Informace ze sociálněprávní komise SONS ČR ze dne 10.6.2013