INFORMÁTOR - září-říjen 2015

Publikováno 05.09.2015 16:31 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 03.09.2015 08:00
Končí: 31.10.2015 18:00
Kde: Olomoucko

Pracovníci odbočky:
Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710 - osobní jednání po telefonické domluvě
Ludmila Soltysiaková - sociálně právní poradenství, půjčovna pomůcek
Tel: 605 812 914, 585 427 750
út 9:00 – 14:00 terénní služba, čt 12:30 – 17:30 v kanceláři
Bc. Marie Kebrdlová - zdravotní osvěta, volnočasové aktivity, sociálně
právní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 583 034 529
po 9:00 – 16:30 pro objednané, čt 9:00 – 12:00 v kanceláři, ostatní dny
po telefonické domluvě
Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce
Informátoru OO SONS
Tel: 778 702 401, 583 034 529, po – pá 7:00 – 11:00

**********************************************************
Vážení a milí přátelé,

letošní parné léto mizí v nenávratnu, dny se krátí, venku se nám
postupně ochlazuje, začíná padat listí.
V tomto čísle, kterým přecházíme na dvouměsíční cyklus, přinášíme
ozvěny z našich letních akcí i několik důležitých informací, kterým prosím
věnujte zvýšenou pozornost.
A také vás jako vždy pozveme na naše akce, které respektují již podzimní
charakter počasí.
Věříme, že si z obsahu časopisu i z nabídky námi připravovaných akcí
vyberete.
Těšíme se na vás!
Pracovníci odbočky

UPOZORNĚNÍ NA AKCE V KLUBOVNĚ

Rehabilitační cvičení s prvky tai-chi pod vedením
Světlanky Kostrunkové - bude pokračovat
za stejných podmínek od 14. 9.
Klub kutilů od 18. 9. každý pátek 10 – 12 hod.
Klub pamětníků od 23. 9. každou středu 10 – 12 hod.

Nabídka akcí:

ZÁŘÍ

3. 9. čtvrtek
Vycházka po pamětihodnostech - třetí část vycházkového seriálu
"Olomoucké baroko". Půjdeme do Korunní pevnůstky s historikem
Jánem Kadlecem.
Sraz v 13:40 na zastávce tramvaje „Tržnice“ na chodníku
před tržnicí.

6. 9. neděle
Celodenní výlet vlakem do Velké Bystřice společně s Oddílem turistiky
Surikaty na folklorní festival „Lidový rok.“
Sraz 8:45 na olomouckém hlavním vlakovém nádraží "u pejska", odjezd
vlaku 8:59. CESTA ZPĚT: z Velké Bystřice v 16:18, příjezd do Olomouce
16:26.
Zájemci hlaste se předem u pracovníků odbočky, držitelé ZTP/P
potřebují průvodce, po vyžádání se jej pokusíme zajistit.

9. 9. středa
Vyhlídková plavba historickou Olomoucí.
Sraz: ve 13:40 na zastávce tramvaje ENVELOPA, půjdeme k U-klubu
(Ololoď vyplouvá ve 14:00). Prosím, nahlaste se kdo pojedete,
abychom mohli objednat místa v lodi.
Plavba dlouhá 45 minut bude ukončena na místě odplutí. Přednost mají
původně přihlášení. Kapacita jedné lodi je 12 osob, ale za hodinu
vyplouvá další. Zvýhodněná cena 60 Kč.

10. 9. čtvrtek
Posezení u kávy v klubovně a zdravotní osvěta; připomenutí letních
aktivit s možností prohlížení fotografií ze společných akcí.


14. 9. pondělí 14:00 – 15:00
Rehabilitační cvičení v klubovně s prvky tai-chi

12. - 13. 9. sobota - neděle
Dvoudenní výlet do Vrchlabí na zážitkovou akci "Dotkněme se Krkonoš".
Zájemci hlaste se u pracovníků odbočky do 5. 9. (podají vám více
informací). Sraz 12. 9. v 7:30 na olomouckém vlakovém nádraží.

