INFORMÁTOR 8/2017

Publikováno 01.08.2017 Odbočka Olomouc


Obrázek

 

OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR č. 8/2017

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

Vydává: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Oblastní odbočka Olomouc

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 427 750

Email: olomouc-odbocka@sons.cz

www.sons.cz/olomouc

https://www.facebook.com/sons.olomouc

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

Je neprodejný.

Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, volnočasové aktivity, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek

Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz

po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství, půjčovna pomůcek

Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz

čt 12:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní

Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz

po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Nádvorníková - volnočasové aktivity

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: nadvornikova@sons.cz

po 10:00 - 15:00, út a st 9:00 - 14:00, čt 12:00 - 17:00

Ing. Hana Pavlišová - sociálně aktivizační služby pro imobilní občany se zrakovým postižením

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: pavlisova@sons.cz

po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Alena Hejčová - pracovník v sociálně aktivizačních službách

Tel: 775 438 112, 585 427 750, e-mail: hejcova@sons.cz

po a čt 7:00 - 16:30, út a st 7:00 - 15:30, pá 7:00 - 13:00

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

 

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání

úterý 9 - 14 terénní služba

čtvrtek 9 - 12 a 12:00 - 17:00 v kanceláři

jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Sociálněprávní poradenství ve Šternberku - každé první úterý v měsíci od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40. Uvítáme, pokud se předem objednáte.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením probíhá po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den v Oblastní odbočce:

pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský

Místopředsedkyně: Marie Sobotová

Pokladník: Mgr. Jana Krčová

Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, Bc. Klára Nádvorníková

 

*********************************************************************************************

Vážení čtenáři,

prázdniny se rozjely na plné obrátky a vy si jich dozajista naplno užíváte. Je prima, že se s mnohými z vás potkáváme na akcích, které jsme pro vás na letní měsíce uspořádali.

Na srpen opět nabízíme zajímavé výlety a aktivity a také nás čeká rekondiční pobyt v Luhačovicích.

Věříme, že se i během srpna spolu sejdeme a prožijeme společně hezké chvíle.

Přejeme vám příjemné čtení!

Vaši pracovníci Oblastní odbočky

*********************************************************************************************

 

NABÍDKA AKCÍ

Během prázdninových měsíců se Klub pohybových aktivit, Klub kutilů a Klub Pamatováček nekonají, těšíme se na vás v září.

DŮLEŽITÉ: na letní akce držitelé ZTP/P potřebují průvodce, na včasné vyžádání se ho pokusíme zajistit.

PŘIHLÁŠENÍ se na některé akce je z organizačních důvodů důležité, děkujeme za pochopení.

VELKÝ VLIV na většinu akcí bude mít POČASÍ. Proto prosíme zájemce o telefonické ověření konání akcí.

 

Srpen

  1. 8. čtvrtek 14:00 - 16:00

Procházka v areálu Parkánových zahrad, poté návštěva vily Primavesi. Pokud bude hezké počasí, můžeme se na závěr společně vydat na dobrou zmrzlinu. Sraz účastníků ve 14:00 na Náměstí Hrdinů, bus č. X2 (doveze nás na Náměstí Republiky) odjíždí ze zastávky Palackého ve 14:10.

  1. 8. pondělí 9:30 - 12:30

Prázdninové koupání na Poděbradech případně na Plaveckém stadionu Olomouc (Legionářská 1090/11). Prosíme zájemce, kteří nemají PC, o telefonické či osobní přihlášení se na tuto akci.

  1. 8. čtvrtek 14:00 - 16:00

Historická prohlídka Klášterního Hradiska. Zde máme na 14:00 domluvenou komentovanou prohlídku. Cena pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P i pro seniory je 40 Kč. Zájemce prosím, aby se nahlásili nejpozději do 7. 8. u pracovníků odbočky.

