Informace z online porady MPSV ČR - očkování

Publikováno 21.01.2021 15:51 Odbočka Semily


Informace č.: 6 – 2021 (Informace z online porady MPSV ČR – očkování)

Vážení přátelé,

v úterý 19. 1. 2021 se uskutečnila další videokonference na MPSV ČR. Hlavním tématem bylo očkování proti Covid – 19. Podle paní náměstkyně Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové by mělo probíhat očkování v sociálních službách ve všech krajích. Základním problémem však je nedostatek vakcín, ale také jehel a injekčních stříkaček. Problémy jsou také s registrací a přidělení příslušných termínů očkování. Byly zdůrazněny problémy především u seniorů a starších občanů, kteří mají problémy s registracemi. Registrace je příliš složitá, posílání PIN kódu problematizuje celou situaci. Proto Ministerstvo zdravotnictví ČR připravuje zjednodušení registračního systému. Podle informací na online poradě by Čínská republika ještě tento týden měla dodat 2 milióny jehel a stříkaček.

Opět byla vznesena otázka očkování imobilních osob v domácnostech. Tuto otázku bude NRZP ČR řešit příští týden, kdy máme setkání s panem doktorem Zdeňkem Blahutou, který je odpovědný za systém očkování. Pravděpodobně se očkování v domácnostech bude registrovat přes praktické lékaře, ale jak to celé bude probíhat, vás ještě budeme informovat. Zásadním problémem je nyní nedostatek očkovací látky, takže očkování bude probíhat poměrně pomalu. NRZP ČR trvá na tom, že ti lidé, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit na očkovací centra, musí být očkováni doma.

Vážení přátelé, máme dobré zkušenosti s tím, že některá města jsou schopna, svými silami, pokud seženou vakcíny, organizovat očkování přímo v domácnostech seniorů a lidí se zdravotním postižením. Města také organizují dovoz seniorů a lidí se zdravotním postižením do očkovacích center. Tento dovoz je zpravidla bezplatný. Jakmile budeme mít nové informace, budeme vás informovat.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR