžky v ulicích mnohých měst užívány, dosvědčují mnozí další zrakově postižení, kteří se na svých trasách s tímto problémem denně potýkají.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) nežádá, aby byly sdílené koloběžky z veřejného prostoru vyloučeny, ale kategoricky žádá, aby jednak byla dodržována a vymáhána pravidla již existující a také zavedena pravidla nová, která by umožnila bezpečné užívání veřejného prostoru všem - chodcům i koloběžkářům.

Inspirací a příkladem, jak taková pravidla vymyslet, zavést, jejich dodržování vymáhat a nedodržování sankcionovat, může být v České republice přístup Městské části Prahy 3 nebo Hradce Králové. V čem uvedené příklady vhodného přístupu spočívají?

Je nutné, aby byla vymezena konkrétní vhodná místa, kde jedině smějí být koloběžky a obdobné prostředky odkládány. Tato místa musí být zabezpečena, z hlediska zrakově postižených musí být jasně rozpoznatelná bílou holí, viz příslušná ustanovení tzv. bezbariérové vyhlášky č. 398/2009 Sb. Společnosti, které sdílené elektrokoloběžky či elektrokola provozují, musí samy odpovídat za to, aby jejich dopravní prostředky nebyly odkládány jinde. Pokud samy společnosti nevyvinou dostatečně účinný systém, který by nedodržení předpisů zabraňoval, pak je nutné, aby policie (městská či státní) aktivně koloběžky odložené na jiných než k tomu vyhrazených místech na náklady provozovatelů „odklízela“.

Dále považujeme za nutné, aby provozovatelé zavedli systém, který jim umožní monitorovat, zda uživatelé jejich dopravních prostředků dodržují platné dopravní předpisy. V případě zjištění nedodržování platných pravidel pak musí sami provozovatelé takovýmto uživatelům zablokovat možnost opakovaného užití jimi provozovaného dopravního prostředku.

Dokud nebudou zavedena a kontrolována výše naznačená pravidla a jejich nedodržení sankcionováno, budou sdílené koloběžky i nadále pro nevidomé a slabozraké představovat problém, který výrazně zvyšuje míru rizika jejich samostatného a bezpečného pohybu.

SONS důrazně vyzývá všechny, kdo mohou přispět, aby se nevidomí a slabozrací opět na chodnících měst cítili bezpečněji (zejména obecní úřady, Policii ČR, komerční i nekomerční provozovatele elektrokoloběžek i kol v neposlední řadě), aby nám pomohli společně problém řešit.

 Za SONS ČR, Luboš Zajíc – prezident spolku

SONS ONLINE

Vážení členové SONS ČR z.s. a nejen vy, jistě jste již zaslechli o zbrusu novém projektu SONS ONLINE. Přinášíme informace o tom, co vlastně tento projekt nabízí a na co se můžete těšit.  

O CO SE JEDNÁ?

Jde o pilotní projekt, který bude zahrnovat rozmanité aktivity, jimiž chceme oslovit všechny, kdo občas nebo vždy upřednostní účast online před tou osobní.

CO VÁM PROJEKT NABÍDNE?

- Moderní a atraktivní obsah, z něhož si může podle svého gusta vybrat skoro každý zrakově postižený:

- Besedy se zajímavými lidmi

- Koncerty, přednášky

- Společná cvičení, tréninky paměti, kvízy, společenské hry a různá soutěžní klání

- Sociálně právní poradenství

- Informace a pomoc s asistivními technologiemi

- Mnoho dalšího včetně toho, s čím přijdete Vy sami.

To vše bez nutnosti nás navštívit, z pohodlí místa, které si zvolíte, přes počítač, telefon nebo jiné zařízení s internetem.

ODKDY

Vlastně jsme už začali, postupně budeme aktivity přidávat.

V tomto měsíci budeme postupně spouštět jednotlivé z nich.

Součástí tohoto projektu je již probíhající podcast pro všechny nadšence do techniky Téčko plus, které běží živě každý čtvrtý čtvrtek v měsíci.

Sledujte náš Facebook a web, kde se o všem dozvíte.

