INFORMÁTOR LÉTO 2015

Publikováno 26.05.2015 10:10 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 01.06.2015 06:00
Končí: 30.08.2015 23:00
Kde: Olomoucko

Pracovníci odbočky:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710
osobní jednání po telefonické domluvě

Ludmila Soltysiaková - sociálně právní poradenství, půjčovna pomůcek
Tel: 605 812 914, 585 427 750
út 9:00 – 14:00 terénní služba, čt 12:30 – 17:30 v kanceláři

Bc. Marie Kebrdlová - zdravotní osvěta, volnočasové aktivity, sociálně právní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 583 034 529
po 9:00 – 16:30 pro objednané, čt 9:00 – 12:00 v kanceláři, ostatní dny po telefonické domluvěr

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS
Tel: 778 702 401, 583 034 529
po – pá 7:00 – 11:00

Vážení a milí přátelé,
pomalu se nám blíží léto, období prázdnin
a dovolených, sluníčka a koupání, ale
i cestování a poznávání krás nejen naši vlasti. Přejeme vám krásné odpočinkové léto, mnoho nových zážitků a pokud na svých cestách objevíte zajímavá místa, napište nám o nich, třeba jako tip na výlet pro ostatní čtenáře.
********************************************
UPOZORNĚNÍ NA AKCE V KLUBOVNĚ

Během prázdninového provozu
(červenec a srpen)
budou některé aktivity omezeny z důvodu
dovolených a prázdninových aktivit.

ČERVEN

2. 6. úterý 18:00
Dny umění nevidomých na Moravě – Kytarový recitál v Mozartově sále - viz pozvánka

4. 6. čtvrtek 14:00
Novinky z Tyflopomůcek - přednáška, ukázky, možnost praktického vyzkoušení i zakoupení pomůcek v klubovně s vedoucí prodejny

5. 6. pátek - 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

8. 6. pondělí 14:00 – 15:00
Poslední letní rehabilitační cvičení s prvky tai-chi (v klubovně) – vede cvičitelka Světlanka Kostrunková

11. 6. čtvrtek
Vycházka po pamětihodnostech - druhá část vycházkového seriálu "Olomoucké baroko". Provede nás historik Ján Kadlec.
sraz v 13:50 před orlojem

12. 6. pátek - 10:00 - 12:00
Klub kutilů

18. 6. čtvrtek - 14:00
Křeslo pro hosta – Mgr. Darina Růžičková, vedoucí Tyfloservisu

19. 6. pátek - 10:00 - 12:00
Klub pamětníků

20. 6. sobota
Pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn (autobusem) - viz pozvánka

25. 6. čtvrtek - 14:00
Posezení u kávy a zdravotní osvěta

26. 6. pátek - 10:00 - 12:00
Klub kutilů

ČERVENEC a SRPEN = prázdninový provoz

Každý čtvrtek plánujeme vycházku po zajímavostech Olomouce
a blízkého okolí. Z důvodu upřesnění místa a času setkání prosíme účastníky, aby se předem informovali na uvedených číslech.

2. 7. čtvrtek
První setkání: sraz v 13:00 na zastávce tramvaje Náměstí republiky
a další vycházky dle domluvy

25. 7. sobota
Celodenní výlet (Sovinec, Jiříkov, Rešovské vodopády) pro přihlášené - viz pozvánka

16. 8. - 23. 8.
Rehabilitační pobyt v Ostružné pro přihlášené

V průběhu měsíce srpna výstava obrazů slabozraké britské malířky Sally Booth v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě (v prostoru Galerie Šantovka)

Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

******************************************

PŘIPRAVUJEME

a bližší informace rády sdělíme

* "Křeslo pro hosta"- přivítáme Mgr. Petra Zavadila - ředitele TyfloCentra Olomouc - datum není zatím stanoven

* Sledujeme nabídku olomouckého Kina Metropol

* 16. 9. Přátelská návštěva OO SONS Vsetín (prohlídka zajímavostí města a po obědě návštěva masérského centra, beseda s pracovníky)

* Besedu v knihovně

* Pokračování rehabilitačního cvičení s prvky tai-chi (v klubovně) – povede cvičitelka Světlanka Kostrunková (dle domluvy možno i 1x týdně)

* Pokračování Klubu kutilů a Klubu pamětníků

* 9. 10. celodenní sportovně zábavný den ve Škole prof. Vejdovského
v Olomouci - Hejčíně