Sraz účastníků ve 13:45 na autobusové zastávce Klášterní Hradisko. Z Hlavního nádraží sem jezdí bus číslo 15 (stanoviště D odjezd
ve 13:40), z Tržnice bus č. 20, odjezd ve 13:28.

  1. 8. čtvrtek 14:00 - 16:00

Klub setkávání - Plavba Ololodí.

Chcete poznat Olomouc i z jiné stránky? Zažít nevšední zážitek a zároveň se něco zajímavého dozvědět? Pak vyplujte s námi.

Kapacita lodě max. 12 osob. Máme objednané 2 lodě = 24 zájemců (14:00 a 15:00), podle počtu účastníků se teprve rozdělíme. Zájemce prosím, aby se nahlásili nejpozději do 10. 8. 2017. NAHLÁŠENÍ JE NUTNÉ. Cena za osobu bez slevy - 90 Kč, slevu domluvíme na místě.

  1. 8. - 27. 8.

Rekondice Luhačovice

Podrobnosti přihlášeným včas zašleme.

  1. 8. čtvrtek 16:00 - 19:00

Rozloučení s prázdninami s kytarou a písničkami.

Místo konání: Restaurace U Bílého Černouška. Pro naši skupinku zde máme rezervované místo. Vezměte své známé, děti a příbuzné a přijďte se společně s námi rozloučit s létem. K jídlu si můžete vybrat z několika grilovaných specialit. Žízeň pak uhasíte třeba pivem.

Zájemce prosím, aby se hlásili nejpozději do 28. 8. pracovníkům odbočky.

Sraz účastníků na tramvajové zastávce Trnkova v 15:45.

  1. 9. čtvrtek 13:20 - 18:00

Klub setkávání - výlet do Šternberka - návštěva Muzea času a Augustiniánského kláštera

Sraz účastníků: na hlavním nádraží u pejska ve 13:20. Odjezd vlaku z Olomouce 13:40. Ve Šternberku vystoupíme ve 14 hod. i zde se v tento čas mohou přidat další účastníci. Do Šternberka je dobré spojení i autobusem. Návrat po 18. hodině (vlak jede každou hodinu).

 

*********************************************************************************************

Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

*********************************************************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* návštěva Městské knihovny v Olomouci

* exkurze do Ergonesu

* Návštěva hornického muzea Landek v Ostravě

* Zájezd do Bučovic

*********************************************************************************************

ZVEME VÁS

Pozvání do Muzea Českých drah

Vážení,

oblastní odbočka Opava pořádá v sobotu 12. srpna 2017 výlet do Olomouce. Jeho součástí je také návštěva Expozice historických kolejových vozidel v Muzeu Českých drah. Pracovnice opavské odbočky zvou i naše členy na prohlídku této expozice.

Sraz účastníků – v 9:45 na tramvajové zastávce Hlavní nádraží ve směru z centra. Muzeum se nachází na opačné straně nádraží, kam se dostaneme tzv. Hodolanským podchodem. Prohlídka začíná v 10 hodin.

Zájemci, hlaste se do čtvrtka 10. srpna na kontakty Oblastní odbočky Olomouc.

 

Pozvánka na Valašskou Olympiádu

Vážení,

obdrželi jsme z Oblastní odbočky SONS Vsetín pozvání na tradiční a oblíbenou akci „Ukončení léta“. Rádi vám pozvánku předkládáme. Účast našich členů je individuální, neorganizujeme společný výlet.

*****

Oblastní odbočka SONS Vsetín a FC Lhotka n. B.

Vás všechny srdečně zvou na

TRADIČNÍ UKONČENÍ LÉTA VE LHOTCE n. B.

AKCE SE KONÁ V PÁTEK 18. SRPNA 2017

Program:

  1. Valašská Olympiáda od 09:00 hodin

Běh na vzdálenost 50 m s průvodcem, Směr přímý, Skok do dálky z místa, Kop na bránu, Hod na ozvučený cíl, Střelba tenisovým míčkem na branku, 5

Odhad míry, Odhad váhy, Jízda na tandemu /duplex/, Chůze s bílou holí na přesnost a čas s překážkami a plněním soutěžních disciplín.

