INFORMÁTOR květen-červen 2016

Publikováno 29.04.2016 09:37 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 01.05.2016 08:00
Končí: 30.06.2016 18:00
Kde: Olomoucko

NABÍDKA AKCÍ NEJEN V KLUBOVNĚ

Klub pohybových aktivit (rehabilitační cvičení s prvky tai-chi pod vedením Světlanky Kostrunkové) každé druhé pondělí 14 – 15 hod.

Klub kutilů - každý pátek 10 – 12 hod.

Klub pamětníků - každou středu 10 – 12 hod.

Klub setkávání - např. besedy, vycházky,
"Křeslo pro hosta", "Literární okénko" či "Korálkové posezení"

KVĚTEN

1. 5. neděle
Účast na akci SONS Přerov „Den světla“ v Troubkách - viz pozvánka

3. 5. úterý
8:30 – 10:30 Odborné sociální poradenství – ve Šternberku v budově Sociálních služeb, Komenského 40, možnost objednání předem
od 17:00 vernisáž obrazů nevidomé německé malířky Silji Korn v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě v knihovně Brněnská – viz pozvánka

4. 5. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

5. 5. čtvrtek
Klub setkávání - posezení u kávy

11. 5. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

12. 5. čtvrtek 14:00 – 16:00
Klub setkávání – „Jak přežít horko“ beseda se Zuzankou Valihrachovou

13. 5. pátek - 14. 5. sobota
dvoudenní výlet do Prahy - viz samostatná pozvánka

18. 5. středa
Velké Losiny - termální koupání či návštěva zámku atd.
SRAZ: 8:40 u pejska v hale Hlavního vlakového nádraží v Olomouci
– viz pozvánka

19. 5. čtvrtek
Klub setkávání – „Křeslo pro hosta“ s Liduškou Soltysiakovou na téma 20. výročí mé poradenské služby

20. 5. – 22. 5.
Rehabilitační víkendový pobyt v lázních Skalka – pro přihlášené

23. 5. pondělí 14:00 – 15:00
Klub pohybových aktivit

25. 5. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

26. 5. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání: vycházka historickou Olomoucí-Pevnůstka na Nové ulici
SRAZ: 13:30 na konečné tramvají „Nová ulice“

ČERVEN

1. 6. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

2. 6. čtvrtek 14:00 – 16:00
Klub setkávání: burza oblečení, knih, hudebních záznamů, her, hraček, domácích a sportovních a kutilských potřeb apod.

3. 6. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

6. 6. pondělí 14:00 – 15:00
Klub pohybových aktivit – poslední před prázdninami

7. 6. úterý 8:30 – 10:30
Odborné sociální poradenství – ve Šternberku v budově Sociálních služeb, Komenského 40, možnost objednání předem

8. 6. středa
10:00 - 12:00 Klub pamětníků
18:00 - 19:00 Mozartův sál (Reduta) Klavírní koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě – viz pozvánka

9. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání: "Korálkové" posezení a zdravotní osvěta

10. 6. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

11. 6. sobota
Turistický pochod „Eskymo Welzla“ – viz pozvánka

15. 6. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

16. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání: "Co je nového v Tyflopomůckách?" a zdravotní osvěta

17. 6. pátek 10:00 - 12:00
Klub kutilů

18. 6. sobota
Pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn – viz pozvánka

20. 6. pondělí
Celodenní autobusový zájezd – speciální hmatová prohlídka hradu Buchlov a návštěva Modré – viz pozvánka

22. 6. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

23. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání: "Literární okénko" při posezení u kávy a zdravotní osvěta

24. 6. pátek a 26. 6. sobota 9:00 – 19:00
Prezentace odbočky v rámci akce 1/2Maraton Olomouc – viz pozvánka

29. 6. středa 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

30. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání: vycházka historickou Olomoucí – olomoucké podzemí
SRAZ: 13:45 u orloje na Horním náměstí