16. 9. středa
Vsetín celodenní výlet - přátelská návštěva OO SONS Vsetín (prohlídka
zajímavostí města s průvodcem a po obědě návštěva masérského centra
SONS, beseda s pracovníky).
Sraz v 7:35 na olomouckém vlakovém nádraží "u pejska"; z Olomouce
odjíždíme EC Hradčany v 7:46, ve Vsetíně 8:56.
CESTA ZPĚT: ze Vsetína pojedeme 17:03 EC Fatra, v Olomouci 18:14.
Zájemci hlaste se předem u pracovníků odbočky, držitelé ZTP/P potřebují
průvodce, po vyžádání se jej pokusíme zajistit.

17. 9. čtvrtek
očekávaný oceněný český film v kině Metropol: "Domácí péče".
Hrají: Alena Mihulová, Bolek Polívka, Sára Venclovská, Tatiana
Vilhelmová, Zuzana Krónerová aj. Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena
Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje
pomoc ...
Sraz ve 13:40 na zastávce tramvaje "U Svatého Mořice"
před Korunou. Zvýhodněné vstupné 60 Kč pro seniory i mladší průvodce.

18. 9. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

23. 9. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

24. 9. čtvrtek - 14:00
"Křeslo pro hosta" v klubovně přivítáme Mgr. D. Růžičkovou!
vedoucí Tyfloservisu Olomouc a dozvíme se nejen novinky z TS,
ale i co vám TS zdarma nabízí. A proč přijde host "samodruhý"???

25. 9. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

30. 9. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

ŘÍJEN

1. 10. + 2. 10. nepřítomnost pracovníků z důvodu školení!!!!

7. 10. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

8. 10. čtvrtek - 14:00
Posezení u kávy v klubovně a zdravotní osvěta; ukázka a předvedení
pomůcek z půjčovny

9. 10. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

10. 10. sobota
Návštěva Železničního muzea v Olomouci, komentovaná prohlídka
muzea pro malé i velké.
Sraz v 9:30 "u pejska" v hale olomouckého vlakového nádraží.
Zájemci hlaste se předem u pracovníků odbočky, držitelé ZTP/P potřebují
průvodce, po vyžádání se jej pokusíme zajistit.

12. 10. pondělí 14:00 – 15:00
Rehabilitační cvičení v klubovně s prvky tai-chi

14. 10. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

15. 10. čtvrtek - 14:00
v klubovně - podzimní výměna oblečení, knih, hraček, společenských her,
sportovních, domácích, zahradnických aj. potřeb, atd. (vše průběžně
přijímáme v kanceláři odbočky)

16. 10. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

19. 10. pondělí 14:00 – 15:00
Rehabilitační cvičení v klubovně s prvky tai-chi

21. 10. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

22. 10. čtvrtek
Neobvyklá beseda a exkurze v budově Městské policie!
Sraz v 13:40 na zastávce tramvaje „Tržnice“ na chodníku před tržnicí
Zájemci hlaste se předem u pracovníků odbočky, držitelé ZTP/P potřebují
průvodce, po vyžádání se jej pokusíme zajistit.

23. 10. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

24. 10. sobota
"Drakiáda" – akce pro rodiny s dětmi v okolí Svatého Kopečku (možná budou i koníčci). Upřesňující pozvánku obdržíte emailem, osobně,
nebo na vyžádání poštou.

26. 10. pondělí 14:00 – 15:00
Rehabilitační cvičení v klubovně s prvky tai-chi

29. 10. čtvrtek - 14:00
Beseda v klubovně se Zuzkou Valihrachovou na téma podzimní
ochrana zdraví

30. 10. - 1. 11. víkendový pobyt v lázních Skalka, zájemci +
náhradníci se mohou přihlašovat

Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

**************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* 12. 11. čtvrtek od 14:10 - beseda na přání v klubovně
s Mgr. Jarmilou Podhornou, nejen o přírodní léčbě pomocí
gemoterapie. Přijďte se zeptat na to, co vás na toto téma zajímá.