* 30. 10. - 1. 11. víkendový pobyt v lázních Skalka, zájemci se už mohou přihlašovat

***************************************************
Sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)

Provozní doba: pondělí 9 – 12 a 12:30 – 16:30 po objednání
úterý 9 - 14 terénní služba
čtvrtek 9 – 12 a 12:30 – 17:30 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením (v kanceláři OO SONS)

Provozní doba: pondělí 9 – 12 a 12:30 – 16:30 po domluvě
čtvrtek 9 - 12 a 12:30 – 17:30
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem
*****************************************

NOVINKY ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

Všichni víte, že v letošním roce probíhá výměna průkazů TP, ZTP
a ZTP/P, která musí být ukončena do 31. 12. 2015. Potřebujete-li jakoukoliv pomoc, např. vyplnit žádost o výměnu, obraťte se na sociální pracovnici Ludmilu Soltysiakovou, tel. 585 427 750, 605 812 914
a domluvíme si osobní setkání. Současně také do konce roku probíhá výměna speciálního značení do motorového vozidla. Tuto výměnu lze provést až po obdržení nového průkazu.

****************************************

ZVEME VÁS

Kytarový recitál

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Oblastní odbočka Olomouc, pořádá 21. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a zve obdivovatele něžných tónů kytar na KYTAROVÝ RECITÁL zrakově postižených umělců: „OD RENESANCE PO SOUČASNOST“.

Kde - Mozartův sál v budově Moravské filharmonie (vchod z Divadelní ul.)
Kdy - v úterý 2. června 2015 od 18:00

Hrají:
JIŘÍ JELÍNEK - nevidomý koncertní kytarista, profesionální hudebník, hráč na koncertní kytaru a loutnu
FILIP MORAVEC - slabozraký koncertní kytarista, absolvent AMU, hráč
na koncertní kytaru a varhany
Oba vystudovali Konzervatoř Jana Deyla v Praze a setkali se
v Podkrkonoší jako žák a učitel

Jednotné vstupné - 50 Kč
Vstupenky na místě před koncertem, nebo po domluvě na tel: 583 034 529, 608 321 399

Na realizaci koncertu finančně přispěl Olomoucký kraj

Záštitu nad koncertem převzal senátor PhDr. Milan Pešák - člen Parlamentu ČR

Šestá pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn

Zveme Vás na šestou pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn.
Na tomto mariánském poutním místě budeme moci čerpat duchovní energii a prožít pěkný den v nádherném prostředí. Pouť je určená pro věřící a pro všechny ty, kteří rádi naslouchají vnitřnímu hlasu a prožívají duchovní chvíle. Texty zpívaných písní budou k dispozici v bodovém a zvětšeném písmu.

Pouť se uskuteční v sobotu 20. června 2015 s následujícím programem:
11:30 - poutní mše v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
13:00 - slavnostní požehnání v bazilice
13:30 až 16:45 - volný čas na oběd a procházky.
Dle počasí a zájmu se můžeme na místě domluvit na programu
pro menší skupiny.

Zajištěn bude autobus pro zájemce, kteří se přihlásí a zaplatí předem přímo v OO SONS Olomouc, nebo po individuální domluvě s jeho pracovnicí na tel. čísle 585 427 750 nejpozději do 11. června 2015.

Cena je 80 Kč a zahrnuje autobusovou dopravu z Olomouce na Svatý Hostýn a zpět.

Čas odjezdu: 9:00 hod. od hlavního vlakového nádraží, stanoviště M (kde stojí autobusy Student Agency)
Odjezd zpět ze Svatého Hostýna je plánován na 17:00 hod., v Olomouci budeme kolem 18:00 hod.
Upozorňujeme zájemce, že autobus může najet pouze na parkoviště poutního areálu, ze kterého půjdeme pěšky po asfaltové cestě ke kostelu (asi 300 m).

Těšíme se na společné příjemné zážitky v nádherném prostředí.

Kvido Sandroni a pracovnice OO SONS Olomouc
Oblastní odbočka SONS Olomouc vás srdečně zve na autobusový zájezd - Pradědova galerie Jiříkov a Rešovské vodopády
25. července 2015

Sraz účastníků: v 7:45 na autobusovém stanovišti "M" - prostor mezi nádražím a konečnou zastávkou tramvají na Fibichově ulici v Olomouci. Odjezd v 8 hodin!

PROGRAM: první zastávka "Pradědova galerie U Halouzků“, je
v areálu dančí farmy a její dominantou je 10,4 m vysoká a 15 tun vážící socha Praděda, zapsaná do české Guinessovy knihy rekordů. V nedalekém Jiříkovském kostele jsou další desítky dřevěných soch. Celá galerie se rozkládá na ploše šesti hektarů a člení se na venkovní a vnitřní prohlídky. Blízko občerstvení je i řezbářský ateliér pana Halouzky.
V areálu se nachází také největší Betlém na světě.
Poté pojedeme do Rešova, kde poobědváme v místní restauraci. Vycházkou půjdeme k Rešovským vodopádům cestou dlouhou 1,5 km (zpět taktéž 1,5 km). Zde říčka Huntava, pramenící ve Stříbrných Horách u Horního Města, vyhloubila na horním toku hluboké skalnaté údolí
s četnými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku.

Předpokládaný návrat do Olomouce v 18 hodin.
Cena zájezdu - 100 Kč, pro nečleny SONS + 21% DPH = 121 Kč.
Cena zahrnuje - cestovné autobusem, poplatky za komentovanou prohlídku, parkovné. Oběd si hradí každý účastník sám.
Přihlášky a úhrada poplatku - do 10. 7. v kanceláři Oblastní odbočky osobně, telefonicky nebo se můžete přihlásit i e-mailem, kontakty níže.

CO S SEBOU - průkazy ZTP-P, menší svačinku, nezbytné léky, minerálku nebo vodu, fotoaparáty a deštníky.
KONTAKTY - Bc. Marie Kebrdlová, vedoucí zájezdu, Tel: 583 034 529, 585 427 750, 608 321 399. Email: olomouc-odbocka@sons.cz

KLUBY

V současné době má odbočka dva kluby a jeden kurz cvičení. Máme ale otevřené pole působnosti. Což třeba klub stolních her, klub šachistů, klub karbaníků, klub přátel dobré knihy, atd. Prosíme o další typy a náměty. Děkujeme předem.

KLUB KUTILŮ
Tento klub vznikl ke konci loňského roku, při přípravě na náš první propagační den na Vánočních trzích v Olomouci. Ve stánku se můžeme prezentovat výrobky našich členů a drobné věci i prodávat. Už dávno jsem dostala od Míly N. zlatého vánočního andělíčka z těstovin. Krásný, stále visel na nástěnce nad mou hlavou. Teď přišel jeho čas. Stal se vzorem pro výrobu svých dvojníků. Nebyla to snadná práce, ale výsledek stál za to! Měli jsme v mrazivém dni co příchozím nabídnout. Ale to je již dávno. Scházíme se stále, teď tvoříme ruličky z letáků a příště začneme plést výrobky z papíru. Nejste zvědaví, nechcete si to také vyzkoušet? Stále máme volná místa a potřebu přijímat nové nápady.

KLUB PAMĚTNÍKŮ
Že si nic nepamatujete? To přece není pravda. Každý si pamatujeme něco co je jen naše a na co máme hluboké vzpomínky. A to ostatní? To si můžete přijít vyzkoušet. Scházíme se v klubovně, zatím každý druhý pátek 10:00 - 12:00. Třeba se obáváte z možného "nevědění" určité informace, to se obáváme přece všichni. Ale mezi námi je tato obava zbytečná. Nikdo nejsme dokonalí a vševědoucí. Z různých zkomolenin správných výrazů si společně děláme legraci a vzájemně si pomáháme. Učíme se triky, jak vyzrát na obtížně zapamatovatelné informace. Nebojte se a přijďte si potrénovat svou paměť, vždyť i slovní fotbal je úžasnou paměťovou rozcvičkou. A znáte to: "Co se netrénuje zakrní!"

NOVINKY V TYFLOPOMŮCKÁCH OLOMOUC

Představujeme Vám novinky v naší prodejně Tyflopomůcek Olomouc. Vzhledem k omezené kapacitě záznamu je uveden vždy jen název
a cena a pod tím odkaz na www. stránky na e-shopu. V případě zájmu
o uvedenou pomůcku rozklikněte. Pokud byste měli o uvedenou pomůcku zájem, dá se přímo přes e-shop i objednat.

Radio Boombox s USB – cena 1900,- Kč
http://www.tyflopomucky.cz/olomouc/mp3-prehravace/1060-Radio-Boombox-s-USB.html

Hra Scrable hmatová – cena 1450,- Kč
http://www.tyflopomucky.cz/olomouc/stolni-hry/1067-Hra-Scrable-hmatova.html

Hra Domino rohaté – cena 370,- Kč
http://www.tyflopomucky.cz/olomouc/stolni-hry/515-Hra-Domino-rohate-4563217021450.html

Hra písmena magnetická braill. označená – cena 80,- Kč
http://www.tyflopomucky.cz/olomouc/vyhledavani?orderby=position&orderway=desc&search_query=Hra+p%C3%ADsmena&submit_search=Hledat

Zástěra víceúčelová – cena 145,- Kč
http://www.tyflopomucky.cz/olomouc/vyhledavani?orderby=position&orderway=desc&search_query=z%C3%A1st%C4%9Bra&submit_search=Hledat

Teploměr Mluvík kombinovaný česky mluvící – cena 2300,- Kč
http://www.tyflopomucky.cz/olomouc/meridla-pro-domacnost/1073-Teplomer-Mluvik-kombinovany-cesky-mluvic.html

Odznak s piktogramem NEVIDOMÝ – cena 36,- Kč
http://www.tyflopomucky.cz/olomouc/ostatni-pomucky/1075-Odznak-s-piktogramem-NEVIDOMY.html

Případné dotazy k naší nabídce Vám zodpovíme na telefonu 585 415 130 nebo 777 360 348.
Vaše Tyflopomůcky Olomouc

PŘIPOMÍNÁME

Oddělení Zvukové knihy ve Vědecké knihovně Olomouc se nachází
v přízemí hlavní budovy knihovny na Bezručově ulici č. 3 ve studovně audio-vizuálních medií.
Půjčovat zvukové knihy (na CD ve formátu MP3) si může uživatel
s platným čtenářským průkazem a potvrzením od očního lékaře či SONS, že pro zrakové postižení je oprávněn si půjčovat zvukové knihy. Stejnou platnost má i průkaz ZTP/P, vydaný pro zrakové postižení.
Registrace a půjčování zvukových knih pro držitele ZTP, ZTP/P
a důchodce nad 70 let je bezplatné. Při první návštěvě Vědecké knihovny je třeba se zaregistrovat. Vezměte s sebou občanský průkaz a výše zmíněné potvrzení.

Návštěvní doba: pondělí až pátek 8:00 až 19:00 hodin.
Telefon: 585 205 333

Přejeme vám příjemné chvíle při čtení zvukových knih!

RADÍME SI

Světlo, nejen pro slabozraké, ale i pro nevidomé

Stále nás trápí, jak si na něco přisvítit a také je potřeba i v prostoru trochu vidět. Nedávno se objevily čelní reflektory. Používají je večerní poštovní doručovatelé, montéři, horolezci apod. Vypadá to, že je to zajímavá a potřebná pomůcka. Zjistila jsem, kde se pomůcky prodávají, jeden reflektor jsem zakoupila a vyzkoušela. Tento reflektor je malý, můžete ho nosit v kapse a při potřebě ho použijete. Nasadí se na čelo pomocí gumové objímky, která je uprostřed jištěna středovým pruhem gumy. Je to LED svítilna, má malou spotřebu a je napájena 3 kusy mikrotužkové baterie. Vypínač je nad vlastním reflektorem a může se zapínat na menší svícení, na větší a velké, také se dá zapnout
na blikání. To by mohli používat nevidomí venku, při špatné viditelnosti. Kromě toho, že si přisvítíte na tisk apod., je to také dobrá pomůcka
v domácnosti, můžete snadno uklízet, nebo něco hledat ve skříni,
ve sklepě a jiných tmavý koutech.
Tento čelní reflektor a jiné typy je čínského původu a prodává se
ve všech vietnamských prodejnách. Cena se pohybuje mezi 46 až 76 Kč. Tak neváhejte. Já si tento reflektor hodlám i pro sebe koupit.

Naďa Dvořáková

STŘÍPKY Z AKCÍ

Pojďte si zacvičit!

Tak přesně těmito slovy nás koncem loňského roku lákala Maruška Kebrdlová na cvičení, které připravovala Oblastní odbočka SONS Olomouc. Cvičit se mělo pod vedením profesionální cvičitelky Světlanky Kostrunkové.
Přihlásilo se nás asi deset, zaplatili jsme 200,- Kč za 12 hodinových lekcí a v lednu jsme začali. Scházíme se každé sudé pondělí ve 14:00
v klubovně. A rozhodně nejsme jen samé ženy, zacvičit si chodí i muži. Cvičení s prvky tai-chi je nenáročné, zvládne ho opravdu každý. Světlanka je báječná, jednotlivé cviky slovně popisuje, případné chyby poopraví. Cvičíme většinou ve stoje nebo v sedě na židli a jako pomůcky používáme malé míče. Krásně se protáhneme a vždy litujeme, že cvičení není každý týden. Poslední lekci máme už začátkem června, ale hned
po prázdninách chystá OO SONS pokračování cvičení se stejnou cvičitelkou. Tak neváhejte a přijďte mezi nás, můžete se přijít třeba jen podívat.
Jana Krčová

Rehabilitační víkendový pobyt v lázních Skalka

Tradicí naší odbočky se již staly pobyty pořádané dvakrát ročně od pátku do neděle, v krásném prostředí lázní Skalka na Prostějovsku.
Úžasné ticho, doprovázené pouze zpěvem ptactva, kvetoucí stromy, plno květinek, pampelišek a jarních vůní v okolí; příjemná vycházka prosluněnou přírodou k jezírkům lásky a novou cestou od kříže zpět
do obce Skalka; kvetoucí lán řepky olejnaté a cvičná chůze s holemi nordick walking, vstřícná a rychlá obsluha v místní restauraci, chutné jídlo za rozumnou cenu; Samotné procedury či popíjení vody přímo
z pramenů označených zajímavými názvy a vysvětlením léčivých účinků (neznalé může odradit jejich ozón, ale množství okolních obyvatel
s plnými kanystry těchto vod, dává tušit jejich výjimečnost); a příjemné setkávání s účastníky naší výpravy.
To vše zůstane dlouho v mé mysli. Ani právě probíhající mistrovství
v ledním hokeji nás neodlákalo od společného večerního posezení.
Pálení "čarodejnic", které právě probíhalo na místním fotbalovém hřišti, nás tentokráte nevtáhlo mezi dětské účastníky soutěží. A tak někteří
z povzdálí sledovali pouze rej těchto malých čarodějů a zapálení ohně. Zato nás velmi lákala nedaleká "lanovka". Svezli jsme se na tyči se sedátkem po dlouhém a pevném laně. I pro dospělé je to výborná zábava.
Počasí se vydařilo, jen cestou k autobusu směrem k domovu jemně poprchávalo. A co teď? Můžeme se těšit za půl roku na další víkendový lázeňský pobyt.
Zveme i vás, kdo jste tu ještě nebyli, objevte tak jako my tento krásný kout pod Drahanskou vrchovinou, oázu klidu a zdraví, plnou energie
a příjemných zážitků.
Mimochodem – někteří naši členové se svými průvodci navštěvují lázně
i mimo námi pořádané pobyty. Hned po nás nastoupilo dokonce
na týdenní pobyt dalších 10 zájemců z našich řad.
Marie Kebrdlová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se a vzpomínáme
V únoru nás opustil náš člen Josef Hlavinka, který stál
u zakládání naší organizace a dlouhá léta pomáhal jako člen Oblastní rady naší odbočky, střelec, člen sportovního oddílu ZP SK Olomouc Sigma MŽ. Zemřel náhle ve věku 67 let.

NAŠI SPORTOVCI

Memoriál Vladimíra Trávníčka

Oddíl zrakově postižených sportovců při SK Olomouc Sigma, MŽ uspořádal ve dnech 10. – 12. dubna 2015 v Karlovicích u Vrbna
pod Pradědem tradiční šachový turnaj – Memoriál Vladimíra Trávníčka. Letos se turnaje zúčastnilo 24 hráčů z České republiky, Polska
a Slovenska.
Zvítězil Karel Vlach z DDM Praha 6, druhý byl Henrik Saifert z Bielsko Biala z Polska a třetí Martin Mikulec ze Slovenské Banské Bystrice. Nejlepší z pořádajícího oddílu byla Irena Šourková na devátém místě.
Večer se o dobrou pohodu postaral Milan Koupil, který nám k tanci
i poslechu zahrál na klávesy a zazpíval.
V neděli se účastníci rozjeli do svých domovů s díky za pěkný turnaj
a s nadějí, že se za rok opět sejdeme.
Zdeněk Pavlíček

Znáte showdown?