**************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

***************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* Sledujeme nabídku Kina Metropol a koncertů pořádaných Moravskou filharmonií
* V letních měsících – červenec a srpen – jsou plánovány vycházky Olomoucí s návštěvou různých zajímavostí a posezením v letních kavárničkách
* 13. 8. - 20. 8. Rekreační pobyt v Poděbradech již pouze pro přihlášené

***************************************************
Sociálněprávní poradenství: (poskytujeme v kanceláři)

Provozní doba: pondělí 9 – 12 a 12:30 – 16:30 po objednání
úterý 9 - 14 terénní služba
čtvrtek 9 – 12 a 12:30 – 17:30 v kanceláři
jiný termín po domluvě

V rámci poradních dnů je v provozu také Půjčovna pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením.

Od letošního roku poskytujeme sociálněprávní poradenství nově
i ve Šternberku – každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40. Uvítáme, pokud se předem objednáte.

Kontaktní den:

S platností od 1. 3. 2016 je pro všechna pracoviště SONS ČR stanoven jednotný kontaktní den, v tuto dobu nás vždy zastihnete
na pracovišti.

Provozní doba: pondělí 9:00 – 12:00 a 14:00 - 16:30

**************************************************
NOVINKY ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

Novela předpisů o silničním provozu

Během února 2016 nabyla účinnost jedna z novel zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a od 1. 1. 2016 je účinná jeho nová prováděcí vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Některá nová ustanovení těchto předpisů se týkají i pěších účastníků silničního provozu, tedy i samostatných zrakově znevýhodněných chodců. Na novinky tímto článkem upozorňujeme.
1. Uvedená vyhláška uvádí jako novinku, že bílá hůl, jež je podle zákona speciálním označením nevidomé osoby, musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem o šířce 50 mm a průměr hole v nejméně třetině její délky musí být alespoň 12 mm. Pokud jde
o požadovaný průměr hole, orientační a signalizační bílé hole, které jsou v ČR na lékařský poukaz k dispozici, zmíněnému nařízení vyhovují (s výjimkou signalizační sedmidílné skládací hole – „komorní“, která je k pohybu na veřejných komunikacích nevhodná a její používání na ulici důrazně nedoporučujeme!). Pokud jde o bílý reflexní pruh, byly dosud hole opatřeny třemi takovými proužky, každý o šířce 25 mm. Z ryze zcela formálního právního pohledu však lze za zvláštních okolností takovou úpravu zpochybnit. Proto výrobce holí reagoval na upozornění SONS a bude dodávat hole se třemi reflexními proužky jako dříve, ale jeden z nich bude široký nově předepsaných 50 mm. Rovněž bylo dohodnuto s prodejnami Tyflopomůcek a s krajskými pracovišti Tyfloservisu, že zrakově znevýhodněným reflexní proužek na jejich holích dodatečně zdarma upraví, pokud si to budou přát. Pětidílné skládací orientační kompozitové (kevlarové) bílé a červenobílé hole není třeba dodatečně upravovat, neboť jejich celý poslední díl je reflexní.
2. Jednou ze zásadních novinek v zákonu je povinnost: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“. Ony reflexní prvky jsou již nyní součástí některých oděvů, například bund. Nebo si je lze opatřit v různých formách umožňujících v případě potřeby jejich upevnění na oděv, třeba jako plastové pásky šířky cca
15 mm, které se omotají kolem předloktí. Lze je již opatřit v některých papírnictvích, popřípadě získat zdarma na místních propagačních akcích pořádaných organizací BESIP i jinde. Rovněž v prodejnách Tyflopomůcek jsou za 25 Kč takové pásky k dispozici. Podstatné zvýšení bezpečnosti a též deklarovaná vysoká pokuta za nedodržení tohoto předpisu, jsou dostatečnými důvody k tomu, abychom takový reflexní pásek měli u sebe a použili jej při chůzi po silnici za tmy.
Viktor Dudr
Zdroj: Visimp, distribuční konference SONS


Zvýšení příspěvku na péči

Důležitá změna schválena! Od 1. srpna 2016 se zvýší příspěvek na péči pro lidi, kteří se neobejdou bez pomoci a péče jiné osoby o 10 %.