* Oblastní shromáždění v U-klubu (v prosinci)
* 10. 12. předvánoční posezení v knihovně (či na radnici)
* 17. 12. předvánoční posezení v klubovně
* 7. 1. nebo 14. 1. zimní návštěvu u bratrů Kapucínů
* Sledujeme nabídku olomouckého Kina Metropol

* Besedu v knihovně

* "Křeslo pro hosta" v klubovně přivítáme Mgr. Petra Zavadila, ředitele
TyfloCentra Olomouc

**********************************************************
Sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)

Provozní doba: pondělí 9 – 12 a 12:30 – 16:30 po objednání
úterý 9 - 14 terénní služba
čtvrtek 9 – 12 a 12:30 – 17:30 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým
postižením (v kanceláři OO SONS)

Provozní doba: pondělí 9 – 12 a 12:30 – 16:30 po domluvě
čtvrtek 9 - 12 a 12:30 – 17:30
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem
**************************************************

Nové stanovy SONS ČR
Pracovní skupina SONS ČR jmenovaná Republikovou radou připravila
návrh Stanov k veřejné diskusi. Stanovy si můžete vyzvednout v tištěné
podobě na odbočce, nebo požádat o zaslání v elektronické podobě.
Návrhy a podněty k novele Stanov budou přijímány u pracovníků
odbočky, nebo na adrese elektronické pošty transformace@sons.cz
do úterý 15. prosince 2015, 23:59.
Výstupy z vašich podnětů zpracuje skupina pro transformaci pro delegáty
IX. celostátního shromáždění, kteří budou definitivní znění novely Stanov
schvalovat v květnu 2016.

**************************************************

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

Všichni víte, že v letošním roce probíhá na příslušných Úřadech práce
výměna průkazů mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P, která musí být
ukončena do 31. 12. 2015. Potřebujete-li jakoukoliv pomoc, např. vyplnit
žádost o výměnu, obraťte se na sociální pracovnici Ludmilu
Soltysiakovou, tel. 585 427 750, 605 812 914 a domluvíte si osobní
setkání (je připravena vám zdarma také pomoci s ostatními záležitostmi
týkajícími se odborného sociálního poradenství, např. příspěvky na péči,
průkazy ZTP a ZTP/P, euroklíč, seniorpas, žádosti na speciální pomůcky,
zasílání varovných a současně olomouckých MHD informativních SMS,
apod.). Současně také do konce roku probíhá výměna speciálního
označení O7 – parkovacího průkazu – pro osoby se zdravotním
postižením. Toto označení vydávají úřady obcí s rozšířenou působností.
Výměnu lze provést až po obdržení nového průkazu ZTP či ZTP/P
na příslušném odboru sociálních věcí v oddělení sociálních služeb,
v Olomouci na adrese Štursova 20 (poblíž Kauflandu).

**************************************************

SMS INFOKANÁL rozšiřuje svoje služby o informace
o změnách v MHD v Olomouci
Mnozí z našich členů i nečlenů mají možnost již delší dobu využívat této
vynikající služby – informování o mimořádných událostech a krizových
situacích prostřednictvím hromadně rozesílaných SMS zpráv.
Včasná informovanost je pro občany zejména se zdravotním postižením
často naprosto nezbytná, zejména při krizové komunikaci v případě
přírodních a povětrnostních kalamit, požárů, veřejného ohrožení apod.
Odbor ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností
Olomouc zajišťuje agendu krizového řízení a ochrany obyvatel a je
napojen na integrovaný systém výstražné služby ČHMÚ (Český
hydrometeorologický ústav).
Nově tento systém spolupracuje i s informačním systémem Dopravního
podniku města Olomouce. Všichni, kteří jsou uživateli tohoto systému,
nyní budou do svých mobilních telefonů dostávat zprávy také o změnách
v MHD Olomouc. Tyto informace určitě uvítají i ti zrakově postižení,
kteří využívají hlasových informací inteligentních zastávek pomocí
dálkových ovladačů VPN. Aktivací příslušným tlačítkem získá uživatel
spolehlivou informaci o nejbližších čtyřech až šesti spojích. Bohužel
však tento systém neuměl hlásit také mimořádné informace o výlukách
a dalších změnách v MHD. Rozšířená služba „SMS Infokanálu“ tento
nedostatek již řeší.
Stalo se tak z iniciativy členky Rady města Olomouce Ing. Anny Taclové,
která po konzultaci s pracovníky oblastní odbočky SONS Olomouc
přednesla na červnovém zasedání Rady města tento podnět. Rada na něj
pozitivně reagovala a Odbor ochrany obyvatelstva pak projednal tento
návrh s vedením Dopravního podniku města Olomouce.
Od července tohoto roku již tato rozšířená služba funguje.
Máte-li zrakové postižení a zatím nevyužíváte této skvělé a bezplatné
služby a měli byste o ni zájem, obraťte se na pracovnice OO SONS
Olomouc, které zajistí vše potřebné. Budou od vás potřebovat pouze
telefonní číslo a podpis, že se zasíláním opravdu souhlasíte.

