Informátor 11/2020

Publikováno 12.11.2020 13:40 Odbočka Tábor


Vážení členové,

 

listopadové dny v sobě nesou padající různobarevné listy ze stromů a první mrazíky, které nám budou měnit krajinu do šedivých barev. Chladné počasí nás vede do teplých domovů s vidinou zalézt pod prohřívanou deku a nechat se hýčkat teplým čajem. Můžeme vzít ve volném čase do ruky oblíbenou knihu, čtečku nebo časopis. Na co bychom však neměli zapomínat, jsou procházky v přírodě se svými blízkými nebo věrným psím miláčkem. Věřím, že se však brzy sejdeme, protože osobní setkání je nad všechno bohatství světa. 

 

Na 3. listopadu připadá svátek svatého Huberta. Byl to patron myslivců a střelců, řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků, kovodělníků, slévačů, matematiků a výrobců matematických přístrojů. Byl vzýván proti pokousání psem, uštknutí a strachu před vodou.

 

Pocházel z Akvitánie ve Francii. Podle legendy byl šlechticem, lovcem a milovníkem hýřivých zábav. Oženil se a záhy při porodu jeho ženy ovdověl. Hledal útěchu v lovu a na Velký pátek se setkal s jelenem, kterému mezi parohy svítil kříž. Uslyšel prý otázku: "Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!" Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu.

 

V té době se z vyhnanství vrátil do Maastrichtu biskup Lambert a Hubert ho požádal o přípravu k duchovnímu stavu. Našel v něm učitele pro cestu k dokonalosti. Vysvěcen na kněze působil jako jeho pomocník. Asi roku 705 byl biskup Lambert v obci Lutychu zavražděn. Hubert se stal jeho nástupcem na biskupském stolci a v Lutychu, na místě mučednické smrti předchůdce, postavil katedrálu. Do Lutychu také přeložil biskupské sídlo a přispěl k tomu, že se z obce stalo rozrůstající se město. 

 

Má zásluhu na pokřesťanštění obyvatel Arden, je nazýván jejich apoštolem. Srdce měl dobré a povahu ušlechtilou. Označován byl za lidumila a zastánce spravedlnosti.

 

Z Furu, kde byl posvětit nový chrám, při cestě zpět do Lutychu onemocněl zimnicí, se všemi se rozloučil a záhy zemřel. V roce 827 byly Hubertovy ostatky přeneseny do chrámu u kláštera v Andin v Ardenách, který byl po něm přejmenován.

 

K zamyšlení nás svádí tato slova: "UVAŽ, ČÍM JSI BYL, CO JSI A ČÍM BUDEŠ!"

 

Pavla Heřmanová

Pracovník v sociálních službách Tábor

 

 

Informace pro členy

Nabízíme možnost objednání periodik na rok 2021. Jedná se o:

 • časopisy tištěné ve zvětšeném písmu,
 • časopisy tištěné v bodovém (Braillově) písmu,
 • časopisy zasílané ve zvukovém formátu na flash discích,
 • časopisy dostupné přes internetové rozhraní v textovém nebo zvukovém formátu,
 • časopisy zasílané v textovém formátu na flash discích,
 • časopisy zasílané elektronickou poštou (e-mailem),
 • časopisy zasílané ve zvukovém formátu na CD.

 

Stejně tak nabízíme objednávku stolních kalendářů na rok 2021 či nástěnných kalendářů vodících psů.

 

Pokud si přejete objednat periodika, kalendáře či získat více informací, neváhejte nás kontaktovat.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pro vaši přepravu je možné využít tyto organizace:

Novodobá sanitka

Pokud nemáte nárok na sanitku a potřebujete odvoz, můžete využít asistenci a doprovod zdarma.

Sanitka poskytuje:

 • přepravu a doprovod z/do nemocnice a k lékaři,
 • vyzvednutí léků,
 • odvoz do lázní,
 • nákupy, pošty, úřady, odvoz za přáteli,
 • s miláčkem k veterináři,
 • SENIOR SERVIS

 

Můžete využít tyto služby na mobilním telefonu 604 523 993 za cenu po Táboře 69 Kč. Více informací na www.novodobasanitka.cz.

 

SOANZ Tábor

Dále připomínáme, že SOANZ Tábor zajišťuje dopravu dětem, dospělým i seniorům každý všední den na mobilním telefonu 736 634 350. Dovoláte se do kanceláře od 8 – 16h. Odvoz je možný kdykoli i během víkendů a svátků.

 

Slouží také pro dopravu k lékařům, na úřady, hřbitovy, kulturu, pedikúru a do obchodů po Táboře tam a zpět. Částka činí 130 Kč.

 

Poskytuje také odvoz do nemocnic - Prahy, Českých Budějovic, Plzně, Pelhřimova, Jindřichova Hradce atd., a do lázní (jedna cesta tam), které hradí zdravotní pojišťovny.

 

Pohled pod pokličku lidského těla

 

Abychom nejen pro své tělo, ale i duši udělali něco příjemného, budeme se soustředit na orgán posilovaný v listopadových dnech a to jsou plíce.