Bude se soutěžit o tyto hodnotné valašské ceny: valašská superklobása, valašská slivovica, valašský frgál.

  1. Koncert v rámci 23. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě od 16:00 hodin.

Účinkují: Kateřina Schejbalová, Kristýna Jelínková a Radek Žalud za kytarového doprovodu Filipa Moravce

  1. Večer volná zábava při kytarách se známými písničkáři a zpěváky.

Doprovodný program:

- Prezentace speciálních kompenzačních pomůcek (lupy, odečítače, hlasové čtečky)

- Chodník bosé nohy, simulovaná střelba, stůl na show-down

- Hasiči Lešná, ukázka nového vozidla a techniky

- Guláš, valašské frgály, občerstvení

- Tombola

*********************************************************************************************

SOCIÁLNĚPRÁVNÍ PORADNA INFORMUJE

Místa k sezení pro osoby se zdravotním postižením

Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednostní právo při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle hromadné dopravy vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob. Svůj nárok prokazují průkazem (TP, ZTP a ZTP-P). Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen toto místo uvolnit.

U Dopravního podniku města Olomouce a v železniční dopravě je okruh osob, pro něž jsou vyhrazena místa k sezení, rozšířen o osoby pokročilého věku, těhotné ženy a rodiče s dětmi ve věku do 3 let.

Místo, na které byla zakoupena místenka (ve vlaku nebo autobusové dálkové dopravě), může cestující bez místenky obsadit jen v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou místenkou a nejedná se přitom o spoj, do něhož si cestující musí povinně místenku zakoupit.

Zdroj: www.kidsok.cz

Poznámka redakce: Z vlastních zkušeností víme, že ne vždy jsou lidé ochotni tato místa uvolnit. A tak vyhlašujeme výzvu: "Podělte se s námi o své zážitky na toto téma". Nejlepší příspěvky budou zveřejněny a oceněny na Oblastním shromáždění. Předem děkujeme za vaši spolupráci a těšíme se na dopisy od vás.

*********************************************************************************************

Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.

Jan Werich

*********************************************************************************************

ZAJÍMAVOSTI

Bleší trh

Milí čtenáři,

dovolte, abychom Vás s radostí informovali, že 1. Benefiční Bleší trh u Kapucínů ve prospěch naší organizace pokračuje a to až do konce září.

Stále tedy platí, že můžete věci nejen nosit, ale i vybírat. Najdete tady od všeho něco, a vždy se objeví něco nového, věříme, že si vybere každý.

Tak tedy nezapomeňte, jsme tady každý den kromě nedělí od 14:30 do15:30.

Z dosavadního průběhu jsme mile překvapeni a zájem veřejnosti nás těší.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Olomouc má solární lavičky, je první na Moravě

Olomouc má wi-fi lavičky s dobíjením mobilů.

Dobít si mobil z lavičky v parku nebo se z ní připojit na internet budou moci lidé v Olomouci. Moderní posezení, jehož horní část tvoří solární panely, stojí u hudebního altánu ve Smetanových sadech, na třídě Svobody a v Rožňavské ulici.

Díky zásuvkám a USB zdířkám si uživatel může nabíjet mobilní telefon, současně se jedná o zdroj bezdrátového internetového signálu     s dosahem kolem čtyř metrů a navíc k tomu lavičky v noci svítí. Navíc se jedná o líbivý designový výrobek," uvedl mluvčí magistrátu Michal Folta.

Na nové lavičky uvidí bezpečnostní kamery. Cena jedné z nich je asi 90 tisíc korun.

Vůbec prvním městem na Moravě, kde je možné posadit se na solární lavičku, je Olomouc. Kromě zcela netradičního posezení nabízí „chytré“ lavičky především možnost nabíjení mobilních přístrojů a signál Wi-Fi s dosahem kolem čtyř metrů. Navíc dokážou v noci i svítit.

