Informátor 12/2021

Publikováno 11.01.2022 12:02 Odbočka Tábor


Od 22.12. – 31.12. bude v kanceláři zavřeno z důvodu dovolené. Uvidíme se opět 3.1.2022

 

„Buď laskavý vždy, když je to možné. Vždycky je to možné.“                                                     Dalajláma

 

Vážení členové,

 

chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za nápady, pomoc i práci, kterou jste po celý rok věnovali k vytvoření a udržení dobrých vztahů mezi jednotlivci i členy celé organizace. Doufáme, že příští rok bude příjemnější, při našich setkáních a každé plánované akci. Pevně věříme, že přijde doba, kdy se situace zlepší a my Vás opět přivítáme na akcích ve větším počtu. Že se konečně začneme více potkávat a začneme spolu podnikat zajímavé akce a prožívat společné věci, na které pak budeme všichni rádi vzpomínat.

Za celou naši organizaci Vám přejeme krásné Vánoce, hlavně pevné zdraví a pohodu se svými blízkými.

 

                                         Členové výboru OO SONS a pracovnice SONS

Další stránku časopisu jsme věnovali dvěma našim členkám, které rády skládají a skládaly básně. Básně nás naladí na přicházející zimu a vánoční svátky. První z nich je báseň od Ladislavy Svobodové. Báseň se jmenuje Sníh a druhá je od naší bývalé členky Milady Janatkové, která již není mezi námi, a která též ráda psala. Báseň se jmenuje Vánoce. Přejeme Vám příjemné čtení a doufám, že Vás zmíněné dámy třeba inspirují a probudí ve Vás chuť, také něco napsat. Třeba báseň, povídku, anekdotu, příběh, či zamyšlení.

Sníh

 

V tiché zimní krajině,

kde je šedé nebe,

tam na střeše sedí kočka,

otevírá svoje očka

a padá na ni bílá vločka.

 

Vločka vločku následuje,

až celou krajinu peřinou pokryje.

 

Děti se radují, že napadl bílý, křupavý sníh a mohu jezdit na saních.

Vesele se koulují,

sněhuláčky stavějí a bobují.

 

Někteří lidé bručí,

že tahle nadílka už stačí.

Ať už zima skončí.

 

Sněhová peřina pokrývá v krajině

hory, domy i stromy,

které jsou celé zasněženy.

 

Sníh padá na chodníky i silnice,

vítr stále fučí,

a proto si lidé chraňte pokrývky hlavy,

nebo budete bez čepice!

 

Sníh stále tiše padá

a vládne zimní nálada.

Paní zima je přísná dáma

a opravdu nám to najevo dává.

 

Najednou se objeví sluníčko,

které se na svět usměje maličko.

Sluneční paprsky zahřejí

a naše srdce pohladí.

 

Pak vládu přebírá paní Zima,

ale se sluníčkem se občas střídá,

protože se s ní spřátelila

a ráda by si občas odpočala.

 

Autorka: paní Ladislava Svobodová

 

Vánoce

 

Zima se nám přihlásila,

kéž by jenom mírná byla!

V prosinci se připravíme

na Vánoce, jež slavíme.

 

Přeji prožít krásné svátky

se stromečkem a též dárky.

Také dobrot plným stolem

a drahými, jež jsou kolem.

 

Dospělí, ti se moc těší,

že po roce opět spatří

údiv dětí, překvapení

z malých dárků, jež ocení.

 

V příštím roce přeji zdraví,

jež se nikdy neunaví

a bude Vás provázet

životem od A do Zet.

 

Pohoda a spokojenost

nechť je u Vás Váš denní host.

Další dny ať jsou jen jasné,

jak to jarní kvítí krásné.

 

Autorka: paní Milada Janatková

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili sbírky Bílá pastelka. Děkuji za Vaše finanční příspěvky, děkuji, že jste sbírku zveřejňovali a informovali o ní své blízké a své přátelé. Díky Vám všem se v Táboře podařila vybrat nádherná částka 38.569,-Kč.

Celková částka sbírky Bílá pastelka byla 3 650 332,-Kč.

Tato částka svědčí o tom, že i v této nelehké době se najdou lidé, kteří pomáhají. Níže je jedna fotografie našich členek ze sbírkového dne.

