Informátor 10/2019

Publikováno 24.09.2019 13:53 Odbočka Tábor


Vážení členové naší odbočky SONS,

chtěla bych touto cestou poděkovat naší Kristýnce za krásně prožité prázdninové měsíce, na které nám připravila akce, při kterých jsme trochu karbanili, řešili kvízy, které připravila velice kvalitně nám na míru. Ocitli jsme se také v Chorvatsku, Řecku a Itálii. O těchto zemích jsme se dozvěděli mnoho zajímavého, i to co jsme nevěděli. A v neposlední řadě jsme udělali něco pro své zdraví a absolvovali zdravotní vycházky - též nám šité na míru a po vycházce nás vždy čekalo občerstvení u našich členů např. u Zdeničky a Jitušky Vlkové a také u Evičky Koubkové. Za to jim patří velké díky.

Proto milá Kristýnko, děkujeme ti za krásné léto, za to, jak nám pomáháš, co pro nás děláš, i když nemusíš a zkrátka za to, že prostě jsi.

Toto poděkování přijmi od všech, co chodili o prázdninách.

                   Iveta Najman

 předsedkyně Oblastní odbočky Tábor

 

Milí přátelé,

 

zní to pro mne neuvěřitelně, ale rok se nám překulil do posledního čtvrtletí. Můžeme si povzdychnout: „Čas běží vážení, za chvíli to tady bude!“. Co bude? Paradoxně člověk v první chvíli přemýšlí o práci, která ho čeká, než o tom, že čtvrté čtvrtletí je bohaté na spoustu setkání a událostí. A tak zůstaňme u října.

 

Babí léto nás vždycky zahřeje, ale ráno musíme chodit nabaleni. Český název měsíce října je skutečně odvozen od jelení říje. V tomto měsíci pokračuje sklizeň a tradičně se slaví v českých zemích posvícení. Víme, co to je posvícení? Posvícení je vzpomínková slavnost posvěcení kostela na rozdíl od poutě připomínající světce, kterému je kostel zasvěcen.

 

Posvícení se slaví správně ve výroční den posvěcení kostela. Dostavba kostela byla pro obec mimořádná událost, stavbě věnovali mnoho peněz a práce. Existence kostela vyzvedla význam obce, vždyť se stal kulturním a společenským centrem obce. Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení.

 

V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data. Na Moravě, například na Slovácku se při posvícení říká hody a celý svátek organizují tzv. stárci a stárky tj. mládenci a dívky. Na Horácku se používají názvy stárek, stárková, místy k nim přistupují i mládek a mládková.

 

Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. V některých regionech při této slavnosti figurují i zvířata jako beran, houser, kačer nebo kohout. V některých lokalitách se termín posvícení směšuje s termínem poutě.

 

Ať už se v říjnu budete setkávat se svými známými na posvícení, na Havelském jarmarku a nebo u kávy, bude to prima. Moc se těšíme, že si uděláte na nás čas a přijdete na některý náš program. Protože například Putovaly písničky, budou vzpomínkou na slovácké hody a vinobraní. Téma biologie a zdraví budou o konzumaci na hodech, ale i o zdravém vypořádání se s následky hodování. Pokaždé přivítáme mezi sebou hosty.

 

Ivana Töröková

pracovník v sociálních službách Tábor

 

 

 

 

Novinky ze sociálně právní poradny

Důležité upozornění pro uživatele bílých holí

Z minulosti již víte, že kolem úhrad bílých holí z veřejného zdravotního pojištění probíhala mnohá jednání. Řešení lze stručně shrnout tak, že pojišťovny budou hradit všechny typy bílých holí signalizačních a orientačních, u bílých holí opěrných došlo k navýšení úhrady, ale na některé typy holí v této kategorií si pojištěnci budou muset částku v řádu stokorun doplatit. Dohodnutý kompromis se však musí stát součástí zákona. Jeho návrh v současnosti prochází meziresortním připomínkovým řízením, po vypořádání připomínek návrh musí schválit vláda a poslat jej do Poslanecké sněmovny, která jej po schválení odešle do Senátu, a tak dále. Zkrátka, Nenastanou-li v legislativním procesu neočekávané komplikace, počítá se s nabytím účinnosti této novely v polovině roku 2020, ne dříve. Co to v praxi znamená? Od 1. prosince tohoto roku začnou platit pravidla, podle kterých bude úhrada pojišťoven u bílých holí v nižších částkách, než za kolik budou hole prodávány. Proto doporučuji všem, kdo vědí, že jejich hůl dosluhuje, aby s pořízením nové hole neváhali; od 1. prosince do doby, než nabude účinnosti kýžená novela, by si museli připlatit.

(Luboš Zajíc)

Pokud potřebujete poradit v jakékoliv oblasti,  neváhejte se obrátit na táborskou odbočku SONS.