**************************************************

BÍLÁ PASTELKA
Sbírka "Bílá pastelka" se každoročně koná při příležitosti Mezinárodního
dne bílé hole, který připadá na 15. říjen.
Letošní sbírka bude probíhat ve čtvrtek 14. října 2015. Do ulic Olomouce
se vydá na 60 dvojic, převážně studentů vysokých a středních škol.
Výtěžek ze sbírky bude použit na speciální programy a kurzy pro osoby
s vážným zrakovým postižením, pořádaných Oblastní odbočkou SONS
a Tyfloservisem.

**************************************************
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vážení přátelé, s lítostí vám musíme oznámit, že naše dlouholetá
oblíbená vedoucí TS Mgr. Darina Růžičková nás minimálně na 3 roky
opouští. Začátkem října odchází na lepší - na krásnou mateřskou
dovolenou! Přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a radostí.
Pracovníci a všichni známí.

Po dobu její dovolené ji zastoupí vám dobře známá Mgr. Veronika
Haiclová.
**********************************************************
VERNISÁŽ OBRAZŮ SALLY BOOTH

V rámci 21. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě proběhla
3. srpna 2015 v prostoru nového olomouckého nákupního centra Galerie
Šantovka vernisáž obrazů zrakově postižené umělkyně z Velké Británie -
Sally Booth.
Výstava je umístěna ve druhém podlaží na volném prostranství, kudy
projde každý, kdo se chystá v Šantovce do kina, divadla či Lobster family restaurants nebo na bowling.
Na přenosných závěsných stojanech jsou zavěšeny obrazy, informace o
DUN, o autorce a o SONS. Vlastní průběh vernisáže byl poklidný,
inspirativní a úspěšný. Přítomným se líbil projev PhDr. Rudolfa Volejníka,
víceprezidenta SONS ČR a vystoupení dvou hudebnic - Ludmily
Nováčkové (housle) a Heleny Mádrové (kytara). Jako host vystoupila i
zástupkyně Nadace profesora Vejdovského-Bc. Dagmar Sýkorová.
S povděkem jsme využili i pomoc dobrovolníků s nabídkou minipohoštění,
fotodokumentací a doprovody klientů. Přítomné, kteří hůře vnímají ruch
velkého prostranství, mohly rušit různé okolní zvuky, i když volně
přístupný klavír byl na dobu vernisáže uzavřen. Výstava je na poměrně
frekventovaném místě, jistě ji zhlédne hodně návštěvníků a bude dobrou
a vítanou propagací SONS ČR. A potrvá až do konce září.
M. K.

Připojujeme malé zamyšlení, které v rámci kulturního vystoupení
přednesla na vernisáži jedna z účinkujících, paní Ludmila Nováčková:

Odkaz
Vnímáme přepych, slávu, blahobyt.
Ztrácíme oči pro člověka, který na objevení marně čeká.
Býváme slepí pro duši a sami se v duchovní slepotě utápíme,
nebo planě stále o soukromém životě sníme.
Klenot svých očí nosme nejen pro krásu.
Otvírejme jej dokořán i tam, kde se dotýkáme lidských zranění a ran.
Nenechme vyschnout pramen vody živé, studánku, která posiluje, osvěží
u bran vstupu do našich duší.
A když zrak už neslouží, vnímejme srdcem, to dobře poslouží.