 

Poděkování sponzorům

 

Všem našim příznivcům a sponzorům chceme srdečně poděkovat za jejich důvěru, kterou mají, jak v naší organizaci, tak i v naší činnost. Věřte, že je to pro nás velmi milá zpětná vazba, motivace a povzbuzení do další práce.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR – Oblastní odbočka v Táboře je nestátní nezisková organizace. Tento typ organizací obecně velice těžko financuje vlastní provoz. Z tohoto důvodu se stává Vaše pomoc v podobě sponzorství a darů velice důležitou složkou financování. Všem našim příznivcům, dárcům a sponzorům za to patří náš upřímný dík a uznání.

Ještě jednou za uživatele služeb i zaměstnance a členy výboru Oblastní odbočky všem velice děkujeme a přejeme mnoho spokojenosti a úspěchů v práci, pevné zdraví i hodně radosti v osobním životě.

 

Informace

 

Informace pro Vás, kteří používáte některou bílou hůl pro nevidomé.

 

Dne 14. října 2021 schválila Vláda ČR, že s účinností od 1. ledna 2022 budou bílé hole proplácet zdravotní pojišťovny v celém rozsahu, takže uživatel nebude nic doplácet.

 

S pozdravem Iveta Najman, předsedkyně odbočky

 

Naši oslavenci v měsíci prosinci

 

           Přijměte naše gratulace ke svým narozeninám!

 

Kolařík Karel            Svobodová Ladislava

Kořínková Ludmila   Švarcová Jana

Najman Iveta           

Novotná Hana

Sálus Jiří

 

Důležité upozornění

 

Vážení členové, vzhledem k nepříznivému vývoji situace v šíření onemocnění Covid-19; nezbývá nic jiného, než respektovat v této souvislosti nově přijatá vládní opatření, která lze ve stručnosti popsat takto:

Nošení respirátoru ve vnitřních prostorách

Povinnost prokázat se na akcích negativním testem PCR či potvrzením o očkování, nebo dokladem o prodělané nemoci Covid – 19.

 

Z důvodu velké nemocnosti mezi členy a i z velkých obav o své zdraví, jsme se rozhodli letošní vánoční posezení zrušit a zrušit i vánoční procházku. Doufáme, že po Novém roce se situace zlepší a budeme moci se opět setkávat ve větším počtu a bez obav o své zdraví. Vyhodnocení kvízové soutěže, jež probíhala přes časopis Informátor, se posouvá na velikonoční posezení. To doufáme, že se již uskuteční. 

 

 Proč má někdo vysoký hlas a někdo nízký?

Někteří z vás se v adventním čase zajdou podívat anebo zapět na koncert. Autor si jako dítě vždycky myslel, že čím je člověk větší, tím hlubší má hlas. Ale není to tak úplně pravda, protože když poprvé navštívil operu, všiml jsem si jedné věci. Bas zněl hluboko, tenor vysoko, ale oba muži byli stejně vysocí! Proč má tedy někdo vysoký hlas a někdo nízký? Můžete si přečíst zajímavý poznatek.

Dokonce i nejkrásnější zpívaná Mozartova árie není z fyzického pohledu nic jiného než vibrující vzduch! Vibrace vznikají na hlasivkách, které větším či menším tlakem „krájí“ vzduch proudící z plic na malé plátky. Ten pak vnímáme jako zvukovou vlnu.

Hlasivky, uložené nad průdušnicí, jsou nejdřív zavřené. Bránice vytvoří v plících tlak, který je v daný okamžik dost silný na to, aby mohl vzduch projít hlasivkami. Proudění vzduchu ale vytvoří ve vzniklé štěrbině podtlak, a tak se pružné hlasivky opět samy uzavřou. Když se v plících vytvoří dostatečný tlak, hlasivky se opět otevřou a vyjde další vzduchová vlna. Toto otevírání a zavírání hlasivek probíhá nesčetněkrát za sekundu a tím dochází k pravidelnému kolísání tlaku, jež vnímáme jako zvuk. Při napnutých hlasivkách je otevírání a zavírání rychlejší a tón je vyšší. Pokud ale hlasivky kmitají pomaleji, zní náš hlas hlouběji.

Každý člověk má svoji přirozenou polohu hlasu. Rozdíl mezi tenorem a basem je v tloušťce hlasivek. Čím silnější jsou, tím pomaleji mohou kmitat a tím hlubší je hlas. Při nachlazení hlasivky otečou, jsou tak silnější a podle hlubokého hlasu každý pozná, že jsme nemocní. Poloha hlasu tedy nezávisí na tělesné výšce, ale přímo na tloušťce našich hlasivek.

 

(Yogeshwar Ranga, Nějaké další otázky proč se hvězdy třpytí a jiné hádanky každodenního života)

Kvíz - táborské zajímavosti

 

Poslední odpovědi pro chytré hlavy:

29) Co nebo kdo je „táboráček“?