„Obnovu veřejného mobiliáře jsme chtěli pojmout moderně a netradičně. Pro inspiraci a dobré reference jsme šli do evropských měst, kde už podobné lavičky slouží veřejnosti a jsou v oblibě,“ popsal primátor Antonín Staněk.

Multifunkční lavičky nabízí možnost nabíjení mobilních telefonů, mají USB zdířky a jsou zdrojem bezdrátového internetového signálu
s dosahem kolem čtyř metrů. 7

Solární panely kryje speciální deska z šesti milimetrového plexiskla. „Sedák každé lavičky dokáží ventilátory, poháněné solární energií, ochladit na teplotu okolo 25 stupňů, takže obavy z rozpálené plochy pro sezení nejsou na místě,“ vysvětlil Bohuslav Kolovratník z odboru správy komunikací magistrátu. Bez sluneční energie dokáží lavičky, díky akumulaci do baterií, poskytovat služby ještě zhruba pět dní.

V centru, v parku i na Nových Sadech

Moderní lavičky jsou v centru města, v parku i na Nových Sadech. „Lidé je mohou najít u hudebního altánu ve Smetanových sadech, poblíž autobusové zastávky na třídě Svobody a také v Rožňavské ulici. Všechny lavičky jsou umístěny tak, aby byly pod dohledem kamer městské policie,“ popsal primátor Antonín Staněk.

Technickou výhodou laviček je nepřetržitý počítačový dozor na dálku, který vyhodnocuje správnost provozu každých 15 minut. Zařízení má ve výbavě senzory na shromažďování informací. „Díky tomu víme, že už první den poskytlo zařízení 50 nabití přes USB, 18 bezdrátově a umožnilo stovky připojení k signálu wi-fi,“ poslal Bohuslav Kolovrátník s tím, že vůbec nejvíce připojení hlásila lavička v Rožňavské ulici.

Pokud se lavičky osvědčí, mohou se v budoucnu objevit i na dalších místech Olomouce.

Zdroj: http://olomoucky.denik.cz

*********************************************************************************************

STŘÍPKY Z AKCÍ

Honza Jareš zazpíval a zahrál v olomouckém Divadle hudby

V úterý 6. června 2017 pořádala naše odbočka v rámci 23. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě koncert v olomouckém Divadle hudby.

Recitálu s názvem Veď mě dál, cesto má… se ujal mladý nevidomý klavírista a zpěvák Honza Jareš, který jako první nevidomý student absolvoval obor populární zpěv a klavír na Pražské státní konzervatoři. Své sólové koncerty nebo program s doprovodem skvělých instrumentalistů uvádí po celé České republice. V programu zazněly písně ze zlatého fondu naší národní kultury. Během koncertu posluchači slyšeli známé skladby Osvobozeného divadla, Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, Pavla Bobka či Waldemara Matušky.

Při jedné písni čekal na návštěvníky rovněž nevšední zážitek a překvapení v podobě zhasnutí světel. Posluchači si tak mohli udělat reálnou představu o tom, jak se nevidomým žije a jaké to vůbec je hrát a zpívat úplně potmě.

Honza prokázal nevšední talent nejen z hlediska hudebního, ale také dokázal zaujmout a své posluchače doslova vtáhnout. Nejeden návštěvník si při poslechu známých písní pobrukoval.

A jak to tak bývá, všechno rychle uteklo a už je zase po všem, zbývá nám tedy jen poděkovat Muzeu umění za poskytnutí prostor, Olomouckému kraji a Ministerstvu kultury za finanční podporu, Honzovi Jarešovi za to, že přijal naše pozvání a přijel k nám do Olomouce. A samozřejmě také Vám všem, kteří jste přišli a formou příspěvku podpořili Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, z. s..

Doufáme, že se Vám koncert líbil, a budeme se těšit zase za rok.