 

 

Z AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY:

 

Začátek září patřil tradičnímu rekondičnímu pobytu, který proběhl v rekreačním středisku, Nová Louka u Albrechtic nad Vltavou. V rámci rekondice jsme trénovali nejenom paměť, ale také prstíky při kurzu pedigu. Našel se čas i na společné posezení a popovídání u ohně, kde jsme si opekli špekáčky. Dvě rána jsme si přivstali a změřili si hladinu cukru a cholesterolu v krvi za pomoci kompenzačních pomůcek s hlasovým výstupem. Zahráli jsme si také tradičně pétanque. Na exkurzi jsme se vydali na Státní zámek Kozel a pak také do Zooparku na Hrádečku, kde se nám úžasně věnovali. Jako bonus jsme se odměnili čtvrtečním večerem, kdy jsme zavítali na Otáčivé hlediště, v Týně nad Vltavou a užili si divadelní hru Lucerna. Zavítala za námi také společnost Sagitta, která nám ukázala novinky na trhu s kompenzačními pomůckami. Přijely za námi i dámy z Tyfloservisu ČB a Úřadu práce Tábor. Dalšími milými hosty byli pánové z Lions Clubu Tábor. Vše proběhlo bez sebemenších problémů a zakončili jsme rekondici tradičně při společném posezení s hudbou a tancem. Děkuji všem, kteří jste se zúčastnili, kteří jste mi různými formami pomohli při realizaci této akce.

 

Kristýna Voborská

vedoucí pracoviště Tábor

 

 

 

BÍLÁ PASTELKA 2019

 

Vážení členové, přátelé odbočky,

 

blíží se termín sbírky Bílá pastelka. Prosím všechny, kteří jsou ochotni pomoci při prodeji pastelek, aby se mi přihlásili. Také budeme velice vděční, pokud víte o nějaké firmě, která by ráda přispěla. A co je vlastně Bílá pastelka?

 

Veřejná sbírka Bílá pastelka, jejíž výtěžek jde na aktivity podporující samostatný život nevidomých, se letos koná 16. října. V tento den můžete v ulicích potkat dobrovolníky v bílých tričkách, kteří vás za příspěvek do kasičky odmění symbolickou bílou pastelkou. Sbírka se letos koná již 20. rokem, a to téměř po celé republice. Přispět je možné i bezhotovostně, a to prostřednictvím QR kódu umístěného na pokladničce. Svým darem podpoříte například výcvik vodicích psů, sociálněprávní poradenství pro nevidomé, výuku práce s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů v Braillově písmu či zvukové podobě a další speciální služby pro zrakově postižené.

Za všechny dary předem děkujeme.

 

 

Termíny plánovaných akcí

 

ŘÍJEN 2019

 

st.

2.

říjen

Pozor změna! Není měření, nahrazeno 9. 10.

9:00

hod.

pá.

4.

říjen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

po.

7.

říjen

Oblastní rada

13:30

hod.

út.

8.

říjen

Putovaly písničky

13:30

hod.

st.

9.

říjen

Měření

9:00

hod.

čt.

10.

říjen

Kdo si hraje, nezlobí

9:30

hod.

pá.

11.

říjen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

st.

16.

říjen

Sbírka Bílá pastelka

 

 

pá.

18.

říjen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

22.

říjen

Pedig

13:00

hod.

st.

23.

říjen

Pedig

13:00

hod.

pá.

25.

říjen

Konverzace v AJ

9:00

hod.

st.

30.

říjen

Kdo vzpomíná-nezapomíná, Téma: Zdraví a biologie

13:00

hod.

 čt.

31.

říjen

Cestujeme kolem světa s prstem po mapě

9:30

hod.

 

LISTOPAD

pá.

1.

listopad

Konverzace v AJ

9:00

hod.

po.

4.

listopad

Oblastní rada

13:30

hod.

út.

5.

listopad

Co se děje v lese??? Beseda k svátku svatého Huberta s Mirkem Matouškem

13:00

hod.

st.

6.

listopad

Měření

 9:00

hod.

pá.

 8.

listopad

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

12.

listopad

Qardo

 9:30

hod.

 čt.

14.

listopad

Oblastní shromáždění

14:00

hod.

út.

19.

listopad

Pedig

13:00

hod.

st.

20.

listopad

Pedig

13:00

hod.

pá.

22.

listopad

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

26.

listopad

Kdo vzpomíná-nezapomíná, Téma: Samet není pouze látka

13:00

hod.

 čt.

28.

listopad

Výroba adventních věnců a ozdob

13:00

hod.

           
           

 pá.

29.

listopad

Konverzace v AJ

9:00

hod.

 

Dovolená K. Voborská

  1. 9. – 4. 10. 2019