Zve Vás Luboš Zajíc – prezident SONS

SONS INFORMUJE

Vážení členové rádi bychom Vám oznámili, že se vedení SONSu rozhodlo mírně poupravit model hodin vyhrazených pro povídání s kýmkoliv, kdo o to projeví zájem. Od pondělí 21. března bude vedení k dispozici každé třetí pondělí v měsíci, a to od 15 hod. na telefonu 221 462 462 (v hlasovém automatu volte sekretariát prezidenta) a od 16:00 na stejném odkazu na Skype jako doposud, tedy: https://join.skype.com/IgZ2cAHSzieS

Setkání na Skypu bude vždy primárně věnováno tématům nastíněným v pravidelném článku o činnosti prezidenta a víceprezidenta za uplynulý kalendářní měsíc. Tím se samozřejmě nevylučují témata jiná, ale chceme, aby skypové popovídání mělo přece jen nějakou strukturu a náplň. Toto měsíční setkání na Skype budou pravidelně anoncovat e-mailem přes konferenci, v pozvánce na setkání bude odkaz na web, kde si můžete článek přečíst, a seznámit se tak předem s tím, čemu bude schůzka primárně věnována. SONS doufá, že tak setkání na Skype přitáhnou větší počet účastníků a stanou se živější a podnětnější.

Luboš Zajíc a Jan Šnyrych

Dne 7.3. – 13.3. proběhl Světový týden glaukomu: zásadní je včasná diagnostika

Zelený zákal nebolí a přichází nenápadně. Pokud není rozpoznán včas, hrozí vážné poškození zraku, které může končit i slepotou. Na vážnost zákeřného onemocnění upozorňuje každoročně Světový týden glaukomu. Letos osvětová akce připadla na 6. až 12. března.

Zelený zákal neboli glaukom vážně ohrožuje zrak. Je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty. Přezdívá se mu „tichý zloděj zraku“, protože nebolí. Když si člověk všimne, že s jeho zrakem něco není v pořádku, může už nemoc být v pokročilém stadiu. Změny vidění jsou přitom nevratné. Zásadní je včasné odhalení nemoci a zahájení léčby. 

„Zelený zákal se projevuje zhoršením periferního vidění, což pacient nemusí ze začátku vůbec poznat, proto jsou tolik důležité pravidelné kontroly u očního lékaře. Pokud se glaukom nachází v pozdější fázi, s následky si současná oční medicína poradit nedokáže. Lidé starší čtyřiceti let by proto měli absolvovat pravidelné prohlídky u očního lékaře,“ řekl Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Rok 2021 přinesl změnu, kterou oční lékaři vítají. „Dodnes je orientační vyšetření zraku doménou praktických lékařů, kteří v případě nesrovnalostí odešlou pacienta na podrobné oftalmologické vyšetření. V roce 2021 prosadila Česká oftalmologická společnost program preventivních očních prohlídek jednou za čtyři roky u lidí mezi 45 až 61 lety, což vidím jako velký posun vpřed,” doplnila Martina Šajdíková z oční kliniky Gemini.

Počet lidí s glaukomem v populaci stále narůstá. Odhaduje se, že se s nemocí v současnosti potýká okolo 76 milionů osob.

Roli hrají především genetika, věk a vliv dalších onemocnění, například cukrovky. Častěji se objevuje u osob starších 65 let. Nevyhýbá se však ani mladším. Se zeleným zákalem se potýkají dokonce i děti, většinou dědičně. „I když poškození očí zeleným zákalem je nevratné, lze ve většině případů zelený zákal zastavit nebo zpomalit očními kapkami na snížení nitroočního tlaku. Pokud oční kapky nezabírají, může oční lékař navrhnout laserový či chirurgický zákrok, který nitrooční tlak sníží. Pokročilý glaukom způsobuje výpadky zorného pole, může vést až k úplnému oslepnutí,“ upozornil Pavel Stodůlka.

Autorka článku paní Petra Ďurčíková z Helpnet.cz

Co je to padající hvězda?

Když ji v noci zahlédnete na hvězdné obloze, měla by vám přinést štěstí – padající hvězda. Ale ačkoliv je tato podívaná někdy opravdu velkolepá, příčina vzniku těchto nebeských světel je poměrně obyčejná. Jedná se o drobná zrnka horniny z vesmíru, nazývaná také meteory, která při vstupu do zemské atmosféry shoří. Jejich rychlost je přitom někdy více než 200 000 km/h! I když jsou tyto vesmírné střely velké jen milimetr, je jejich energie tak obrovská, že se při prvním kontaktu se vzdušným prostorem Země vypaří.

Po vstupu do atmosféry zahřívají okolní vzduch tak silně, až začne zářit. To, co vidíme, tedy není meteor samotný, ale pouze horký vzduch, který září v důsledku jeho průchodu atmosférou. Většina meteorů se rozplyne ve výšce přibližně osmdesáti kilometrů nad zemí. Ve vesmíru jich je plno. Naše sluneční soustava představuje obrovský kolotoč, na kterém se točí planety, komety, úlomky hornin a spousta prachu.