Zájezd do Jiříkova a Rešova

Srdečně zdravím všechny, kteří čtou tento článek. Vracím se v něm
k autobusovému zájezdu do Pradědovy galerie v Jiříkově a k Rešovským
vodopádům. Tento zájezd pořádala dne 25. 7. 2015 Oblastní odbočka
SONS v Olomouci.
Jeli jsme krásnou krajinou Nízkého Jeseníku a jako vždy byli informováni
o zajímavých místech, kterými jsme projížděli.
Dojeli jsme do Jiříkova, obce, která má pozoruhodnou atrakci a tou je
Pradědova galerie – u Halouzků. Je to unikátní projekt profesionálního
řezbáře pana Jiřího Halouzky. Galerie je umístěna v areálu dančí farmy.
V Pradědově galerii vystavuje pan Halouzka svá díla na ploše 8 ha.
Dominantou galerie je socha vládce Jesenických hor děda Praděda. Tyčí
se do výše 10,4 metrů a váží 15 tun. Je vytesaná z 24 lipových kmenů.
Největší chloubou galerie a taky nejznámější je Betlém s postavami
v životní velikosti, který má asi 261 soch o váze asi 20 tun.
Další zajímavostí je obrovská dřevořezba děda Praděda a jeho říše, jehož
originál stál původně v kamenné rozhledně na vrcholu Pradědu. Obraz je
vyřezán z 24 lipových kmenů a měří 5,5 metrů x 2,2 metrů.
Také je v dřevořezbě provedena historie našich dějin.
Pozoruhodností v zahradním areálu je medvěd Kodiak. 4 m vysoký, vážící
3 tuny. Kdo prolezl otvorem v jeho těle, mohl si něco přát. Tak ať se nám
přání vyplní.
Celý areál Pradědovy galerie je svědkem práce člověka, který ji vytváří
celým svým srdcem. Proto se zde člověk cítí velice příjemně. A štěstím
pro zrakově postižené je, že díla mohou poznávat hmatem. Všem se
galerie velice líbila.
Autobusem jsme přejeli do Rešova. Je to malá vesnice 3 km od Horního
Města, kde pramení řeka Huntava, která má souvislost s další naší akcí
a to je návštěva Rešovských vodopádů.
Ale nejdříve jsme šli na oběd
do restaurace Rešov. Než jsme poobědvali, přehnala se bouře a sluníčko
nám opět svítilo na cestu. Čekala nás chůze k vodopádům v délce 1,5
km. Cesta tam byla stálé prudké klesání. Ale příroda, to je dar. Vůně
lesa, šumění řeky Huntavy. Tato říčka je zázrak přírody. Na horním toku
vyhloubila hluboké skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika
vodopády, největšími v Nízkém Jeseníku.
Rešovské vodopády jsou Národní přírodní památkou.
Úžasná přírodní krása umocněná vůní lesního porostu, šuměním řeky
Huntavy a paprsky slunce, které se prodíraly mezi větvemi stromů
a vytvářely nádhernou hru světla a stínů.
A vodopády? Člověk stojí v němém úžasu před touto přírodní krásou.
Takovou krásu je těžké popsat. Neseme si ji ve svém srdci do svého
života a vzpomínek.
Další jízda autobusem vedla do Rudy u Tvrdkova. Byli jsme se podívat
na křížovou kamennou cestu, která vede od kostela a je zakončena
na kopci obrovským křížem. Došli jsme tak k pátému zastavení
a z časových důvodů cestu nedokončili.
Vrátili jsme se bohatší o setkání a poznání úžasné lidské práce a setkání
s nádhernou přírodou.
Tak někdy zase na shledanou. Byli jste báječní.