Na závěr ještě prozradím, že letos DUN v Olomouci ještě neskončil. Pokračujeme formou výstav obrazů nevidomých malířů v prostorách Regionálního centra Olomouc a Městské knihovny na Jungmannově ulici. Obě výstavy proběhnou v červenci.

Ing. Hana Pavlišová

*****

Jsem přesvědčen, že si člověk každým úsměvem prodlužuje život.

Laurence Sterne

*****

 

Zájezd do Bruntálu

Po loňském úspěšném autobusovém zájezdu na Buchlov, se odbočky Přerov, Olomouc a Prostějov rozhodly vydat opět společně, tentokráte na Bruntálsko.

Klimatizovaný autobus při zastávkách v Přerově, Olomouci a Šternberku postupně sesbíral všech 49 natěšených zájemců. Cestou jsme se z výkladu Kamily Hoškové, vedoucí pracoviště v Přerově, dozvěděli, co nás čeká, kolem čeho projíždíme a na co se můžeme těšit.

Po vystoupení v Bruntálu jsme se rozdělili na dvě skupiny a prohlédli si zámek. Všech 25 místností, velmi dobře udržovaných, na nás dýchlo historií řádu německých rytířů. Nevidomí přivítali, že si mohli na mnohé exponáty sáhnout a potěšit se ladností jejich tvarů a výzdob. V parku nás místní průvodce pan Josef Cepek seznámil s pohnutými okamžiky z historie města Bruntálu a poté jsme se procházkou přes náměstí odebrali na očekávaný oběd v restauraci U Kata.

Po příjemně strávené hodince se naše skupiny autobusem přepravily pod Uhlířský vrch a pomalou vycházkou podél zastavení křížové cesty, vystoupily až na jeho vrchol s dominantou kostela Panny Marie Pomocné. Otevřel se nám nádherný výhled na Hrubý Jeseník s jeho vrcholy i na okolní krajinu. Průvodce nás barvitě seznámil se zvláštnostmi místní přírody, dozvěděli jsme se něco o zdejších čtvrtohorních sopkách a vyprávění okořenil i několika legendami. Kdyby zde nebylo tak větrno, jistě bychom se kochali i déle.

Posledním cílem naší cesty byla teprve dvacet let napuštěná přehradní nádrž Slezská Harta, devátá největší v naší republice. Turističtěji založení cestovatelé se prošli kus cesty kolem přehrady, jiní dali přednost občerstvení v penzionu mého jmenovce Marka, ti nejšikovnější stihli oboje.

Všechno pěkné má svůj konec, i každá sopka jednou vyhasne a tak se naše výprava, příjemně unavená, rozjela k domovům. Zpáteční cestou nás průvodním slovem s pozvánkami na další akce provedli Maruška Kebrdlová s Honzou Příborským z Olomouce.

Děkujeme svatému Petru za krásné slunečné počasí, organizátorům za obětavost, panu řidiči i jeho Renaultu za bezpečný převoz a všem účastníkům zájezdu za příjemnou atmosféru!

Marek Šimíček

předseda odbočky SONS Přerov

 

Osmá pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn

OO SONS Olomouc uspořádala osmou pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn, a to dne 24. 6. 2017.

Nejvýznamnějším objektem a perlou Svatého Hostýna je bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Je to velkolepý chrám se dvěma věžemi
z 18. století a střechou ve tvaru helmice. Pod vrcholem Hostýna se nachází pramen, podle tradice zázračně uzdravující. U něj stojí kaple
z roku 1700.

Při mši za zrakově postižené dopadaly sluneční paprsky na sochu Panny Marie s Ježíškem a blesky vycházející z malých dlaní Ježíška byly obrovské a prostupovaly celou silou chrámem. Hlas pana faráře pohlcoval mohutný prostor chrámu. Chrám svým klidem a nádherou světla Panny Marie vstupoval do našich myslí a odnímal starosti a negativní myšlenky. A při odpoledním požehnání se lehce dýchalo a srdce se plnilo láskou a čistotou tohoto okamžiku.

