Informátor 10/2021

Publikováno 08.10.2021 12:27 Odbočka Tábor


Upozornění

 

Vážení členové,

 

přinášíme Vám informaci, která se týká hojně odebíraného časopisu Zora a podobných periodik. Kdo si je chcete objednat, prosíme o sdělení, v jakém formátu a které budete chtít. Do posledního listopadu musí být objednávky odeslané. Pokud se nezúčastníte listopadového shromáždění, kontaktujte nás a my vám rády s objednávkou pomůžeme.

 

Vážení členové dne 11.11. 2021 se bude konat podzimní Oblastní shromáždění. Tentokrát proběhne na naší odbočce – Kvapilova 2289, 39003 Tábor. Vzhledem k nejasné epidemiologické situaci Vás žádáme, aby jste se, na akci přihlásili. Jedná se o větší akci s větším počtem osob, proto bude nutně vyžadována covidová negativita. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

Naši oslavenci v měsíci říjnu

  Přijměte naše gratulace ke svým narozeninám!

Berková Alena      Heřmánková Mária   Růžičková Miluška

Cílková Hedvika   Marešová Hana

Čech Josef           Moravcová Ludmila

Dohnal Ladislav   Musil Stanislav

Farová Sylvie       Najman Václav

 

Za celou organizaci Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a elánu!

 

Nepravidelné kulturní okénko

Vážení členové, chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci v rámci sbírky Bílá pastelka. Vzhledem ke stíženým podmínkám v rámci hygienických opatření jsme se rozhodli, že sbírku též hojně podpoříme prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Pokud byste chtěli i vy sbírku takto podpořit, zasíláme Vám spolu s časopisem - QR kod pro platbu a číslo účtu, kde je možno sbírku podpořit. Budeme moc rádi, když sbírku podpoříte i s doporučením mezi své známe a rodinu. Předem Vám děkujeme za Vaši ochotu a čas, který nám tímto věnujete. Velice si toho ceníme.

účet 8888332222/0800, VS: 3204

 

Psychika – Hippokratova typologie temperamentu

 

Hippokrates (přibližně 460 př. n. l. – 377 př. n. l.) byl lékař starověkého Řecka pokládaný za otce lékařství. Jeho spisy Corpus Hippocraticum se staly základem středověkého lékařství. Přisuzuje se mu autorství lékařské přísahy – tzv. Hippokratova přísaha. Hippokrates vycházel z představy o čtyřech tělesných šťávách, jejichž poměr určuje reakce na okolí. Rozdělil temperament na 4 typy, které byly rozvíjeny pozdějšími badateli - Galénos, Jung, Eysenck, Pavlov, Kretschmer, Scheldon. Jsou to:

 • sangvinik – Hippokrates se soustředil na krev – sangvinik se vyznačuje především přiměřenou reaktivitou,

na slabé podněty sangvinik reaguje slabě, na silné silně. Dominuje u něho reakce typu „slaměný oheň“ tj. rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření. Je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele laděný, optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city. Je označován za emočně stabilního extroverta.

 • flegmatik – zaměření na sliz, hlen – je emočně celkem vyrovnaný,

navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid a až chladnokrevnost či apatii. Hlubší vztahy má jen k vybraným osobám, je spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný – emočně stabilní introvert.

 • melancholik - černá žluč – vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním.

Je pro něj typický pesimismus a strach z budoucnosti. Život je pro něj často obtížný, usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek. Žije spíše vnitřně. Obtížně navazuje kontakty, vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké. Melancholik je emočně labilní introvert.

 • cholerik – žluč – je silně vzrušivý,

má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou zeď. Je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné. Emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran. Je emočně labilní extrovert.

Existují samozřejmě i „směsice“, tj. jste například flegmatik a některé situace z vás třeba dočasně udělají cholerika, atd.

Je zajímavé přiřadit se do některé skupiny či do vícero. Ať patříte do kterékoli, přeji vám, ať na vaší cestě pořád svítí maják.  