 1. c) zmrzlá jahodová dřeň vyráběná v Táboře

30) Na Žižkově náměstí stojí dva kaštany. U jaké příležitosti byly vysazeny?

 1. b) sňatkem mezi císařem Františkem Josefem I. a císařovnou Alžbětou zvanou Sissi

31) Při odbahnění vodní nádrže Jordán se čekalo, že se najdou nevybuchlé letecké bomby. Našlo se tam:

 1. b) odhozená palivová nádoba z bombardéru

32) Jakému povolání se věnuje a věnoval známý rodák doktor Zvěřina?

 1. c) politik a sexuolog

 

Otázky na dlouhé zimní večery u šálku dobrého čaje některé z vás zaujali. Přináším správné odpovědi pro vás, kdo si tvoji hlavu potrápili a i pro ty, které cvičení paměti zajímá.

 

Co mají společného?

 • jáma, myš, ponožka - díra
 • ovce, moře, účes - vlna
 • pavouk, ryba, volejbal - síť
 • král, strom, mince - koruna
 • housle, zámek, Petr - klíč
 • láska, karty, perník - srdce
 • páv, síť, brýle - oko

 

Hádanky – co je to?

 • Železná boudička, dvířka jen maličká, často je otvírá se zoubky hlavička. Co je to? - klíč

 

 • Když se otec směje, matka slzy leje. Dcera ze sedmeré krásy, jasné pásy obléká si. Co je to? - duha

 

 • Běží posel beznohý, jest on šelma čtverrohá. Nikomu nic nepoví, přece všechno vypoví. Co je to? - telefon

 

 • Bez nohou jsem, břicho mám, bez hlavy, hubičku mám, beze sluchu, ucho mám, nedýchám, ač hrdlo mám. Co je to? - konvice

Pokračování v tréninku paměti:

Seřaďovačky:

Seřaďte písmena tak, abyste našli ovoce:

 1. a) RAHKUŠ
 2. b) DOHAJA
 3. c) KOJLAB
 4. d) TAKVŠES
 5. e) NURASTIŽO

Vánoční povídka – NA STOPĚ ZA HVĚZDOU

V jedné zemi na Východě žil před dvěma tisíci lety mladý blázen. Jako každý blázen snil i on o tom, že se jednou stane moudrým.

Miloval hvězdy. Nikdy jej neunavilo pozorovat je a při tom žasnout nad nekonečností nebe. A tak se stalo, že jedné noci neobjevili novou hvězdu jen králové Kašpar, Melichar a Baltazar, ale i tento blázen.

"Ta nová hvězda je jasnější než ostatní", myslel si. "To bude královská hvězda - narodil se nový vladař! Chci mu nabídnout své služby. Vždyť jestliže je to král, bude určitě potřebovat také nějakého blázna. Vydám se na cestu a budu jej hledat. Hvězda mě povede."

Dlouho přemýšlel, co by novému králi mohl přinést darem. Avšak kromě své bláznovské kapuce, zvonkohry a jedné květiny neměl nic, co by mu mohl darovat.

A tak se z domova vydal na cestu - bláznovskou kapuci na hlavě, zvonkohru v jedné a květinu ve druhé ruce.

První noc jej hvězda přivedla do chudé chaloupky. Tam nalezl dítě, které bylo chromé. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.

"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji bláznovskou kapuci. Potřebuje ji více, než nějaký král." Dítě si bláznovskou kapuci nasadilo na hlavu a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.

Druhou noc jej hvězda zavedla do krásného paláce. Tam nalezl dítě, které bylo slepé. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.

"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji zvonkohru. Potřebuje ji více, než nějaký král." Dítě zvonkohru nadšeně rozeznělo a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.

Třetí noc jej hvězda zavedla do zámku. Tam nalezl dítě, které bylo hluché. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.

"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji květinu. Potřebuje ji více, než nějaký král." Dítě si květinu s úžasem prohlíželo a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.

"Teď už mi nezůstalo nic, co bych mohl králi darovat. Bude asi lepší, když se vrátím", pomyslel si blázen. Avšak když vzhlédl k obloze, hvězda stála na jednom místě a smála se na něj jasněji než kdykoli předtím. A v tom uviděl cestu k nějaké stáji uprostřed polí.