Mezi obzvlášť velké „znečišťovatele“ patří komety. Na své dráze kolem Slunce neustále uvolňují částečky hmoty a zanechávají za sebou stopu zrníček a prachu. Země při oběhu kolem Slunce občas prochází těmito „znečištěnými“ zónami, a pak na obloze můžeme pozorovat večerní ohňostroj padajících hvězd.

Při pohledu ze Země se zdá, že všechny tyto padající hvězdy přicházejí z jednoho určitého směru. Pravidelně se objevující meteorické roje dostávají svá jména podle souhvězdí, ze kterých, jak se zdá, vylétávají. Známé jsou například Perseidy. Každý rok kolem 12. srpna prochází naše Země prachovou stopou komety 109P/Swift-Tuttle.

Ještě že ve vesmíru nikdo neuklízí! Někdy totiž prach přináší štěstí!

(Yogeshwar Ranga, Nějaké další otázky proč se hvězdy třpytí a jiné hádanky každodenního života)

Až zase uvidíte padající hvězdu, přejte si, co přinese dobro nejen vám, ale i celému světu. Jak cítíme, mír je důležitou součástí našeho bytí a poslední dobou je ho nedostatek. Jak se praví, co do Vesmíru vysíláme, jako když se vrací zpět. Hodně zdraví nám všem ❤

Co jsme prožili během měsíce března

Zahájili jsme plavecký výcvik

Čtvrtého března jsme zahájili pravidelný plavecký výcvik. Výcvik probíhá v táborském plaveckém bazéně pod vedením zkušených lektorů, kteří se věnují našim členům. První hodina byla hodně o vzájemném poznávání a zjišťování co od kurzu očekáváme a co nám oni mohou nabídnout. Také se lektoři zaměřili na jednotlivé styly, kdy zjistili, jak na tom asi jsme a na čem bude potřeba pracovat. První lekci jsme zahájili i s různými pomůckami a s těmi jsme pak pokračovali i na dalších hodinách. Jednotliví účastníci si sami mohli říci, co je potřeba, na co stačí a instruktor se mu pak po nějakou dobu individuálně věnuje. Kurz má úspěch a první odvážlivci byli nadšeni. Doufejme, že to tak bude i dále. Ti kdo z Vás, byste si chtěli kurz vyzkoušet, přihlašte se u nás v kanceláři. Kurz bude trvat dva měsíce (10 lekcí) a to každý pátek od 12:30 – 13:30.

OPĚT JSME PLETLI Z PEDIGU

Pletení košíků z pedigu je krásná a vysoce návyková zábava. Každý kdo jí propad dobře ví, že ať plete, jak chce dlouho, stejně se má pořád co učit. To ví i naše členky, které kurz pedigu navštěvují již 12 rokem. A neúnavní lektoři Milan a Jarda Chomoutovi jim stále trpělivě vysvětlují a ukazují co a jak dělat. Pedig je přírodní materiál, který se dováží z tropů jihovýchodní Asie. Jedná se o vnitřní část stonku ratanové liány Calamus rotang neboli ratanu. Tato liána má stonek silný pouze několik centimetrů a dlouhý až 100 metrů. Dřevo má velmi světlou barvu, podobnou lipovému dřevu. 

ZAHÁJILI JSME KURZ MUZIKOTERAPIE

Ve čtvrtek jsme měli úvodní hodinu muzikoterapie s paní Adélou Slachovou. Hodina byla poznávací. Jednotliví účastníci se navzájem představili a něco málo o sobě řekli a poté nás paní Adéla seznámila s jednotlivými hudebními nástroji. Zkusili jsme si zahrát na kalimbu, zaposlouchali se do hry na ukulele, poznali jsme zvuk metalofonu a také jsme si zazpívali několik písní. Z reakcí účastníku mohu říci, že se první setkání povedlo a už se těší na příští. Pokud někteří z Vás mají ještě zájem, určitě se zajděte mezi nás podívat a zkusit si to.

Potrénovali jsme paměť

Také jsme tenhle měsíc potrénovali paměť s naší Pavlínkou. Kurz byl zábavný a poučný. Jelikož na kurzu byly samé ženy, dostaly i velice milé překvapení od pana Václava Najmana. K MDŽ ženám přinesl dort, což ženy velice potěšilo a udělalo obrovskou radost. Takže kurz byl i o popovídání a vzájemně stráveném čase.