Eva Zatloukalová (kráceno)

Rekondiční pobyt v Ostružné

Naše odbočka uspořádala po několikaleté přestávce rekondiční pobyt
ve dnech 16. až 23. srpna 2015 dotovaný Ministerstvem zdravotnictví.
Místem pobytu 24 klientů a jejich průvodců byl hotel Skiland v horské
obci Ostružná v Jeseníkách.
K dopoledním zaměstnáním patřily pohybové aktivity v tělocvičně
nebo bazénu pod vedením paní Jindřišky Dvorské a trénink paměti
vedený Marií Kebrdlovou.
V odpoledních hodinách byl volný program. Větší část účastníků využila
nabídky na společné výlety do blízkého nebo i vzdálenějšího okolí.
Součástí pobytu byl celodenní výlet do lázní Jeseník, kde jsme si mimo
jiné vyzkoušeli přírodní Priesnitzovy procedury v krásném slunečném
venkovním balneoparku.
Určitě zajímavá byla komentovaná prohlídka muzea hudebních nástrojů,
jež je umístěno přímo v hotelu Skiland. Hned po ní následovala beseda
s pracovníkem Horské služby z Ramzové, který nám povyprávěl
o náročnosti této záchranné služby, ale také jsme si mohli prohlédnout
celou řadu pomůcek pro záchranu a pomoc lidem, kteří utrpí úraz
nebo v horách zabloudí či uvíznou v lavině.
J. P.

****************************************************

INFORMACE A AKTUALITY Z OLOMOUCE A OKOLÍ

* V září proběhne v Olomouci Mezinárodní varhanní festival, pokud se
nám podaří získat sponzorské vstupenky, rádi je vám - našim členům,
po domluvě nabídneme, zájemci prosím ozvěte se sami předem.
* Připomínáme, že od 7. do 13. září probíhají v mnoha městech ČR Dny
evropského dědictví. V Olomouci 12. a 13. 9. také Dny otevřených
památek, v rámci nichž se můžeme seznámit se spoustou zajímavých
akcí.
* 25. 9. nás čeká v Olomouci Noc vědců a 11. 9. Noc sokoloven, dále
12. a 13. 9. Dožínky Olomouckého kraje na výstavišti Flora Olomouc.
* Také bychom vás rádi informovali, že Den seniorů se slaví
i v Olomouci. A to dokonce celý týden! Čeká na nás koncem září
a počátkem října opravdu pestrý a bohatý program.
* Věřte, že to ale není zdaleka vše, ale co víme, vám rádi sdělíme.
A co vy? Také vás nějaká akce zaujala více než jiné? A není zde uvedena?
Budeme rádi, když se o ni s námi podělíte. Dobré zprávy a nejen ty
z Olomouce, se přece šířit mají.
Předem děkujeme za spolupráci.

****************************************************

OBSAH


UPOZORNĚNÍ NA AKCE V KLUBOVNĚ …………………………………………………… 2
září
říjen
PŘIPRAVUJEME………………………………………………………………………………………… 5
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A PŮJČOVNA POMŮCEK………………………………… 6
NOVÉ STANOVY SONS……………………………………………………………………………… 6
INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI………………………………………………………… 6
SMS INFOKANÁL………………………………………………………………………………………… 7
BÍLÁ PASTELKA………………………………………………………………………………………… 8
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA …………………………………………………………………………… 8
VERNISÁŽ OBRAZŮ SALLY BOOTH ………………………………………………………… 8
ZÁJEZD DO JIŘÍKOVA A REŠOVA …………………………………………………………… 9
REKONDIČNÍ POBYT V OSTRUŽNÉ ………………………………………………………… 10
INFORMACE A AKTUALITY Z OLOMOUCE A OKOLÍ ………………………………… 11

Na setkání s Vámi se těší M. Kebrdlová, L. Soltysiaková,
J. Příborský, J. Krčová

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce
a je vydáván zdarma, nalézt jej můžete i na:
http://sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc

Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 01.Informátor září říjen 2015_Úvod


SPUSTIT/STÁHNOUT | 02.Soutěž


SPUSTIT/STÁHNOUT | 03.Akce_Září


SPUSTIT/STÁHNOUT | 04.Akce_Říjen


SPUSTIT/STÁHNOUT | 05.Připravujeme


SPUSTIT/STÁHNOUT | 06.Důležité informace


SPUSTIT/STÁHNOUT | 07.Společenská rubrika


SPUSTIT/STÁHNOUT | 08.Aktuality


SPUSTIT/STÁHNOUT | 09.Ozvěny z našich akcí_Jiříkov


SPUSTIT/STÁHNOUT | 10.Ostružná_Zvukovápohlednice


SPUSTIT/STÁHNOUT | 11.Závěr