Informátor 12/2017

Publikováno 28.11.2017 10:46 Odbočka Olomouc


Obrázek

OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR č. 12/2017

 

Vydává:     Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Oblastní odbočka Olomouc

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 427 750

Email: olomouc-odbocka@sons.cz

www.sons.cz/olomouc

https://www.facebook.com/sons.olomouc

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

Je neprodejný. 

Pracovníci: 

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek

Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail:kebrdlova@sons.cz

po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství, půjčovna pomůcek

Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz

čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní. Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Nádvorníková - sociálně aktivizační služby

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: nadvornikova@sons.cz

po 10:00 - 15:00, út a st 9:00 - 14:00, čt 12:00 - 17:00

Ing. Hana Pavlišová - sociálně aktivizační služby pro imobilní občany se zrakovým postižením

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: pavlisova@sons.cz

po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Alena Hejčová - sociálně aktivizační služby

Tel:775 438 112, 585 427 750, e-mail:hejcova@sons.cz

po a čt 7:00 - 16:30, út a st 7:00 - 15:30, pá 7:00 - 13:00

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu.

 

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí      9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání

úterý         9 - 14 terénní služba

čtvrtek       9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři

jiný termín lze dohodnout telefonicky, nebo e-mailem

 

Aktivizační setkání a poradenství

Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v budově radnice č. 2, (dříve škola pro slabozraké) nám. Přemysla Otakara 778.

Uvítáme, pokud se předem objednáte

Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.

Uničov - každou první středu v měsíci v době od 9:30 do 11:30 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:

pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský

Místopředsedkyně: Marie Sobotová

Pokladník: Mgr. Jana Krčová

Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, Bc. Klára Nádvorníková

 

*********************************************************************************************

Vážení čtenáři,

přicházíme k vám s dalším číslem našeho časopisu, tentokráte přinášíme zkrácené vydání. Naleznete v něm nejen přehled akcí na prosinec, ale také pozvánku na náš vánoční koncert v kostele u kapucínů. Určitě přijďte, těšíme se na setkání s vámi.

pracovníci Oblastní odbočky

 

*********************************************************************************************

 

NABÍDKA AKCÍ

Klub pohybových aktivit - každé druhé pondělí 13:30-14:30 hod.

Klub kutilů - každé pondělí 11:00-13:00 hod.

Klub Pamatováček - každou středu 10:00-12:00 hod.

Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.

Klub vaření - 1x měsíčně v pondělí 11:00-13:00 hod.

 

 1. 12. pondělí 9:00 - 11:00

Aktivizační setkání a poradenství - v Litovli - Budova radnice č. 2, (dříve škola pro slabozraké) nám. Přemysla Otakara 778, zasedací místnost v přízemí vlevo. Do budovy je bezbariérový přístup.

 

 1. 12. úterý 8:30 - 10:30

Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku v budově Sociálních služeb, Komenského 40, možnost objednání. Od 14 hodin budeme promítat filmovou pohádku režiséra Jiřího Stracha z roku 2016 Anděl páně 2 s audiopopisem pro nevidomé.

 

 1. 12. úterý 14:30 - 16:00

NÁVŠTĚVA AQUAPARKU OLOMOUC - pojďte si s námi zaplavat či se jen tak nechat unášet vodou do Aquaparku Olomouc za zvýhodněné ceny.

Pro občany ZTP a ZTP/P 40% sleva na vstup (cena za 1,5 hodiny 78 Kč, cena pro členy naší odbočky 50 Kč/os). U občanů ZTP/P průvodce zdarma. Držitelé ZTP/P musí mít svého průvodce. Na včasné vyžádání se ho pokusíme zajistit.

Více informací o tomto akčním balíčku a možnostech vyžití se dozvíte na http://www.aqua-olomouc.cz/programy2.asp

SRAZ: ve14:00 před vchodem do Aquaparku.

 

 1. 12. středa 9:30 - 11:30

Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově - Centrum sociálních služeb, Gymnazijní ul. 237, společenská místnost, do budovy je bezbariérový přístup.

 

 1. 12. středa 10:00 - 12:00

Klub Pamatováček - předposlední trénování paměti tohoto roku

 

 1. 12. čtvrtek 14:00 - 16:00

Klub setkávání - povídání s našim členem panem Mgr. Františkem Konvalinkou na téma „Tolerance“.

 

 1. 12. pondělí 11:00 - 13:00

Klub kutilů - Vánoce jsou tady co by dup.

 

 1. 12. pondělí 13:30 - 14:30

Klub pohybových aktivit - protahovací cvičení s prvky tai-chi.

 

 1. 12. úterý 7:00 - 15:00

Prezentace odbočky na Poliklinice u Tržnice.

 

 1. 12. středa 10:00 - 12:00

Klub Pamatováček - poslední trénování paměti tohoto roku.

 

 1. 12. čtvrtek 14:00 - 16:00

Klub setkávání - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Přijďte se společně s námi naladit na vánoční atmosféru a rozloučit se starým rokem. Cukroví, stromeček ani koledy nebudou chybět.

PS: s radostí uvítáme všechny ochutnávky vašeho cukroví. Těšíme se na vás.

 

 1. 12. čtvrtek od 18:00

Vánoční koncert – SVĚTLO VE TMĚ. Více informací v pozvánce.

 

*********************************************************************************************

Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

 

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* Pravidelné aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku,  Uničově a Litovli

* 3. 1. - novoroční setkání u kapucínů

* 25. 1. - beseda o bariérách s Mgr. Petrem Bradáčem

* 1. 2. - miniburza v klubovně, věříme, že přispějete i vy svými povánočními věcmi

*********************************************************************************************

PORADENSKÉ OKÉNKO

Vážení přátelé! Od příštího vydání informátoru zavádíme novou rubriku. Chceme vám přiblížit činnost sociálně právního poradenství, které poskytujeme osobám se zrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům nebo osobám blízkým. Budeme vás seznamovat s tím, jak konkrétně pomáháme při řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení.

*********************************************************************************************

ZVEME VÁS

 

 Pozvánka na vánoční koncert - SVĚTLO VE TMĚ

Naše odbočka zve vás, vaše přátele a známé na krásný vánoční koncert vokálně-instrumentálního souboru Musica pro Sancta Cecilia. Příjemné tóny se rozezní v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci ve středu 28. 12. 2017 od 18:00.

Soubor sestávající převážně ze zrakově postižených hudebníků se zaměřuje na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka.

Název souboru byl vybrán podle patronky hudebníků Svaté Cecilie.

Koncert finančně podpořilo Statutární město Olomouc a proběhne pod záštitou primátora Olomouce. Vstupné dobrovolné.

Budeme rádi, najdete-li si chvilku času a přijdete se s námi potěšit nevšedním hudebním zážitkem.

*********************************************************************************************

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám!

   A přejeme všem krásné, pohodové Vánoce.

 

 

Na setkání s vámi se těší

M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, K. Nádvorníková, J. Krčová, H. Pavlišová, A. Hejčová, J. Příborský

 

Informátor je vydáván pro členy naší odbočky zdarma