INFORMÁTOR leden-únor 2016-čb

Publikováno 16.12.2015 11:25 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 04.01.2016 14:00
Končí: 29.02.2016 15:00
Kde: Olomouc

ZVUKOVÝ INFORMÁTOR JE PŘILOŽEN

UPOZORNĚNÍ NA AKCE V KLUBOVNĚ

Klub pohybových aktivit (rehabilitační cvičení s prvky tai-chi pod vedením Světlanky Kostrunkové) - každé druhé pondělí 14 – 15 hod.

Klub kutilů - každý pátek 10 – 12 hod.

Klub pamětníků - každou středu 10 – 12 hod.

Novinky: "Literární okénko" a "Korálkové posezení"

LEDEN

4. 1. pondělí 14:00 – 15:00
Klub pohybových aktivit

5. 1. úterý 14:00 – 16:00
Zimní návštěva u bratrů Kapucínů
sraz: 13:45 na zastávce tramvaje Tržnice směr od nádraží, nebo
v 13:55 před Kapucínským kostelem na Dolním náměstí

7. 1. čtvrtek od 14:00
Tříkrálové posezení u kávy a zdravotní osvěta

8. 1. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

13. 1. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

14. 1. čtvrtek 14:00 – 16:00
Návštěva hudebního studia pana Antonína Schindlera s besedou
sraz: 14:00 před vstupem do Tyflopomůcek Olomouc

15. 1. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

18. 1. pondělí 14:00 – 15:00
Klub pohybových aktivit

20. 1. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

21. 1. čtvrtek 14:00 – 16:00
Posezení u kávy s fotkami z našich akcí a zdravotní osvěta

22. 1. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

27. 1. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

28. 1. čtvrtek 14:00 – 16:00
"Literární okénko" při posezení u kávy a zdravotní osvěta

29. 1. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

ÚNOR

1. 2. pondělí 14:00 – 15:00
Klub pohybových aktivit

2. 2. úterý 8:30 – 10:30
Sociálněprávní poradenství – nově ve Šternberku (viz pozvánka)

3. 2. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

4. 2. čtvrtek 14:00 - 16:00
Křeslo pro hosta - uvítáme Mgr. Petra Zavadila, ředitele TC Olomouc

5. 2. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

10. 2. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

11. 2. čtvrtek 14:00 - 16:00
"Korálkové" posezení u kávy a zdravotní osvěta

12. 2. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

15. 2. pondělí 14:00 – 15:00
Klub pohybových aktivit

17. 2. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

18. 2. čtvrtek 14:00 - 16:00
Beseda s kožním lékařem MUDr. Pavlem Andršem "Kůže a my"

19. 2. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

24. 2. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

25. 2. čtvrtek 14:00 - 16:00
"Literární okénko" při posezení u kávy a zdravotní osvěta

26. 2. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

29. 2. pondělí 14:00 – 15:00
Klub pohybových aktivit

***************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

***************************************************

_PŘIPRAVUJEME

* Návštěvu filmového představení v Kině Metropol
* Besedu v Knihovně města Olomouce
* Besedu se Světlankou Kostrunkovou nejen o Číně

***************************************************
Sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)

Provozní doba: pondělí 9 – 12 a 12:30 – 16:30 po objednání
úterý 9 - 14 terénní služba
čtvrtek 9 – 12 a 12:30 – 17:30 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo
e-mailem

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením (v kanceláři OO SONS)

Provozní doba: pondělí 9 – 12 a 12:30 – 16:30 po domluvě
čtvrtek 9 - 12 a 12:30 – 17:30
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo
e-mailem

Návštěvní dny:

Od října jsou stanoveny návštěvní dny, v tuto dobu nás vždy zastihnete na pracovišti: pondělí 8:00 – 15:00
středa 10:00 – 13:00

