Indonesie, Bali - p. Matušková - 14.3.2023

Publikováno 15.03.2023 17:47 Odbočka Blansko


Obrázek

Dněšní dopoledne přilákalo zájemce o cestování, klubovna se zaplnila. A už
nedočkavě jsme očekávali vystoupení ing. Kateřiny Matuškové. A jaké bylo naše
očekávání? Bylo naplněno beze zbytku. A myslím, že nikdo z přítomných nelitoval.
Indonésie se nachází na rovníku a je tvořena více než 17000 ostrovy, přičemž
přibližně jen 6000 z nich je obydlených. V Indonésii žije více než 230 milionů lidí.
Jedná se tak o čtvrtý nejlidnatější stát světa a také stát s největším počtem obyvatel
hlásících se k islámu. Hlavním městem je Jakarta na ostrově Jáva. Státním zřízením
země je republika s přímou volbou prezidenta a parlamentem.
Národním mottem Indonésie je “Bhinneka Tunggal Ika”, tedy “Mnoho, ale
jeden”. Motto hovoří o kulturní pestrosti, která je pro Indonésii tak typická a
zajímavá.


My jsme poslouchali a snažili se vstřebat co nejvíce informací a pravda, představovat
si, jaké to, navštívit ostrovy v Indonésii. Zaujalo např. sdělení, že Jakarta (s 10
miliony obyvatel a stálým smogem) je nejznečištěnější město na světě. A tak odsud
raději dál za poznáním.


Dozvěděli jsme se, jaké to, vystoupat k největšímu a nejstaršímu budhistickému
chrámu na světě –k Borobuduru. Nachází se na Střední Jávě , skládá se z šesti
čtvercových  teras  završených třemi kruhovými terasami, celá stavba je poseta
2672  reliéfními  panely a 504  sochami Buddhy . [1]  Hlavní  stúpa , umístěná na vrcholu
stavby ve středu nejvýše položené terasy, je obklopena 72 sochami Buddhy sedících
uvnitř menších perforovaných stúp. Chrámový komplex pochází asi z 9. století,
pravděpodobně od 14. století byl opuštěn. Borobudur byl znovu objeven až v roce
1814, kdy tehdejší  britský  místodržící na Jávě, sir  Thomas Stamford Raffles , byl na
stavbu upozorněn domorodými Javánci. Borobudur od té doby prošel několika
rekonstrukcemi a byl přijat mezi Památky světového dědictví   UNESCO .Jednou ročně
na Borobuduru slaví Indonésané a buddhisté svátek  vesak  (narození Buddhy).
Chrámový komplex je nejnavštěvovanější indonéskou turistickou atrakcí. Borobudur
– velký zážitek, i když dovnitř od Covidové doby již není vstup turistům umožněn.
Naše cestovatelka vyzkoušela i cestu vlakem, klimatizovaná souprava, a tak na sebe
byli nuceni obléci vše co měli s sebou. Ale stálo to za to, Přepravovali se na Bali. cí.
Další zastávkou byl ostrov Bali, který je součástí  Korálového trojúhelníku , oblasti s
velkou rozmanitostí mořských živočichů, zvlášť ryb a želv. Jen v této oblasti lze
nalézt více než 500 druhů korálů budujících útesy. Pro srovnání, je to sedmkrát více
než v celém  Karibiku . Z Bali pochází  zavlažovací systém Subak , který je na
seznamu  světového dědictví   UNESCO . Bali získalo v roce 2010 ocenění Nejlepší
ostrov od časopisu  Travel and Leisure . Bali zvítězilo díky atraktivnímu prostředí
(horské i pobřežní oblasti), rozmanitým turistickým atrakcím, vynikajícím
mezinárodním i místním restauracím a přívětivosti místních obyvatel. Za hlavní faktor
ocenění je považována také balijská kultura a její náboženství. Jednou z
nejprestižnějších událostí, která symbolizuje silný vztah mezi bohem a jeho
následovníky, je tanec  kecak . Podle publikace BBC Travel vydané v roce 2011 je Bali
jedním z nejlepších ostrovů na světě a umístilo se na druhém místě za řeckým

Santorini. Bali – to jsou bílé pláže, lidé velice vstřícní, empatičtí, pohostinní. Zkrátka,
kdo jednou navštívil Bali, touží zavítat znovu.


Cestovatelka nám povyprávěla i o nočním výstupu na činnou sopku, o domorodcích,
o jejich tradicicíh. My, co jsme neměli možnost navštívit tak vzdálenou destinici, jsme
aktivně naslouchali. A již se těšíme na další poutavé vyprávěné paní Kateřiny
Matuškové.


Obrázky