Výše příspěvku od 1.8.2016 za kalendářní měsíc bude činit v Kč:

Stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let
I. lehká závislost 3 300 880
II. středně těžká závislost 6 600 4 400
III. těžká závislost 9 900 8 800
IV. úplná závislost 13 200 13 200

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/23315

**************************************************
CO JE NOVÉHO V TYFLOPOMŮCKÁCH

V únoru letošního roku nabyla účinnost novela zákona o silničním provozu, kde mimo jiné jednou ze zásadních novinek je povinnost označení osob pohybujících se za snížené viditelnosti mimo obec prvky z reflexního materiálu. Nabízíme proto reflexní samonavíjecí pásku na ruku, cena 25,- Kč za kus.
Novela předpisů o silničním provozu také uvádí jako novinku označení bílé slepecké hole nejméně jedním reflexním bílým pruhem o šířce
50 mm. Tyto reflexní folie mohou Tyflopomůcky Olomouc nebo Praha klientům zaslat na vyžádání.

Další novinkou je teploměr bezdotykový anglicky mluvící, cena 960,- Kč.
Bezkontaktně změří teplotu lidského těla dětí i dospělých, teplotu povrchu předmětů, teplotu lahví s dětskou výživou, teplotu koupele, pokojovou teplotu a další během 1 sekundy za pomoci nejmodernější infračervené technologie. Použití teploměru je praktické, snadné, bezpečné a hygienické.

Na procvičování hmatu, jemné motoriky a myšlení nabízíme hru pexeso hmatové dřevěné, cena 190,- Kč.
Pexeso je vyrobeno z topolové překližky o tloušťce 3 mm. Na kartičce velikosti 4x4 cm je nalepen hmatový obrázek. V jedné sadě je celkem 15 dvojic různých obrázků.

Pro malé ale i velké hudebníky nabízíme hru hudební box, cena 1080,- Kč.
V dřevěné krabici je 6 hudebních nástrojů – tamburína, triangl, činely, rumba koule (maracas), ozvučená dřívka a dřevěná klapačka. Vhodné při muzikoterapii nebo jen při pobavení a stmelení celé rodiny.

Pro výuku na dotvoření nabízíme mapu České republiky s kraji, cena 180,- Kč.
Mapa je vyrobena z topolové překližky o tloušťce 6 mm s vyznačením hranic jednotlivých krajů pouze černotiskem. Dle potřeby se dají na mapu konturenpastou tyto hranice hmatově zvýraznit, popřípadě dle výuky se dají vyznačit jednotlivá hlavní města krajů, řeky, pohoří atd.

Záznamník Olympus DP-311, cena 1950,- Kč.
Maximálně jednoduché ovládání pomocí tří jasně daných tlačítek a kompaktní provedení si naprosto oblíbíte. Přední straně vévodí přehledný displej a velký reproduktor pro čistý poslech.
Svému uživateli nabídne 2 GB interní paměti, což vystačuje až na 166 hodin záznamu. Použít můžete i vlastní micro SD kartu pro další navýšení kapacity.

Záznamník Eltrinex mini 8GB, cena 1590,- Kč
Je určen k záznamu poznámek, rozhovorů a běžných každodenních situací. Přepnutím posuvníku na tomto náramkovém diktafonu okamžitě aktivujete záznam, namluvíte poznámku a záznam opět přepnutím posuvníku uložíte. Eltrinex Mini dokáže na jedno nabití zachytit až 18 hodin nepřetržitého záznamu.

Na veškerou nabídku našich pomůcek se můžete podívat na našich stránkách na adrese www.tyflopomucky.cz/olomouc Přes e-shop si můžete pomůcky prohlédnout, přečíst popis a zároveň i v případě zájmu objednat.
Vaše Tyflopomůcky Olomouc

**************************************************
ZVEME VÁS

Pozvánky na akce

SONS Přerov ve spolupráci s obcí Troubky a hasiči srdečně zve
v neděli 1. května 2016 na oslavu svátku sv. Floriána a Dne světla
Program oslav:
- v 9 hodin mše svatá v kostele sv. Markéty
- průvod s kladením věnců k pomníku sv. Floriána
- ukázka hasičské techniky v hasičské zbrojnici - občerstvení
- od 13:00 hod vystoupí v kulturním domě nevidomý zpěvák Radek Žalud a Alena Schutová. Tento koncert je připraven v rámci festivalu „Dny umění nevidomých na Moravě 2016". Vstupné dobrovolné.
SRAZ: v 7:45 v Olomouci na hlavním nádraží "u pejska", vlak odjíždí
v 7:54. Před vlakovým nádražím v Přerově bude připravený zdarma autobus, který odjede do Troubek v 8:30. Zpět do Přerova odjede
v 15:00. Vlak odjíždí v 15:51 a v Olomouci budeme v 16:04.

**********

V úterý 3. 5. od 17:00 se koná, v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, v knihovně Brněnská vernisáž obrazů nevidomé německé malířky Silji Korn.
SRAZ: v 16:45 v tramvajovém podchodu Pionýrská

**********

Ve dnech 13. 5. pátek - 14. 5. sobota pojedeme na dvoudenní výlet do Prahy.
Upozornění: Výlet bude náročný na přesuny a je proto vhodný pro zdatnější chodce.
SRAZ na vlakovém nádraží v Olomouci u pejska v 8:20, odjezd RegioJetu v 8:37.
CESTA ZPĚT z Prahy v 15:46, v Olomouci budeme v 18:02.
Svou účast včetně doprovodu nahlaste prosím závazně do 30. dubna 2016. Podrobná pozvánka v kanceláři odbočky.

**********

Ve středu 18. 5. opět zamíříme na celodenní výlet do Velkých Losin
- termální koupání či návštěva zámku, nebo procházka rozkvetlými lázeňskými sady a historická papírna, dle zájmu, domluvy a počtu účastníků.
Přihlášky do 10. 5. u pracovníků odbočky.
SRAZ: 8:40 u pejska v hale Hlavního vlakového nádraží v Olomouci
CESTA ZPĚT: odjezd z Losin v 16:05, v Olomouci budeme v 17:22

**********

V rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě se ve středu
8. 6. od 18:00 - 19:00 v Mozartově sále (Reduta) uskuteční klavírní recitál nevidomé absolventky konzervatoře Jana Deyla Ráchel Skleničkové.
SRAZ: v 17:30 před budovou Moravského divadla
Vstupné 50 Kč na místě u vstupu do sálu, nebo lze vstupenky získat
u pracovníků odbočky.

**********

Turistický pochod „Eskymo Welzla“ Klub českých turistů Zábřeh pořádá v sobotu 11. 6. 2016 druhý ročník turistické a poznávací akce PO STOPÁCH ESKYMO WELZLA PRO HENDIKEPOVANÉ. Akce je určena všem osobám bez rozdílu věku s jakýmkoliv druhem postižení. Start
a cíl: na začátku cyklostezky Lupěné – Hněvkov, u železničního skanzenu. Startovné: 10 Kč. Navíc: měření tělesných hodnot, soutěž.
SRAZ členů SONS a Oddílu turistiky Surikaty u pejska v 8:40, odjezd vlaku v 8:56. Délku trasy a návrat zpět - dohodneme u startu pochodu.

**********

Jako každoročně se uskuteční v sobotu 18. 6. pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn – tentokráte hromadnou dopravou.
SRAZ účastníků v 7:25 u pejska na hlavním nádraží, odjezd vlaku 7:40.
Návrat zpět ve 14:30 nebo v 17 hod. dle domluvy účastníků.
Podrobná pozvánka bude zájemcům zaslána.

**********

V pondělí 20. 6. pořádáme celodenní autobusový zájezd – speciální hmatovou prohlídku hradu Buchlov a návštěvu Modré.
Zájemci obdrží podrobnou pozvánku, počet míst je omezen, hlaste se do 31. května v kanceláři odbočky.

**********

Prezentace odbočky v rámci akce půlmaraton Olomouc, který se bude konat ve dnech 24. 6. pátek a 25. 6. sobota od 9:00 – 19:00 hod.
24. 6. pátek - stánek v pavilonu A - Flora a zajímavé doprovodné programy (po oba dny je vstup zdarma).
25. 6. sobota - stánek v pavilonu A - Flora + od 17:00 rodinný běh
- 3500 m přes náměstí a park. Přijďte si zaběhat nebo podpořit zrakově postižené běžce. Zažijete zajímavou a vzrušující podívanou. Přihlaste se u pracovníků odbočky do 1. 6. 2016, včas podáme důležité informace s překvapením.
Více o maratonu na: http://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-olomouc-2016/index.shtml

**********

Podrobné pozvánky na všechny akce budou k dispozici v kanceláři
a na webových stránkách oblastní odbočky: www.sons.cz/olomouc

**************************************************
JEDNOU VĚTOU

Na všechny námi pořádané akce vám nabízíme zajištění doprovodu z řad našich dobrovolníků. Požadavky na doprovod sdělujte prosím v dostatečném předstihu Janu Příborskému - našemu koordinátorovi dobrovolníků, na tel. 778 412 710.