***************************************************

Radostně přijímej dary přítomné chvíle. Horatius

***************************************************
NOVINKY ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

Poradní dny ve Šternberku
Pro občany se zrakovým postižením
Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Olomouc rozšiřuje své sociálněprávní poradenství – nově jej bude poskytovat také ve Šternberku pro zájemce z tohoto města
a okolních obcí.
Poradní dny budou probíhat každé první úterý v měsíci počínaje únorem 2016 v Domě sociálních služeb, Komenského 42, zdarma v době od 8:30 do 10:30.
Vstup do budovy je bezbariérový. V recepci vám sdělí, kde se nachází místnost, ve které bude poradenství probíhat.
Výhodou bude, pokud se objednáte předem.

Kontakt:
Bc. Marie Kebrdlová, tel.: 608 321 399, e-mail: kebrdlova@sons.cz

Příspěvek na mobilitu

Následující informace vychází z dopisu Generálního ředitelství Úřadu práce zaslaného Právnímu oddělení SONS:

1. Většina těch, kteří nyní příspěvek na mobilitu pobírají
a budou chtít tuto dávku pobírat i v následujícím roce, musí v průběhu měsíce ledna o příspěvek znovu požádat. Netýká se to pouze těch příjemců, kteří o příspěvek na mobilitu zažádali po 1. lednu 2014.

2. Aby vznikl nárok na nepřerušenou výplatu příspěvku, je třeba podat žádost v průběhu ledna 2016. Žádost bude možné podat osobně, písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Při zasílání žádosti poštou je rozhodující datum podání zásilky k přepravě. Pokud by někdo žádost podal již v prosinci 2015, Úřad práce takovou žádost zamítne,
o čemž sice žadatele musí vyrozumět, nicméně tomuto žadateli bude hrozit, že než se o tom dozví, nestihne žádost během ledna podat
a může tak přijít o výplatu dávky za tento měsíc.

3. Úřad práce slibuje, že bude všechny příjemce příspěvku
o nutnosti obnovení žádosti informovat dopisem zaslaným obyčejnou zásilkou prostřednictvím České pošty, a to na přelomu letošního listopadu a prosince. Zásilka by měla kromě přesných informací, jak
ve věci postupovat, obsahovat i formulář žádosti. Pevně věřím, že formulář, jak se stalo v poslední době dobrým zvykem, bude dostupný v přístupné podobě i na webových stránkách Ministerstva práce
a sociálních věcí: https://formulare.mpsv.cz

4. Řízení o dávce by pak mělo pro všechny, kdo získali nový průkaz osoby se zdravotním postižením, proběhnout velmi hladce, mělo by se jednat v podstatě spíše o formalitu. To proto, že průkaz označený symbolem ZTP nebo ZTP/P, nikoliv tedy pouze TP, je jednou z hlavních podmínek nároku na příspěvek. Druhou podmínkou je pak skutečnost, že se osoba v kalendářním měsíci opakovaně (tedy alespoň dvakrát) dopravuje nebo je dopravována za úhradu.
Za Sociálně právní poradnu SONS
Mgr. Luboš Zajíc

***************************************************

CO JE NOVÉHO V TYFLOCENTRU

Projekt Využívání moderních platebních metod
osobami se zrakovým postižením

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. ve spolupráci s Československou obchodní bankou a. s. pořádá kurz zaměřený na využívání moderních platebních metod osobami se zrakovým postižením, které chtějí získat informace a dovednosti v této oblasti.
Kurz byl zahájen letos v září a bude realizován do května příštího roku
v regionálních střediscích TyfloCentra Olomouc, o. p. s. (Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk).
Účastníci kurzu budou seznámeni např. s používáním internetového bankovnictví, s využíváním mobilních aplikací v „chytrých“ telefonech apod. Více informací můžete získat u Bc. Evy Bahounkové, tel. 585 415 042.
Bc. Eva Bahounková