Chtěla bych čtenáře informovat, že v Olomouci hrajeme aplikovaný stolní tenis – showdown. Hráči z blízkosti Olomouce se schází v Olomouci, další hrací místo je SONS Šumperk, kde se schází zájemci
z blízkosti Šumperka. Tento tenis hrají zcela nevidomí, ale i hráči se zbytky zraku. Všichni musí mít na očích neprůhledné brýle.
V našem oddíle SK Olomouc Sigma MŽ je už tradice 20 roků. Jezdíme
po turnajích po celé ČR, ale i do zahraničí. Výsledky máme velmi dobré, naši hráči se drží na popředí výsledkové listiny v naší republice.
Pokud máte zájem si tuto hru vyzkoušet a věnovat se showdownu
ve svém volném čase, obraťte se na mne, jako vedoucí tohoto sportu v oddíle, a domluvíme se na době tréninku, kdy se vám budeme moci věnovat a ukázat tuto hru. Hrajeme na I. P. Pavlova 69 v Olomouci, nebo na nové škole prof. Vejdovského v Olomouci, Tomkova 40.

Kontakt: Květoslava Trnečková
mobil: 732 403 113
e-mail: kvetoslava.trneckova@tiscali.cz

Pozvánka na simulovanou zvukovou střelbu z pistole

Každý sport je prospěšný tělu i duši, bohužel těch pro nevidomé je méně než-li těch pro zdravé. Jedním z bezvadných odvětví sportovního vyžití pro osoby se zrakovým postižením je právě zvuková střelba. Má spoustu plusů.
Nesporná přednost tohoto sportu je v tom, že člověk k němu nepotřebuje žádnou drahou výbavu. Pistole má už mnoho sportovních oddílů a i u nás v Olomouci je taková zbraň.
Za druhé získáte pevné držení těla, hlavně rukou a zvýšíte si svou pozornost, neboť se musíte soustředit na zvuky, podle nichž míříte
na terč. Naučíte se rozeznávat výšku jednotlivých tónů a tím si v jisté míře cvičíte i hudební sluch.
Třetí výhodou je možnost vylepšování vlastních střeleckých výsledků
a tím zvyšování sebevědomí. Postupujete od začátečníka přes úspěchy
v kvalifikačních turnajích až po celostátní mistrovství ČR. Při některých turnajích se můžete podívat na jiné typy zbraní a i si z nich vystřelit, jako z pušky a podobně.
V klubovně TyfloCentra Olomouc míváme pravidelné tréninky vždy
ve středu od 13:30 do 15:30, někdy i déle. Schází se zde dobrá parta skvělých lidí, takže to je též nezaměnitelná nabídka, proč se mezi nás máte přijít podívat. Seznámíte se s novými přáteli, užijete si výborného sportu, svou pílí dosáhnete dobrých výsledků a vaši vidící známí vás budou obdivovat, protože většina z nich nikdy neslyšela o tom, že i zcela nevidomí mohou střílet z pistole.
Těšíme se na vás a až k nám zavítáte, najdete jistě i další důvody, proč pěstovat tento sport.
Mgr. Lukáš Lacina

OBSAH

UPOZORNĚNÍ NA AKCE V KLUBOVNĚ

2 červen červenec a srpen

PŘIPRAVUJEME

3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A PŮJČOVNA POMŮCEK

4 NOVINKY ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

4 ZVEME VÁS

4 Kytarový recitál
Šestá pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn
Autobusový zájezd

KLUBY…

6 Klub kutilů

Klub pamětníků

NOVINKY V TYFLOPOMŮCKÁCH OLOMOUC

7 PŘIPOMÍNÁME

8 RADÍME SI

8 Světlo nejen pro slabozraké, ale i pro nevidomé
STŘÍPKY Z AKCÍ

9 Přijďte si zacvičit!
Rehabilitační víkendový pobyt v lázních Skalka
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

10 NAŠI SPORTOVCI

10 Memoriál Vladimíra Trávníčka

Znáte showdown?

Pozvánka na simulovanou zvukovou střelbu z pistole


Na setkání s Vámi se těší M. Kebrdlová, L. Soltysiaková,
J. Příborský, J. Krčová


Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce a je vydáván zdarma

Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 01.Úvod-Obsah.mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 02.Akce OO SONS.mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 03.Pozvánky.mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 04.Sociální poradenství.mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 05.Kluby.mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 06.Nabídka Tyflopomůcek.mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 07.Připomínáme_Zvuková kniha.mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 08.Radíme si_Čelní svítilna.mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 09.Společenská rubrika.mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 10.Naši sportovci .mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 11.Střípky z akcí.mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | 12.Závěr+Historie obce Skalka.mp3