**************************************************
STŘÍPKY Z AKCÍ

Připomněli jsme si 20. výročí založení SONS

V pátek 15. dubna 2016 se v Artum-Centru v Sokolské ulici v Olomouci sešlo na 70 členů Oblastní odbočky SONS a hostů na slavnostním Oblastním shromáždění. Jeho hlavním důvodem bylo připomenout si kulaté výročí naší organizace.
Prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR
Mgr. Václav Polášek pohovořil o historickém vývoji hnutí nevidomých v Čechách a na Moravě. Základy byly položeny již v roce 1902, kdy byl založen Podpůrný spolek samostatných slepců. Jeho hlavním cílem bylo podporovat nezávislost lidí se zrakovým postižením na ústavech, zejména pokud jde o jejich pracovní uplatnění, ale také o uplatňování jejich práv vůči státu.
Spolek byl zrušen v roce 1948 po únorových událostech. Všichni zdravotně postižení byli poté začleněni nejprve do Ústřední jednoty invalidů a v roce 1952 do Svazu československých invalidů.
Přesto si zrakově postižení i v této velké organizaci udrželi jistou autonomii, zejména pak v od roku 1969, kdy byl vytvořen Český svaz nevidomých a slabozrakých. V rámci normalizace však byl v roce 1974 zase zrušen.
V roce 1989, těsně po listopadové sametové revoluci byla založena Česká unie nevidomých a slabozrakých a v následujícím roce také Společnost nevidomých a slabozrakých. Činnosti a aktivity obou organizací byly velmi podobné, proto do jisté míry také konkurenční. Vznikaly třecí plochy a to škodilo zájmům lidí se zrakovým postižením jako celku. Proto byly vyvíjeny snahy směřující ke spojení obou organizací. To se podařilo na slučovacím shromáždění konaném
16. června 1996 v Hradci Králové.
Tehdy byl také přijat název pro novou organizaci, který vyjadřoval onen slučovací proces – Sjednocená organizace. Dále prezident SONS připomněl další významný historický moment – časopis pro zrakově postižené ZORA vstoupil letos do svého 100. ročníku. Vydání prvního čísla předcházelo založení spolku Český slepecký tisk v roce 1916. Jeho zakladatelem byl nám všem známý Karel Emanuel Macan, který také stál u zrodu knihovny pro nevidomé, jež stále nese jeho jméno.
V lednu 2017 se uskuteční slavnostní koncert ke 100. výročí vydání prvního čísla časopisu.
V závěru svého vystoupení informoval Mgr. Polášek o konání
IX. celostátního shromáždění SONS, které proběhne v Havlíčkově Brodu 28. května 2016.
Zde bude ukončen transformační proces schválením nových stanov, které potvrdí přechod z občanského sdružení na spolek. Tím se obrazně řečeno uzavírá kruh, protože se stáváme opět spolkem navazujícím na Podpůrný spolek samostatných slepců, k jehož odkazu se naše organizace vždy hlásila.
J. Příborský, předseda odbočky, jako doplňující informaci uvedl, že organizace nevidomých a slabozrakých byla v Olomouci založena v roce 1959 v rámci tehdejšího Svazu invalidů. Ačkoliv zastřešena různými celostátními organizacemi, pokračuje kontinuálně jako jeden celek až do dnešních dnů. Za celou svou dlouhou historii stálo v jejím čele pouze 5 předsedů. Předposlední z nich byla Květoslava Nejeschlebová, která vedla odbočku celých 20 let a která musela rezignovat z této funkce z vážných rodinných důvodů.
Následovaly zdravice našich hostů. Postupně vystoupil vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce Mgr. Michal Majer, vedoucí Odboru ochrany Magistrátu Ing. Jan Langer, předsedkyně spolku podporujícího neziskové organizace v Olomouci – Dobrého místa pro život – paní Věra Novotná, vedoucí Tyfloservisu Olomouc Mgr. Veronika Haiclová, vedoucí olomouckých Tyflopomůcek Jindřiška Dvorská
a ředitel TyfloCentra Olomouc Mgr. Petr Zavadil.
Po obědě následoval kulturní program. Se svým hudebně recitačním pásmem vystoupily žákyně ZUŠ Žerotín pod vedením tří učitelek školy. Zahrály několik skladeb na příčné i zobcové flétny doprovázené hrou na harfu. 15letá slečna Zuzka Hrbková nám moc hezky přečetla povídku nevidomého autora Jaroslava Krause „Cesta lásky“ (tato povídka zvítězila v literární soutěži „Napiš to“ vyhlášené v rámci vydání 100. čísla informačního zpravodaje Majáček).
Později nám Zuzka zpaměti přednesla úryvek z knížky Rudolfa Těsnohlídka „Příhody lišky Bystroušky“.
V závěru shromáždění si přítomní vyslechli několik pozvánek na další akce odbočky a dle stanov SONS schválili zprávu o hospodaření za rok 2015 a zprávu Oblastní revizní komise.
Průběh shromáždění i prostory Artum-Centra byly určitě důstojnou oslavou významného jubilea naší organizace.