(Ne)viditelná výstava

(Ne)viditelná výstava, která přibližuje návštěvníkům život nevidomých
a slabozrakých na vlastní kůži, letos končí. Zájemci ji ještě mohou navštívit do 19. prosince v Olomouci na Křížkovského 5.
Olomoucká pobočka TyfloCentra se zapojila do projektu regionálního Deníku „Česko zpívá koledy“. Ve středu 9. prosince přesně v 18 hodin se budou zpívat oblíbené vánoční písně v jeden čas na různých místech naší země. „Zapojili jsme se, protože se nám tenhle nápad moc líbí.
A vzhledem k tomu, že naše výstava na konci roku končí, chceme tyto prostory ještě využít a neformálně se s výstavou rozloučit,“ vysvětluje Miroslava Chrastinová z olomouckého TyfloCentra.
Program se na Křížkovského 5 chystá od 17 hodin. „Odpoledne plánujeme ve formě společenského povídání. Každý může přinést vánoční cukroví nebo jinou dobrotu. K tomu si dáme kávičku a v 18 hodin si pak společně připomeneme, že se blíží Vánoce.“ Koledy hudebně doprovodí kytara a klávesy. Chybět nebudou ani dva šikovní zpěváci, ke kterým se přidá zbytek hostů. „Na zpívání se těším, mám ráda všechny koledy. A co se společného zpívání týče, jsem ráda, když to trochu ladí a když neladí, tak to nevadí. Ten, kdo zpívá falešně si do pusy strčí kousek cukroví,“ doplňuje s úsměvem nevidomá zpěvačka Romana Hladišová.
Máte-li volné odpoledne a chuť si s námi zazpívat koledy, přijďte
9. prosince na Výstavu (Ne)viditelná Olomouc.
Bc. Eva Bahounková

***************************************************

PŘIPOMÍNÁME

Členské příspěvky na rok 2016 ve výši 100,- Kč můžete platit:
- v naší kanceláři denně od 7:00 do 11:00
- převodem na účet 263521254/0300, nezapomeňte do zprávy
pro příjemce uvést své jméno

Nabízíme zájemcům digitalizaci textů a tisk v Braillově písmu.
Cena digitalizace je 3,- Kč za stránku A4, cena braillského tisku je 2,- Kč za list výsledného textu formátu A4. V případě zájmu volejte na tel. 585 427 750, 778 702 401 nebo pište na e-mail: krcova@sons.cz

***************************************************

STŘÍPKY Z AKCÍ

Drakiáda bez draků

Podzimní výlet zvaný Drakiáda byl moc hezkým dnem plným sluníčka. Bylo to
v sobotu 24. října. Vítr nefoukal a my jsme mu neporučili, takže ani tentokráte draci nelétali. Za koníky jsme došli z Lošova až k ohradě
na pozemek ranče v Posluchově. Tady jsme obdivovali velké týpí a rozdělali si ohýnek. Opekli jsme si špekáčky, popovídali jsme si a nakrmili čtyřnohé kamarády. Majitelka ranče má na Posluchově cukrárnu, takže i tam jsme zavítali na dobrou kávičku. Doběhli jsme z kopce vlak
v Mariánském údolí a s úsměvem, spokojení se rozloučili na nádraží
v Olomouci.
Renata Ventrubová
organizátorka akce
Běh je nyní mou vášní a radostí

Usmívám se, když vzpomínám na školní léta a ta krušná muka při běhu na 1500 metrů při hodinách tělocviku.

