IN.OK z České Třebové 1/18

Publikováno 31.01.2018 11:24 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

 

---------------------------------------------------------------------------

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

Číslo I. / 2018

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

 

Vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325,  mobil:   607 657 188

@        email:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz

FB       Články a fotografie naleznete na facebooku pod

           SONS Česká Třebová, také na www.sons.cz/ceskatrebova

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda: Ivo Psota    

Místopředseda: Marie Svobodová

Pokladnice: Jaroslava Simonová

 

Život odbočky…

 

Gratulace a přání,

našim členům zasíláme poštou osobní přání k životnímu jubileu a k narozeninám.

Vydáváme čtvrtletně „OKÉNKO“ tj. zkrácená verze informací o činnosti oblastní odbočky.

Klubová činnost, probíhá dle plánu:

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod..

Lichou středu – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudou středu – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři.                                                                              

ČLÁNKY o LEDNOVÝCH aktivitách …

Novoroční výstup na Kozlovský kopec…

Pravidelně na Nový rok se schází příznivci turistiky, aby příchod nového roku oslavili výstupem na „Kozlov“, trasa na vrchol je dlouhá pouze tři kilometry. Kozlovský kopec se nachází ve výšce 601m.n.m. východně od obce Kozlov, který je znám chaloupkou Maxe Švabinského. 

Na vrcholu stojí kovová 55 m vysoká vysílací věž a zároveň rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 33 m, která umožňuje za dobrého počasí výhled po okolí i větších dálav, ale v zimním období je nepřístupná. Nedaleko rozhledny se nachází turistická chata Maxe Švabinského z roku 1933, která nabízí občerstvení a ubytování.

My, jsme měli sraz v parku Javorka již ve 12 hodin a sešlo se nás kolem dvaceti. Po tradičním přivítání, něco na zahřátí se ještě našlo, jsme se vydali směr Kozlov. V restauraci jsme měli zamluvený stůl, abychom mohli sedět pohromadě, bývá tam doslova narváno. Po občerstvení a sdělení si zážitků z uplynulých svátků jsme se vydali zpět k domovu. Pohodová vycházka, jen nám chyběl sníh.

 

Novoroční turnaj v kuželkách…

Turnaj, po Novém roce má také dlouholetou tradici. Já jsem členem odbočky 21 let a to již turnaje v kuželkách probíhaly. Letos, 15. ledna se nás sešlo v kuželně kolem třiceti, převážná část příchozích se vrhla do boje s neposlušnou koulí, která se po hodu vydá poněkud jiným směrem než člověk (hráč amatér) chce. Nejprve hrajeme soutěž jednotlivců ženy a muži. Po odehrání, následuje soutěž družstev. U této soutěže je větší zábava a legrace, hrajeme ji s oblibou. Na závěr setkání obdrží každý hráč pamětní list s dosaženým výsledkem v soutěži jednotlivců.

Přikládám několik fotografií, pokud by se někomu zdála podobnost, tak pro vysvětlenou, dne 13. ledna zde proběhl turnaj, který pořádá Český svaz zrakově postižených sportovců sekce kuželek.

        Připravil I.P.

Připravujeme na únor…

 

  1. února

Tímto Vás srdečně zveme na Masopustní posezení, které začíná ve 14 hodin. Nabídneme Vám chutné občerstvení, které připraví osvědčená „partička“ za rozumnou cenu. Dále připravujeme posezení při harmonice pana Františka, který zahraje ke zpěvu i poslechu. Předpokládaný konec je naplánovaný na 17tou hodinu.

 

  1. února

Další setkání u snímků z našich výletů, které máme pojmenované „Odpolední promítání“ proběhne v malé klubovně. Na programu bude promítání snímků s komentářem z Tajného zájezdu a dalších aktivit v roce 2017.

 

Další aktivity…

Připravujeme autobusový zájezd do Blanska, zájezd se uskuteční 17. dubna. Cílem bude dopolední návštěva festivalu „ Dny umění nevidomých umělců na Moravě“. Odpoledne se pojedeme rozhlédnout po krásách zdejšího kraje. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Bližší informace na uvedených kontaktech.

                                                                                                                      Připravil I.P.

                                             

 

Poradna…

 

Mají nevidomí povinnost nosit bílou hůl?

V následujícím článku bych rád osvětlil a vysvětlil, jak je to s povinností nevidomých být označen bílou holí.

Jak zásadní a nezbytnou pomůckou je bílá hůl k efektivnímu samostatnému pohybu a orientaci nevidomých o tom není pochyb.

Povinnost být označen bílou holí jednoznačně upravuje zákon o silničním provozu.

Předpis:    (z. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který v ustanovení § 67, jež je nadepsáno „Speciální označení vozidel a osob“, obsahuje odstavec 10 tohoto znění.

„Ke svému označení jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby nevidomé bílé hole a osoby hluchoslepé červenobílé hole.“

Říká-li právní předpis, že někdo něco dělá, pak to znamená, že to dělat má, resp. dělat musí, nechce-li ustanovení právního předpisu porušovat.

Jaké riziko hrozí nevidomému, který právní povinnost danou zákonem o silničním provozu poruší???

Občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb., v ustanovení § 2910 říká toto:

„Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.

Co se rozumí absolutními právy? Lze přinejmenším uvést tato: právo na život, tělesnou integritu, zdraví, svobodu nebo vlastnictví.

Představme si tedy nevidomého, který půjde po jemu velmi dobře známé trase bez bílé hole, a cestou se srazí s chodcem, který si kvůli pádu na chodník poraní nohu. Tomuto chodci by se jistě podařilo vymoci náhradu veškeré utrpěné škody na nevidomém, který tím, že nebyl označen bílou holí, porušil právní povinnost, čímž došlo k porušení chodcova absolutního práva na zdraví.

Závěrem bych chtěl dodat, že bílá hůl neslouží jen k označení zrakově hendikepovaného člověka, ale je mu i pomůckou a jeho ochranou.

Zdrojem pro tento text mi byl článek p. Mgr. Zajíce v časopise ZORA.

Upravil Jakub KUboš Kročák.

 

Děkujeme za podporu

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.

 


Obrázky

Divácký pohled Divácký pohled
Chvilka napětí Chvilka napětí
Soutěž družstev Soutěž družstev
Soutěž jednotlivců Soutěž jednotlivců