J. Příborský

Návštěva termálů ve Velkých Losinách

Motto: Každý den, který máme šanci žít, je dar

Takovým dnem bylo úterý 22. 3. 2016, kdy organizace SONS Olomouc
a turistický oddíl Surikaty pořádaly výlet do Velkých Losin. Cílem byly termální lázně a zdejší ruční papírna.
Velké Losiny jsou městečko v okrese Šumperk, ležící v Jesenickém podhůří, v malebném údolí řeky Desné. Jsou známé svou bohatou
a zajímavou historií, staletou lázeňskou tradicí, ale i řadou cenných kulturních památek. Ale my jsme tentokráte nepřijeli za historií městečka. Naše kroky směřovaly k areálu budovy Termálů Losiny.
Přes lázeňský park jsme došli k cíli naší cesty. Termální budova je nová, krásná, moderní. Jsou zde různé atrakce jako např. sauny, dětská brouzdaliště, tobogány aj. Ale nás zajímalo hlavně devět bazénů napuštěných minerální vodou
z přírodních léčivých zdrojů.
Tato voda byla z pramene nazvaného Žerotín. Je teplý 35,4 – 36,3 stupňů. Slouží k relaxaci svalů a ohebnosti kloubů. Mottem těchto termálů je: "Voda je život, povznáší, uklidňuje, poskytuje úlevu, tiší bolest, přináší radost, zábavu". A to vše nám voda dala.
Tento tříhodinový pobyt v termálech nám umožnil pohyb, relaxaci
a vyčištění mysli. Byli jsme příjemně unaveni. Ale v myšlenkách bylo přání, se sem vrátit. Vyslovením myšlenky bylo přání vyslyšeno.
Tak termály Losiny a přátelé – na shledanou. Zakončením této akce byla sladká tečka a to posezení ve zdejší cukrárně.
Eva Zatloukalová

Přednáška o bezpečném pohybu chodců v silničním provozu

Od února tohoto roku se konají pravidelné poradní dny pro osoby se zrakovým postižením také ve Šternberku. Své zázemí pro tuto novou službu nám poskytla příspěvková organizace Sociální služby Šternberk.
S vedením této organizace jsme z iniciativy šternberských členů naší odbočky uspořádali první společnou akci. Byla jí přednáška na téma “Bezpečnost chodců v silničním provozu”.
Beseda se konala v úterý 5. dubna v učebně Domu s pečovatelskou službou za účasti více než 30 zájemců z řad našich členů a obyvatel. Přednášejícím byl strážmistr Ladislav Prášil s Městské policie ve Šternberku.
Hned od začátku zaujal posluchače svým příjemným vystupováním
a vždy pozitivními odpověďmi i na některé všetečné otázky. Upozornil zejména na novou vyhlášku o silničním provozu, která klade velký důraz na používání reflexních pásků na oblečení chodců, zejména mimo obec. Prostřednictvím krátkých videí předvedl, jak významně se díky odrazkám zvyšuje viditelnost chodce a tím jeho bezpečný pohyb.
Pan strážmistr nás také seznámil s fungováním Městské policie
ve Šternberku.
Díky dostatečnému počtu městských strážníků se snížila kriminalita
ve městě a tak se mohou policisté více věnovat prevenci kriminality
a dopravních nehod.
Pan strážmistr zaujal posluchače natolik, že přednáška, původně plánovaná na hodinu, se protáhla na hodiny dvě. Touto besedou jsme navázali na sérii přednášek, které naši členové absolvovali v centru dopravní výchovy Semafor v Olomouci. Poučení na téma pohyb v silničním provozu není nikdy dost ...
J. Příborský

**************************************************
NAŠI SPORTOVCI

Memoriál Vladimíra Trávníčka

Ve dnech 1. – 3. dubna 2016 se v Karlovicích uskutečnil 21. ročník Memoriálu Vladimíra Trávníčka v rapidšachu. Jeho pořadatelem byl Oddíl zrakově postižených sportovců SK OLOMOUC SIGMA MŽ. Turnaje se zúčastnilo 25 hráčů. Z toho přijelo 5 z Polska a 4 ze Slovenska.
Po sedmi bojovných kolech se vítězem stal Karel Vlach z Prahy. Druhý skončil Martin Mikulec ze Slovenska a třetí Michal Kruczek z Polska.
Z pořadatelského oddílu – SK OLOMOUC SIGMA MŽ, se nejlépe umístil Jan Horák na 12. místě. O dobrou náladu se po večerech staral Milan Koupil, který nám zazpíval a zahrál na klávesy. V pátek mu v tom pomáhal Robert Lorincz ze Slovenska. Z vyhlášení výsledků si každý hráč odnesl nějakou cenu jako dárek od sponzorů. V neděli se spokojení účastníci rozjeli do svých domovů.
Turnaj se konal za finanční podpory nadačního fondu českého rozhlasu Světluška a Obecního úřadu v Karlovicích u Vrbna pod Pradědem.
Zdeněk Pavlíček