No jo, jenže život běží a zrak se horší a horší. Již nelze provozovat rekreační sporty jako dříve. Tak co teď, když již téměř nevidím, ale pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě mám tak rád. Zbývá hold jen ta turistika, protože tandemové kolo a já nejsme zrovna kamarádi.
Jo, chodil jsem i plavat na bazén či doma projel rotoped, abych měl trošku kondičku.
Někdy před dvěma lety mi v mailu přišla nabídka od jedné nadace, která pomáhá nevidomým, zda bych za ně neběžel závod na deset kilometrů. Řekl jsem si proč se neproběhnout, když mi seženou traséra. Deset kilometrů to nějak uběhnu a tak jsem souhlasil.
Závod se běžel naštěstí v Olomouci a tak jsem nemusel nikam složitě jezdit. V den závodu před startem jsem se dostavil do zázemí ke stanu nadace a čekal na traséra, který se jim, jak mi bylo později sděleno, ozval na jejich výzvu. Setkávám se s milou dámou, která přišla
ke stanu, aniž bych tušil, že to právě ona je mou trasérkou. Po vtipné rozpravě jsme zjistili, že opravdu patříme k sobě.
Jitka z Hradce Králové nikdy jako trasérka neběžela. Takže to byla její premiéra. Trošku jsme si to zkusili bokem na trávníku jak nám to, spojeni gumičkou, půjde běhat a už tu byl start. Zvládli jsme to a moc jsme si to oba užili. Endorfiny po doběhu zapůsobily a společně s Jitkou jsme se domluvili na dalším závodě.
Do konce roku 2013 jsme spolu běželi ještě jeden závod a několik běhů jen tak. Stali se z nás kamarádi a já pomaličku zapadal do běžecké komunity. Běžci mě poznávali a bylo to moc milé, když za mnou někdo přišel, že mě zná, protože mě viděl někde běžet.
Začal jsem běhat i delší vzdálenosti, ale jen na silnici. Postupně jsem si
s partou super lidí zkusil nanečisto půlmaraton a poté i maratonskou vzdálenost při kroužení s Jitkou a dalšími traséry, co se odhodlali to zkusit v parku ve Františkových lázních při charitativním dvacetičtyřhodinovém běhu.
No a v následujícím roce 2014 jsem se postavil společně s Jitkou
na start svého prvního oficiálního půlmaratonu v Praze. Běželo se myslím v březnu a již v květnu jsme společně s Jitkou a partou skvělých spoluběžkyň běželi maraton taktéž v Praze.
Měl jsem z maratonské trati respekt. Slyšel jsem spoustu příhod
o kolapsech běžců, kteří podcenili přípravu, či přepálili začátek. Naštěstí jsme to zvládli velmi pěkně, i když oba nás na trati postihla malá krize.
Po tomto úspěšném absolvování maratonu jsme se domluvili, že pojedeme na podzim na maraton do Košic. Bylo tedy nutné trošku opět trénovat. Před maratonem v Praze jsem jezdil si zaběhat do Hradce, abychom se na dlouhou trať připravili. Já ve svém okolí jsem neměl nikoho, kdo by se mnou tréninkově běhal. Jenže jak to v komunitě stejně nadšených běžců chodí, měl jsem štěstí. Kamarádky běhající
ve skupině z Velké Bystřice a okolí o mě řekli ostatním a tak jsem se začátkem srpna dostal do této super party.
Skupinu Velkobystřických běžců vedla Kamila, má budoucí kamarádka
a trasérka. Na prvním společném tréninku sice neměla ještě odvahu
a tak jsem byl svěřen výbornému běžci Karlovi. Na to, že Karel nikdy zkušenost s vedením nevidomého neměl, tak tuto roli zvládl moc skvěle.
