IN.OK z České Třebové č.9.

Publikováno 26.10.2017 09:32 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

 

Vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325, 607 657 188

@        email:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz

FB              Články a fotografie naleznete na facebooku pod

               SONS Česká Třebová, také na www.sons.cz/ceskatrebova

 

Provozní doba:

Pondělí                 9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

           Středa                  9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

(((      Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda: Ivo Psota      

Místopředseda: Marie Svobodová

Pokladnice: Jaroslava Simonová

 

Život odbočky…

 

Gratulace a přání,

našim členům zasíláme poštou osobní přání k životnímu jubileu a k narozeninám.

Vydáváme čtvrtletně „OKÉNKO“ tj. zkrácená verze informací o činnosti oblastní odbočky.

Klubová činnost, probíhá dle plánu:

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod..

Liché středy – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudé středy – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři.

DŮLEŽITÁ INFORMACE…

Obrátilo se na nás Město Česká Třebová s touto informací a žádostí,        cituji dopis:                                                                                              Vážení,                                                                                                  v letošním roce končí období, na které byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Česká Třebová a je třeba připravit podklady pro zpracování tohoto plánu na další období. S ohledem na tuto skutečnost se na Vás obracíme se žádostí o návrhy na konkrétní aktivity a opatření, na které by se měl tento plán zaměřit, a to jak v oblasti péče o seniory, zdravotně handicapované osoby tak i rodiny s dětmi.                                                    Vaše návrhy zasílejte na odbor sociálních věcí a zdravotnictví do 15. září 2017. Prosíme i o zpětnou vazbu i v případě, že nebudete mít žádné podněty. S pozdravem Město Česká Třebová

Milí čtenáři, Vaše případné návrhy zasílejte na naši emailovou adresu ceskátrebová-odbocka@sons.cz nebo předejte osobně do kanceláře v Mlýnské ulici. Všechny návrhy a podněty předáme hromadně.             Předem děkuji za spolupráci.

                                                                                      Připravil I.P.    

                                                                                            

PŘIPRAVUJEME NA ….

září 2017

►   Klubová činnost zahájí v druhém zářijovém týdnu.

►   Václavské posezení 27. září, od 14 hodin.

►   Tajný zájezd 30. září, přihlášky v kanceláři odbočky.

   Turistické vycházky každý pátek, informace v kanceláři odbočky.

 

 

 

 

Aktivity, které proběhly…

►     4.8.        Turistika, autobusem a pěšky , cíl Kozlov u Č. Třebové

►     11.8. Turistika, autobusem a pěšky, cíl Ostrov, Lanškroun

►     18.8. Turistika, vlakem a pěšky , cíl Moravská Třebová

►     25.8. Turistika, autobusem a pěšky , cíl Skuhrov, Lanšperk

 

ČLÁNKY o našich aktivitách…

Ani druhý prázdninový měsíc jsme nezaháleli a vyráželi do přírody. Trasy vedly po okolí České a Moravské Třebové. Vycházky byly vždy v pátek.

4.8. - trasa: 6 km: Autobusem jsme se přesunuli na Člupek místní část obce Němčice a odtud pokračovali lesní cestou do Kozlova. V Kozlově jsme navštívili chaloupku slavného malíře M. Švabinského. Chaloupku v pěkném stavu udržuje Muzeum Města Česká Třebová. Po prohlídce jsme se vydali na turistickou chatu, která se nachází na Kozlovském kopci a nese jméno slavného malíře. Po krátkém občerstvení jsme vykročili, směr domov. Počasí nám přálo, výlet se nám vydařil. 11.8. - trasa: 8 km: Autobusem jsme dojeli do obce Ostrov a dále pokračovali pěšky až do nedalekého lesa. Cesta nás dovedla až k soustavě lanškrounských rybníků. Celkem jsme prošli okolo šesti rybníků., každý má své jméno. Prošli jsme kolem rozhledny Hláska stojící na kopci zvaném Kypuš. Kolem rybníků se rozprostírá rekreační oblast. V místní restauraci jsme se zastavili na oběd a potom pokračovali do Lanškrouna na vlak. Tento výlet byl z našeho pohledu jeden z nejhezčích, počasí přálo a sešla se skvělá parta lidiček.18.8. - trasa 10 km. Tentokráte jsme vyjeli na opačnou stranu našeho kraje. Motoráčkem jsme se nechali odvést do Moravské Třebové. Prošli jsme po cyklostezce kolem zámku a vojenské školy až k lesu. Dále nás vedla TZ do pěkného stoupáku až k vrcholu, kde byl cíl našeho výšlapu, rozhledna Pastýřka. Výhled z rozhledny byl opravdu pěkný. Po občerstvovací přestávce jsme se vydali zpět do M. Třebové. Prošli jsme si historické náměstí a pomalu se vydali zpět na vlakové nádraží. Výlet byl trochu náročnější ale celkově se vydařil. 25.8. - trasa 11 km. Autobusem jsme se přepravili do Skuhrova, kde jsme se vydali po TZ do oblasti zvané Myšina. U tábořiště jsme si opekli špekáčky. Po opékání jsme vyšli směr cíl našeho putování. Cílem byla Horákova kaple, která byla postavena v roce 1856 je pěkně upravená. Po prohlídce, jsme pokračovali směr Lanšperk na vlak a dále s přestupem v Ústí nad orlicí domů. Náročnější trasa, kterou všichni zvládli, počasí přálo a tak panovala dobrá nálada.

Skupina turistů nejsou žádní polykači kilometrů ale ten průměr kolem deseti kilometrů si udržují. Děkuji za přípravu i za účast.

 

Sbírka Bílá pastelka…

Dne 11. října 2017 proběhne veřejná, celostátní sbírka BÍLÁ PASTELKA. V tento den může pomoci každý koupí bílé pastelky za 30 Kč.

SYMBOLU SVĚTA NEVIDOMÝCH, symbolu Vaší dobré vůle.

Více informací na www.bilapastelka.cz

 

Středisko SVVP hlásí…

- Srdečně Vás zveme na oslavu 20. výročí činnosti Střediska výcviku vodicích psů, která se bude konat v sobotu 7. 10. 2017 od 10:00 do 15:00.

- Nový zpravodaj ze střediska SVVP Jinonice, je k dispozici v elektronické podobě, věříme že v něm naleznete mnoho nových informací i dobrých rad.

 

Za podporu děkujeme našim sponzorům…

 

 

Podporují nás:

Města: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Letohrad, Lanškroun, Bystré a Svitavy

Obce: Trpík, Semanín, Hradec nad Svitavou, Pustina, Němčice.

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.

Tato tiskovina je neprodejná.