 

Kvíz - táborské zajímavosti

 

Děkujeme těm, kteří odeslali kvízy, pro všechny dávám vyřešení a další čtyři otázky.

21) Naše náměstí velebí Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor. Jak vysoká je věž, ze které je krásný výhled i do okolí?

 1. b) 75 metrů

22) Co se stalo osudné pro herce Jana Hrzána, který je známý z filmů Drahé tety a já nebo Pane, vy jste vdova?

 1. a) lezení ve výškách

23) Kolik kašen máme na starém městě?

 1. b) 7

24) Jaké dva nejslavnější hejtmany znázorňují mužské hlavy na jednom ze svorníků v budově táborské radnice?

 1. a) Jan Žižka a Prokop Holý

Další čtyři otázky:

25) Jak se jmenoval spolek, kde byl členem významný hudební skladatel, dirigent a virtuóz Oskar Nedbal?

 1. a) České kvarteto
 2. b) České kvinteto
 3. c) Česká oktáva

 

26) Jak byla využívána budova Klášterního kostela Narození Panny Marie na Náměstí Mikuláše z Husi zvaného „Klášterák“ na počátku 19. století?

 1. a) škola
 2. b) věznice
 3. c) muzeum

 

27) Z rukou jakého sochaře vznikl pomník Mistra Jana Husa na Husově náměstí v Táboře?

 1. a) Jan Vítězslav Dušek
 2. b) František Bílek
 3. c) Jan Koblasa

 

28) Jaké tratě vedou z Tábora do okolních měst?

 1. a) Tábor – Ražice, Praha - České Budějovice
 2. b) Tábor – Bechyně, Praha - České Budějovice, Tábor – Horní Cerekev
 3. c) Tábor – Ražice, Tábor – Bechyně, Praha - České Budějovice, Tábor – Horní Cerekev

 

Termíny plánovacích akcí!

ŘÍJEN

po.

  4.

října

Jednání oblastní rady

13:30

hod.

st.

6.

října

Nácvik testování

9:00

hod.

po.

11.

října

BÍLÁ PASTELKA

9:30

hod.

po.

11.

října

Braillovo písmo

10:00

hod.

út.

12.

října

BÍLÁ PASTELKA

9:00

hod.

st.

 13.

října

BÍLÁ PASTELKA

13:00

hod.

pá.

 15.

října

Konverzace v AJ

9:00

hod.

po.

 18.

října

Braillovo písmo

10:00

hod

út.

 19.

října

Pedig

13:00

hod.

st.

 20.

října

Pedig

13:00

hod.

čt.

 21.

října

Trénink paměti

10:00

hod.

pá.

 22.

října

Konverzace v Aj

9:00

hod.

po.

 25.

října

Braillovo písmo

10:00

hod.

út.

 26.

října

Šikovné ruce

9:30

hod.

pá.

 29.

října

Konverzace v Aj

9:00

hod.

 

LISTOPAD

 

po.

 1.

listopadu

Braillovo písmo

10:00

hod.

po.

 1.

listopadu

Jednání oblastní rady

13:30

hod.

st.

3.

listopadu

Nácvik sebetestování

13:30

hod.

čt.

4.

listopadu

Zdravotní procházka –  místo bude upřesněno

9:00

hod.

pá.

5.

listopadu

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

  9.

listopadu

Přednáška – Rakousko

10:00

hod.

čt.

 11.

listopadu

Oblastní shromáždění

 

hod.

pá.

 12.

listopadu

Konverzace v AJ

9:00

hod.

čt.

 18.

listopadu

Trénování paměti

10:00

hod.

út.

 23.

listopadu

Pedig

13:00

hod.

st.

 24.

listopadu

Pedig

13:00

hod.

čt.

 25.

listopadu

Výroba adventních věnců

10:00

hod.

pá.

 26.

listopadu

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

 30.

listopadu

Šikovné ruce

9:30

hod.

 

Stále Vás moc prosíme o přihlašování a odhlašování se z akcí!