Domluvili jsme se spolu s Kamilou na výběhu jen tak sami, aby si
v klidu zkusila, co vše trasérství obnáší. Vždy běžím s trasérem spojen gumičkou a předem mu řeknu, co potřebuji hlásit, abych věděl, jak mám reagovat.
Ještě vloni jsem s Kamilou zaběhl nějaké ty závody v okolí Olomouce.
S Jitkou a celým vagónem kamarádů jsme si perfektně užili maraton
v Košicích.
S partou ve Velké Bystřici běháme za každého počasí vždy jednou týdně a jen sám s Kamilou i někdy víckrát v týdnu. Strašně moc mě parta ve Velké Bystřici posunula dál, protože jsem měl možnost začít běhat více v terénu. Ve velké skupině najdete snáze traséry a věřte, že když Kamila nemohla, tak se mě vždy někdo ujal. Prostě již mě znají
a vědí, že zvládám běžet dobře. Možná mají obavu, ale stačí, když se trošku zpomalí. Prostě já musím více zvedat nohy a udýchat to. Tohle je celá věda běhu.
Člověk si zvykne i na ten terén. Nelze hlásit každý kořen, každý kámen a jiné nerovnosti na cestě. No a pak, zocelen i nějakým tím pádem kvůli své nepozornosti, se může pustit i do trailového závodu v horách.
Absolvoval jsem jich již pár a tohle má tu jinou krásnou atmosféru než silniční běhy. Je to ta sounáležitost s přírodou. I když spojen gumičkou
i tak si užívám tu volnost a adrenalin. My, ti praví běžci, co si běží jen tak pro radost a přátelství z pohybu, jsme v očích těch druhých považováni za blázny. No jo, ale my jsme šťastní blázni.
Jen tak na okraj jsem letos opět běžel v Praze maraton a to
s kamarádem ze Slovenska. Je to ultramaratonec a opravdu pan běžec. Jeho zkušenosti a rady na trati mi dopomohly stáhnout můj maratonský čas ze čtyř hodin a padesáti sedmi minut na čtyři hodiny a minutu. Mohlo to být ještě lepší, ale dali jsme si na třicátém kilometru svačinku, kterou nám tam speciálně připravili kamarádi.
Letos jsme byli již konečně také na startu Olomouckého půlmaratonu. Byl to s Kamilou náš závod sezóny. Pečlivě jsme se na něj ve Velké Bystřici připravovali. Většina z naší party stála na startu a ostatní povzbuzovali v davech lidí kolem trati. Moc, moc jsem si tento závod užil a třešnička na dortu pro nás s Kamilou byl nádherný čas - hodina čtyřicet devět minut a nějaké ty sekundy.
Opravdu tohle jsou ty okamžiky, kdy je člověk sice unaven, ale šťastný. Neví, proč se stále směje, i když nohy trošku bolí.
Proto pokud by někteří další nevidomí chtěli zkusit běhat, založil jsem společně s Jitkou spolek s názvem Konečně společně. Chceme spojovat nevidomé a vidící pro společný běh, nebo jen rychlejší chůzi. Již několik dvojic se nám podařilo propojit, z čehož máme velkou radost. Je také možnost najít traséra na tandemové kolo.
Naším největším přáním je, aby se nevidomí rozhýbali. Proto se snažíme, když už se někdo rozhodne zkusit rozběhnout, aby se pro něj našel vhodný trasér co nejblíže jeho bydliště pro možnost pravidelnějších tréninků.
Zkrátka pokud vás zajímá tato naše aktivita, mrkněte na webové stránky našeho spolku: www.konecnespolecne.cz nebo facebookovou stránku Konečně společně. Tam se dozvíte více.
Přátelé, já prostě propadl běhu a loučím se s vámi hláškou jednoho našeho kamaráda. Takže KDO BĚŽÍ, JE SVĚŽÍ.
Aleš Příborský