Myslím si, že duše, které se trápí, by zde po delším pobytu našly světlo ve svém srdci a světlo své cesty. Takových okamžiků by si měl člověk vážit a uchovávat ve své mysli po celý život.

Eva Zatloukalová

Dojmy z návštěvy Domu přírody Litovelského Pomoraví

V rámci Klubu setkávání jsme se dne 13. 6. 2017 ve 13:25 hod. všichni sešli před poliklinikou SPEA a autobusem odjeli do Horky
nad Moravou. Bylo moc milé, že se k nám přidali i členové SONS Prostějov.

Od autobusu jsme procházkou došli k unikátní přírodní galerii v přírodě v Horce nad Moravou. Následně jsme navštívili Dům přírody Litovelského Pomoraví, který přibližuje unikátní krajinu lužních lesů kolem řeky Moravy. Na rozlehlém pozemku jsme mohli objevovat malebná zákoutí a netradiční herní prvky, které tvoří unikátní venkovní galerii v přírodě. Galerie pod širým nebem snoubí přírodu s díly známých českých výtvarníků – Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka. Bylo krásné slunečné počasí, a tak jsme občas taktéž využili odpočinková posezení nejen pro oddych, ale i vnímání krás kolem nás.

Klárka nám zajistila komentovanou prohlídku objektů i s návštěvou Rajské zahrady a Sluneční hory.

František Skála svou Rajskou zahradu popisuje následujícími větami:

Zahrada rozjímání a zastaveného času. Zahrada pro všechny smysly, sysly a nesmysly. Zahrada slunce a stínu. Zahrada trvale udržitelného rozkladu. Živočichové a rostliny Litovelského Pomoraví v prostředí bylinné klášterní zahrady a venkovského dvorku. Mnohovýznamovost rozvíjející dětskou fantazii, předpoklad tvůrčího myšlení, protiklad globálního standardního uvažování. Harmonie původních stavebních materiálů s přírodou. Lidský rozměr architektury navazující na lidové stavby.“

Miloš Šejn říká o své Sluneční hoře:

„Sluneční hora snů je umělý krajinný útvar vybízející k zastavení, nabízející průnik do přítmí jejího nitra, vystoupání na travnatý vrchol. Hora překrývá potok a obsahuje labyrintické přístupové chodby k jeskyni se studnou a řadou míst a objektů, určených k nejrůznějším způsobům rozhovorů. Nad vodní hladinou studnice a nad vrcholem celé hory jsou zavěšeny dva zvony, jeden věnovaný vnitřku, zemi a vodě, a horní, odkazující ke slunci a větru. V podzemních prostorách pak je možno prožít nejrůznější možnosti smyslových kontaktů, jako je procházení, zastavení, sed nebo leh. Umělecké ztvárnění vede k tomu, aby čas dotyků lidského těla poskytl zcela zásadní vizuální, hmatové, sluchové, čichové, chuťové a další zkušenosti.“

Příznivé ohlasy přítomných mě s Klárkou Nádvorníkovou potěšily, a tak se těšíme na další výlety, které se, doufáme, budou stejně líbit jako ten dnešní.

Ing. Hana Pavlišová

Poznávali jsme Valašsko

Poznejte Valašsko, to byl název zájezdu, který naše odbočka připravila pro své členy dne 20. července 2017.

Cílem naší cesty se jako první stala obec Velké Karlovice, kde jsme navštívili překrásné Karlovské muzeum se spoustou zachovalých zajímavých věcí. Od mladé milé průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen o Velkých Karlovicích, ale i typických valašských řemeslech či místních tradicích. Účastníci si mohli většinu věcí nejen prohlédnout, ale i osahat, což velmi ocenili. Muzeum udělalo
na všechny velký dojem.