********************************************Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života. (Mark Twain)
SOUTĚŽNÍ KVÍZ

Vyhodnocení kvízu

Kvíz k 20. výročí založení SONS byl uveřejněn v Informátoru na měsíce březen a duben 2016 a zde jsou správné odpovědi:

1. Celorepublikové shromáždění, na němž se dohodla Česká unie nevidomých a slabozrakých a Společnost nevidomých a slabozrakých
o sloučení a vytvoření jediné organizace – SONS ČR, se konala dne: b) 16. 6. 1996

2. Jak se nazývá funkce nejvyššího představitele SONS:
c) Prezident

3. V logu SONS je umístěn mezinárodní symbol slepoty. Je zobrazen jako panáček:
a) s bílou holí

4. SONS poskytuje širokou nabídku služeb pro své členy i nečleny. Jedna z níže jmenovaných mezi ně nepatří:
c) Zvuková knihovna pro nevidomé

5. Členové SONS se sdružují v 85 oblastních odbočkách. Kolik jich je
v současné době v Olomouckém kraji:
c) pět

Děkujeme za zaslané odpovědi. Na oblastním shromáždění byli oceněni: Jana Kabrhelová, Jan Balcárek, Adéla Budíková, Anna Hňoupková, Eva Zatloukalová a Milan Koupil. Blahopřejeme!


Zvukový kvíz

Vážení příznivci soutěžení,
zrakově postižení jsou určitě nejčastějšími a nejvděčnějšími posluchači rozhlasových pořadů. Proto jsme ve zvukové verzi Olomouckého informátoru pro vás připravili zvukový soutěžní kvíz se zajímavým obsahem. Úkolem pro vás bude uhodnout pomocí znělky název rozhlasové stanice nebo známého pořadu.
Pokud tedy máte chuť si vyluštit tuto podobu kvízu, požádejte pracovníky odbočky o zvukovou verzi, rádi vám ji dodají na CD. Můžete si ji také stáhnout z webových stránek naší odbočky
www.sons.cz/olomouc
Uhodnete-li alespoň 4 z šesti znělek, budete zařazeni do slosování, první tři soutěžící obdrží zajímavé ceny.
Své odpovědi zašlete do 30. května 2016 na kontakty uvedené v úvodu Informátoru. Přejeme hodně úspěchů!

**************************************************
Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám!

Na setkání s vámi se těší

M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová a J. Příborský

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce
a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 05- Pozvánky na akce


SPUSTIT/STÁHNOUT | 04Akce červen


SPUSTIT/STÁHNOUT | 03-Nabídka akcí_Květen


SPUSTIT/STÁHNOUT | 02Slovo úvodem


SPUSTIT/STÁHNOUT | 01-Znělka-Co si v tomto čísle poslechnete


SPUSTIT/STÁHNOUT | 10-Střípky zz akcí


SPUSTIT/STÁHNOUT | 09-Co je nového v tyflopomůckách


SPUSTIT/STÁHNOUT | 08-Jednou větou


SPUSTIT/STÁHNOUT | 07Novinky ze sociálně právní oblasti


SPUSTIT/STÁHNOUT | 06-Sociálně-právní poradenství


SPUSTIT/STÁHNOUT | 15-Kontakty


SPUSTIT/STÁHNOUT | 14-Závěrečné slovo


SPUSTIT/STÁHNOUT | 13-Povídka_Cesta lásky


SPUSTIT/STÁHNOUT | 12-Zvukový kvíz


SPUSTIT/STÁHNOUT | 11-Memoriál Vladimíra Trávnička