 

Dýchání je proces výměny plynů, vdechujeme kyslík a vydechujeme oxid uhličitý. Vzduch prochází zevním nosem, nosní dutinou, nosohltanem, hrtanem a trubicí, které se říká průdušnice. Ta se dělí na dvě průdušky, jež vedou do obou plic. Vzduch se tak dostává do stále menších a menších trubiček, které končí vzdušnými váčky tedy plicními sklípky, které jsou protkány krevními cévkami. Kyslík se prolíná stěnami sklípků do krve a červené krvinky jej roznášejí po celém těle. V každém okamžiku zde probíhá výměna plynů s jedním litrem krve. Tím je daná úzká souvislost mezi dýchací a oběhovou soustavou.

 

Plíce mají největší činnost mezi 3. a 5. hodinou ranní. V této době se často budí astmatici, kuřáci, nemocní na průdušky, rýmu a se záněty dýchacích cest. Kdo má zkušenosti s vyšetřením, pamatuje si pojem vitální kapacita plic, která se může měřit spirometrem. Při vitální kapacitě plic se sleduje maximální množství vzduchu, které lze vydechnout po největším možném nádechu. Hodnota vyjadřuje, kolik kyslíku mohou plíce nabídnout tkáním.

 

Možná mi dáte za pravdu, že každý člověk si přeje žít v souladu se sebou samým i s prostředím, které jej obklopuje. Dnešní doba ovšem klade v mnohých oblastech života stále vyšší fyzické a psychické nároky, a tak stále větší množství lidí je vystaveno tělesnému i psychickému napětí, jehož projevem je stres, nervozita i nespavost. Toto vše má vliv i na pohybový aparát.

 

Abychom mohli žít a udržet si tělo zdravé, potřebujeme vodu a potravu, ale také vzduch k dýchání. Proud vzduchu je pro nás mnohem důležitější než jídlo či pití. Náš život dechem začíná i končí. Při dýchání můžeme v podstatě rozlišit tři fáze dechu – nádech, výdech, dechová pauza.

Jedna fáze přechází plynule v druhou, výdech by však měl být přibližně dvakrát delší než nádech. Dechová pauza vzniká přirozeně na konci výdechové fáze a trvá tak dlouho, dokud spontánně nevznikne potřeba nádechu.

 

Nádech představuje aktivní část dýchání a dochází při něm k napětí dýchacích svalů, mezi které řadíme bránici, zevní mezižeberní svaly, prsní svaly a některé svaly krku a zad. Nejvýznamnějším vdechovým svalem je bránice.

Výdech je pasivní součástí, je to fáze uvolnění. Uplatňuje se při něm pružnost plíce, pružnost hrudní stěny a hmotnost hrudníku. Výdechové svaly tvoří břišní svaly a vnitřní mezižeberní svaly, které ale vstupují do funkce v závěru pasivního výdechu a při usilovném výdechu.

 

Klidné, rovnoměrné a hluboké dýchání je velmi důležité pro zdraví, neboť harmonizuje a zklidňuje tělo i mysl. Naopak příliš rychlý a povrchní dech působí negativně, protože může zvyšovat nervozitu, stres, napětí i bolesti. Velmi častou chybou při dýchání bývá, že se s nádechem sice roztáhne hrudník, ale břicho zůstává stažené, místo aby se vyklenulo dopředu. Tím se velmi omezuje břišní dech. Na tomto chybném způsobu dýchání se často podílí také móda – k módním trendům patří zatahovat břicho a nosit těsné šaty.

Jóga se zaměřuje kromě tělesných cvičení a meditací i na dechové cvičení neboli pránájámu. Prána je dech, kosmická energie a ájáma znamená kontrolovat, regulovat. Je to tedy vědomé a volní usměrňování dechu.

 

Cíleným usměrňování prány v těle můžeme zlepšit vitalitu, zbavit tělo jedů, zvýšit odolnost organismu, získat vnitřní klid a dosáhnout uvolnění. Podle mytologie má každý tvor předem určenou délku života počtem dechů. Jogín si tedy vědomým zpomalením dechu prodlužuje život. Mezi tělesné účinky pránájámy patří například zachování tělesného zdraví, pročištění krve, zvýšení příjmu kyslíku. Mezi psychické účinky můžeme zařadit odstranění nervozity či vnitřní vyrovnanost.

 

Můžeme tak přispět k mocnějšímu dýchání do bránice neboli břišnímu dýchání, které prospívá zdraví a budí pocit relaxace.

 

 

Pavla Heřmanová

Pracovník v sociálních službách Tábor

 

 

Nepravidelné kulturní okénko

 

Milí členové,

angličtina probíhá nadále v distanční formě výuky přes počítač. Úkoly plníme svědomitě a zasíláme je našemu panu učiteli včas. Jen směle dál a studiu zdar.

 

Termíny plánovaných akcí

(vše bude aktualizováno dle situace v nouzovém stavu)