Krátce po skončení prohlídky muzea jsme společně přešli k nedalekému dřevěnému kostelu Sv. Panny Marie Sněžné, jenž jako jediný
v okolí je postavený ze dřeva. A protože už všechny svíral hlad, přišel po zhlédnutí kostela čas na oběd, který jsme měli objednaný
v místní Hospůdce U Muzea.

Po obědové pauze se naše výprava přemístila k nedaleké Galerii soch v Pluskovci, kde jsme měli možnost vidět unikátní dřevěné sochy ztvárňující nějaké valašské řemeslo či významnou osobnost této oblasti.

Jakmile se všichni dostatečně pokochali krásnými sochami či si dopřáli občerstvení v přilehlé restauraci, nastal čas popojet o kus dál, a to tentokrát do asi 6 kilometrů vzdáleného městečka Karolinky.

V Karolince, jsme nejprve navštívili muzeum sklářství, kde jsme mohli obdivovat umění místních sklářů, poté byla v plánu návštěva podnikové prodejny Crystalex, ale z důvodu velkého vedra, jsme plány lehce změnili a nastal tedy poslední bod našeho programu a to sladká tečka na závěr v podání návštěvy paní Šauerové a jejich výtečných frgálů. Uchvátila nás nejen delikátní chuť této místní pochutiny, ale také samotná pekařka a to především svojí laskavostí, ochotou a láskou k pečení. Věděli jsme, že každý kousek upekla s nadšením
a radostí, a tak není divu, když se po nabídnuté ochutnávce doslova jen zaprášilo. Většina účastníků si rovněž dovezla frgál i domů.

Přišla 5. hodina odpolední a to znamenalo jediné, náš výlet se pomalu ale jistě blíží ke svému konci, je tedy nejvyšší čas nastoupit
do autobusu a vydat se na cestu domů.

Byl to můj vůbec první samostatně organizovaný zájezd, jehož jsem se ze začátku docela bála a chvílemi to byl křest ohněm, avšak zároveň obrovská zkušenost, za kterou jsem moc ráda. Za sebe můžu říct, že až na drobné nedostatky, se náš výlet vydařil a na Valašsko se někdy určitě někdy rádi vrátíme.

Děkuji všem zúčastněným a budu se těšit zase někdy příště.

Bc. Klára Nádvorníková

*********************************************************************************************

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání našim jubilantkám

Jménem naší organizace srdečně blahopřejeme našim milým členkám paní Marii Čechové z Olomouce a paní Daně Opletalové z Brna ke krásným a významným narozeninám, které oslaví v měsíci srpnu.

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, úsměvů a setkání s příjemnými lidmi.

Jsme rádi, že jste s námi.

Členové Oblastní rady a pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc

*********************************************************************************************

 

OBSAH

NABÍDKA AKCÍ …………………………………………………………………………. 2

PŘIPRAVUJEME ..………………………………………………………………….…… 4

ZVEME VÁS …………………………………………………………………………….... 4

Pozvání do Muzea Českých drah

Pozvánka na Valašskou Olympiádu

SOCIÁLNĚPRÁVNÍ PORADNA INFORMUJE ………………………………… 5

Místa k sezení pro osoby se zdravotním postižením

ZAJÍMAVOSTI ………………………………………………………………………….. 6
Bleší trh

Olomouc má solární lavičky, je první na Moravě

STŘÍPKY Z AKCÍ ………………………………………………………………………. 7

Honza Jareš zazpíval a zahrál v olomouckém Divadle hudby

Zájezd do Bruntálu

Osmá pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn

Dojmy z návštěvy Domu přírody Litovelského Pomoraví

Poznávali jsme Valašsko

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ………………………………………………………… 11

Blahopřání našim jubilantkám

 

 

 

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám!

Na setkání s vámi se těší

M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Nádvorníková, H. Pavlišová, A. Hejčová a J. Příborský

Informátor je vydáván pro členy naší odbočky zdarma