Dále jsme tenhle měsíc měli povídání o kompenzačních pomůckách, kde jsme se věnovali VPNkám,  čtečce hlasových etiket – Penfriend 3, ditafonu a teploměru s hlasovým výstupem. Také jsme pravidelně trénovali angličtinu pod vedením našeho lektora pana Jiřího Sáluse.

Podpis dohody o vstupu SONS do NRZP

Vážení členové a příznivci SONS,

níže přinášíme informaci o podpisu dohody, která, jak pevně věřím, posiluje postavení SONS.

Dne 14. března 2022 byla nejvyššími představiteli obou organizací, tedy prezidentem SONS Lubošem Zajícem a předsedou NRZP Václavem Krásou podepsána dohoda, která upravuje podmínky vstupu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky do střechové Národní rady osob se zdravotním postižením.

Dohodu předtím schválila téměř jednomyslně Republiková rada SONS na svém druhém řádném zasedání v tomto funkčním období, v pátek 4. března.

Opětovné vstoupení SONS do NRZP by mělo přinést zvýšení schopnosti SONS prosazovat zájmy nevidomých a slabozrakých, zároveň možnost uvnitř NRZP na specifika zrakově postižených upozorňovat tak, aby mohla být již při rozhodování NRZP brána v úvahu.

Na nejbližším Republikovém shromáždění NRZP bude prezident SONS kandidovat do předsednictva NRZP a viceprezident do Republikového výboru NRZP. Pochopitelně jde o volené funkce, nicméně vedení NRZP se zavázalo, že bude kandidaturu představitelů SONS maximálně podporovat.

V dohodě bylo dále stanoveno, že NRZP i SONS budou spolupracovat při připomínkování legislativy, budou si vyměňovat informace, SONS byla nabídnuta i účast v redakční radě časopisu Mosty.

Vzájemná informovanost a koordinace se netýká jen republikové úrovně, naopak je v dohodě uvedeno, že funkcionáři SONS na krajské úrovni mohou vstoupit do krajských NRZP a že vedení obou organizací budou spolupráci na krajské úrovni podporovat.

NRZP se také zavázala vyvinout maximální úsilí, aby členem Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením byl vždy nejméně jeden představitel SONS určený naší Republikovou radou. Tato domluva může být velmi prospěšná ve chvíli skončení mandátu současného zástupce SONS ve VVOZP, jímž je nyní Václav Polášek.

Po vyplnění přihlášky a splnění všech povinností řádného člena plynoucích ze stanov NRZP se SONS stane členskou organizací NRZP k 1. dubnu 2022.

Věřím, že tímto znovuvstoupením SONS do NRZP směřujeme k upevnění našeho postavení aktivního, spolupracujícího a konstruktivního spolku hájícího zájmy slabozrakých a nevidomých v naší zemi.

Luboš Zajíc – prezident SONS ČR, z. s.

Termíny plánovaných akcí!

DUBEN

pá.

1.

duben

Konverzace v AJ

09:00

hod.

pá.

1.

duben

Kurz plavání

12:00

hod.

po.

4.

duben

Jednání oblastní Rady

13:30

hod.

st.

  6.

duben

Nácvik sebetestování

 9:00

hod.

čt.

  7.

duben

Muzikoterapie

10:00

 hod

pá.

  8.

duben

Konverzace v AJ

9:00

hod.

pá.

  8.

duben

Kurz plavání

12:00

hod.

út.

 12.

duben

Trénování paměti

10:00

hod.

st.

 13.

duben

Jarní posezení členů

13:00

hod.

čt.

 21.

duben

Muzikoterapie

10:00

hod.

pá.

 22.

duben

Konverzace v AJ

9:00

hod.

pá.

 22.

duben

Kurz plavání

12:00

hod.

út.

 26.

duben

Pedig

13:00

hod.

st.

 27.

duben

Pedig

13:00

hod.

pá.

 29.

duben

Konverzace v AJ

9:00

hod.

pá.

 29.

duben

Kurz plavání

12:00

hod.

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování a odhlašování se z akcí.

Ať Velikonoce krásné máte, sluníčka si užíváte a štěstí vás čeká na každém kroku, nejen o svátcích, ale i po zbytek roku.


Obrázky

Plavecký kurz Plavecký kurz
Plavecký kurz Plavecký kurz
Muzikoterapie Muzikoterapie