***************************************************

NAŠI SPORTOVCI

Mistrovství republiky střelců tentokráte v Olomouci

Letošní šampionát v simulované zvukové střelbě, pořádaný Českým svazem zrakově postižených sportovců, se uskutečnil v sobotu 24. října v prostorách TyfloCentra Olomouc. Jeho organizace se zhostil oddíl Zrakově postižených sportovců SK Olomouc Sigma MŽ. Zúčastnilo se jej 19 střelců, kteří od ledna do začátku října při 10 turnajích splnili alespoň třikrát kvalifikační limity (pro muže je to nástřel minimálně 160 bodů na 20 ran, pro ženy 140 bodů).
Nejdramatičtější byla soutěž ZP mužů (registrovaných členů ČSZPS kategorií B1 až B3). Loňský vítěz Marek Šimíček z Přerova (jinak člen SK Baník Ostrava) nastřílel 178 bodů, shodně s domácím Břetislavem Straussem (členem SK Sigma Olomouc). Ten měl při rozstřelu
na 3 rány asi lepší nervy a pevnější ruce – výkonem 29 bodů pro sebe dobyl zlatou medaili a titul mistra republiky pro rok 2015; Marek zaznamenal v rozstřelu jen 25 bodů.
O pouhý bod za nimi (177 bodů) zaostal bronzový medailista Lukáš Lacina, rovněž člen Sigmy Olomouc, a ještě o bod méně měl poměrně častý vítěz kvalifikačních závodů – Milan Hradil z SK Handicap Zlín.

Pořadí nejlepších žen:
1. Stanislava Bartoníková, 172 body, TJ Jiskra Kyjov
2. Jaromíra Nývltová, 156 b., TJ Zora Praha
3. Lenka Matějná, 154 b., TJ Zora Praha

Vložený závod pro ostatní kvalifikované střelce:
1. Tomáš Trnka, Zora Praha, 181 body
2. Norbert Barák, ASK Lovosice, 153 b.
3. Tomáš Zeman, Zora Praha

Závěrem je nutno pogratulovat vítězům, poděkovat organizátorům
a kvitovat zájem zpravodajských médií o náš vrchol střelecké sezóny.

Vladimír Krajíček
zdroj: Časopis ZORA

***************************************************
Vážení přátelé,
konec roku a počátek nového je velmi vhodnou příležitostí poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili činnost naší Oblastní odbočky v roce právě uplynulém.
Vysoce si ceníme a velmi nás těší, že nás trvale podporuje finančně nebo jiným způsobem Statutární město Olomouc a celá řada organizací
i jednotlivců. Díky nim můžeme našim členům a uživatelům služeb nabídnout široké spektrum aktivit a kulturních akcí a také vydávat tento zpravodaj. Vážíme si taktéž pomoci našich dobrovolníků a dalších pomocníků z řad členů a rodinných příslušníků.
Přejeme vám všem krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví, nové energie a osobní spokojenosti do nadcházejícího roku 2016!
Jménem pracovníků a členů Oblastní rady
Jan Příborský, předseda

***************************************************

OBSAH

UPOZORNĚNÍ NA AKCE V KLUBOVNĚ
2 leden-únor
PŘIPRAVUJEME
4 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, PŮJČOVNA POMŮCEK A NÁVŠTĚVNÍ DNY
4 NOVINKY ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI
5 Poradní dny ve Šternberku
Příspěvek na mobilitu
Co je nového v TyfloCentru
6 Projekt Využívání moderních platebních metod osobami
se zrakovým postižením
(Ne)viditelná výstava
PŘIPOMÍNÁME
7 STŘÍPKY Z AKCÍ
Drakiáda bez draků
Běh je nyní mou vášní a radostí
NAŠI SPORTOVCI

10 Mistrovství republiky střelců tentokráte v Olomouci

***************************************************

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u Poštovní spořitelny číslo 263521254/0300.

Děkujeme Vám!

Na setkání s vámi se těší
M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová a J. Příborský

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce
a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma

Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 01.Informátor leden únor 2016_Kontakty


SPUSTIT/STÁHNOUT | 02.Úvodní slovo a obsah


SPUSTIT/STÁHNOUT | 03.Akce v klubovně_Leden


SPUSTIT/STÁHNOUT | 04.Únor


SPUSTIT/STÁHNOUT | 05.Sociální poradenství


SPUSTIT/STÁHNOUT | 06Co je nového v Tyflocentru


SPUSTIT/STÁHNOUT | 07.Připomínáme


SPUSTIT/STÁHNOUT | 08.Střípky z akcí


SPUSTIT/STÁHNOUT | 09.Závěrečné poděkování