Před stájí potkal tři krále a zástup pastýřů. I oni hledali nového krále. Ten ležel v jeslích - malé, bezbranné, chudé dítě. Maria, která zrovna chtěla na slámu prostřít čisté plínky, se bezradně rozhlížela a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě položila. Josef právě krmil osla a všichni ostatní měli plné ruce darů. Tři králové přinášeli zlato, kadilo a myrhu, pastýři pak vlnu, mléko a chléb.

Jen blázen zde stál s prázdnýma rukama. Maria, plná důvěry, položila tedy dítě do jeho náruče. Tak našel Krále, kterému chtěl v budoucnu sloužit. A také věděl, že svoji bláznovskou kapuci, zvonkohru i květinu rozdal dětem, aby měl místo pro Dítě, které mu nyní se svým úsměvem darovalo moudrost, po níž toužil.

Povídka z webu:

https://deti.vira.cz/kalendar/vanoce/vanocni-pribehy-a-vypraveni/povidka-vanocni-blazen

 

ZAMYŠLENÍ

 

Advent je nádherná doba k tomu, abychom se trochu ztišili a strávili večer bez ťukání do počítače a sledování televize a využili čas k tomu, že se sejdeme s někým, koho máme rádi. Udělali si čas na sebe a své blízké. Budeme-li ve svém životě hledat to podstatné, zjistíme, že nemusíme konzumovat informace v jakémsi poklusu, který nás neuvěřitelným způsobem zahlcuje. V souvislosti s adventem by bylo ideální, kdybychom si například představili, že se musíme obejít bez elektřiny – pak bychom byli donuceni zpomalit, protože bychom den vnímali jako kratší.

Dopřejme si o Vánocích půst, odtučňovací kůru, od rozptylujících věcí. Naše motivace by ale neměla být jen negativní, něco si zakazovat. Naopak může být velmi pozitivní, můžeme si říci „Toužím po tom dělat v tomto čase něco jiného.“ Jak se budeme na Vánoce připravovat, tak budou naše Vánoce vypadat. Když „pojedu“ před Štědrým dnem v šílené rychlosti jak parní lokomotiva, tak mě setrvačností bude několik dní trvat, než se vůbec zastavím. Nejde přitom o to, zastavit se jenom fyzicky – to při štědrovečerní večeři uděláme – ale je otázka, jaká setrvačnost zůstává v mém nitru, jestli si vůbec všimnu, že večer proběhl. Inteligentní je rozložit kroky a nedělat vše v posledních dnech, o to větší je pak prožitek těch svátků. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak se mění měřítko mých hodnot, na čem opravdu záleží a co není podstatné. Buďte tu jeden pro druhého v rámci vaší rodiny, vašich nejbližších, na kterých vám záleží, ale vnímejte i ty ostatní ve vašem životě. Naslouchejte jim, zajímejte se o to, co je trápí a co jim dělá radost. Čas rychle běží a my ho trávíme až příliš prací a plněním povinností, zapomínáme na to co je důležité a nemáme čas na podstatné. Největším bohatstvím je mít srdce na správném místě a dát ho na první místo před rozum a ego. Úspěch a sláva v zaměstnání či podnikání jsou pomíjivé, ale hodnota být dobrým člověkem zůstává a nabývá na významu.

 

Informace z kultury

 

 1. slavnostní koncert SONS, který měl proběhnout 3. prosince ve Španělském sále Pražského hradu, se ruší. Důvodem zrušení koncertu je vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v souvislosti se zhoršující se epidemií onemocnění covid způsobené virem SARS-Cov-2 v naší zemi.

 

U nás se zatím neruší, proto nabízíme koncerty k poslechu vybrané v Táboře a v Plané nad Lužnicí:

 

 

Adventní koncert pěveckého sboru Nocturno:

 

*Sobota 11. 12. 2021 ve 14,30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Malšicích

 

*Sobota 11. 12. 2021  v 16,30 hod. v kostele Československé církve husitské

v Táboře

 

*Neděle 26. 12. 2021 ve 14,00 hod. v kostele Sv. Petra a Pavla v Chotovinách

 

*Neděle 26. 12. 2021 v 16,00 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí I

 

*Neděle 2. 1. 2022 v 11,30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v

Táboře - Klokotech.

 

    

Tříkrálový koncert sboru Harmonie z Plané nad Lužnicí:

 

* Neděle 9. 1. 2022 v kostele sv. Václava

 

 

Termíny plánovacích akcí!

PROSINEC

pá.

3.

prosince

Konverzace v Aj

9:00

hod.

po.

6.

prosince

Jednání oblastní rady

13:30

hod.

pá.

 10.

prosince

Konverzace v Aj

9:00

hod.

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování a odhlašování se z akcí!