IN-OK z České Třebové

Publikováno 16.09.2020 11:43 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

---------                                                                                   ---------

 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

  1. vydání v roce 2020.

 

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                    Adresa:  OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová 

                    Telefon:  465 535 325,   mobil:   607 657 188

@         email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www   Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova 

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda:                       Ivo Psota

Místopředsedkyně:       Marie Svobodová

Pokladní:                        Elenka Simonová

 

      Zájmové kluby od září.

          Německá konverzace – každé pondělí od 14.hod.               7.9.

          Zpívánky – každý lichý týden ve středu od 14.hod.             9.9.

          Šikovné ruce – každý sudý týden ve středu od 13.hod.          16.9.

         

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři. Za velmi špatného počasí se akce nekoná !

 

PŘIPRAVUJEME

       12-14.10.      Sbírka BÍLÁ PASTELKA.

       čt        22.10.            Oblastní zasedání.

       po       26.10.            Kuželky od 13:30, ul. Kozlovská

       čt        5.11.   Nákupní zájezd – Kudowa Zdrój.

       čt        19.11.            Den otevřených dveří.

       so        5.12.   Mikulášská besídka pro děti.                                                   

 

I N F O

Mikulášská besídka – Závazné přihlášky podejte do 6.11. z důvodu zajištění materiálu a občerstvení. Příspěvek na konání akce 30,-Kč.

► OBLASTNÍ ZASEDÁNÍ – Závazné přihlášky podávejte do 1.10. z důvodu zajištění občerstvení. Příspěvek na občerstvení 50,-Kč.

Zájezd Kudowa Zdrój – Odjezd od sídla SONS, 7:30hod. Cena – 100,-Kč.

 

Podrobnější pozvánky naleznete na nástěnkách, v kanceláři nebo je obdržíte poštou či emailem. Naše plánování aktivit, ovlivňují nařízení spojená s pandemii COVID-19.

ZE ŽIVOTA ODBOČKY

 

DEZINFEKCE a ROUŠKY

Naše odbočka v České Třebové dostala darem od Nadace prof. Vejdovského pár desítek antivirotických dezinfekcí pro naše klienty. Pokud máte zájem, můžete si je vyzvednout osobně u nás v kanceláři, případně nás telefonicky kontaktujte a dohodneme si předání.

CO SE DĚLO?

Tajný zájezd

Dne 5.9.2020 v ranních hodinách bylo před oblastní odbočkou v České Třebové živo. Začali přicházet odvážlivci, kteří se nebojí vyrazit s námi do neznáma, sešlo se nás krásných 31.

Konal se již tradiční Tajný zájezd.

V 6:30 na místo určení dorazil autobus, do kterého jsme se dle zasedacího pořádku nastoupili a mohli jsme vyrazit vstříc dobrodružství. Cestou jsme zastavili, ještě na dvou smluvených stanovištích, kde se přidali další dobrodruzi.

Účastníci bedlivě sledovali cestu a snažili se odvodit, kam asi jedeme. Z jejich soustředění je občas vyrušil vedoucí zájezdu, který nás informoval o zajímavostech, kolem kterých projíždíme. Přibližně o půl deváté autobus zastavil u prvního cíle. Byla jím Květná zahrada v Kroměříži. V této kráse jsme strávili 2 hodiny. Každý, dle svého zájmu, si mohl projít zahrady. K vidění toho bylo mnoho. Někteří čas trávili u vodních prvků. Jiné zaujala výsadba květin do nejrůznějších ornamentů a  barevných odstínů. Snad každý však využil možnost podívat se na tu nádheru z vyhlídky na kolonádě. A ti co ráno nestačili vypít své kafe, našli útočiště v místní čokoládovně. Určitě bychom tu vydrželi i déle, ale my jsme měli před sebou ještě další cíl.

Čekalo nás nádherné lázeňské město Luhačovice. Cestou se ještě vedoucí snažil zmást ty, co již tušili, ale marně.

V Luhačovicích byl volný program a tak si mohl každý užít lázeňské město po svém.

Většina z nás šla zhodnotit nově zrekonstruovanou kolonádu. Celý den nás provázelo krásné slunečné počasí a letní teploty.

Cestou domů jsme se ještě stavili pro bonus z výletu v podobě Olomouckých tvarůžků. A pak již sláva nazdar výletu, ... .

 

Věřím, že se výlet líbil a těším se na viděnou příště.

Fotografie naleznete na následujícím odkazu.

www.sonsct.rajce.idnes.cz/

 

 

ZAJÍMAVOST

K výdeji předepsaných léků nově stačí občanka nebo pas

 

Od 1. června 2020 mohou pacienti k výdeji předepsaných léčivých přípravků v lékárnách využít občanský průkaz nebo cestovní pas. Stačí obyčejná občanka, čip rozhodně třeba není. I občanské průkazy bez čipu mívají čárový kód, po jehož načtení se lékárník dostane ke všem receptům, které jsou v danou chvíli

pro držitele občanského průkazu předepsány a nevyzvednuty. A i když občanský průkaz čárový kód nemá, k receptům je možné se dostat po opsání čísla občanky.

Pochopitelně to neznamená, že by člověk mohl na svůj občanský průkaz vyzvednout léky pro jinou osobu, není ani možné vyzvedávat na občanský průkaz léky nepředepsané lékařem.                                                                    

Mgr. Luboš Zajíc

 

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

09/2020

 

V letošním devátém článku této rubriky se budeme věnovat změnám a popisu jediné dávky ze systému státní sociální podpory, a to příspěvku na bydlení.

 

O zákonu o státní sociální podpoře jsme se naposledy v této rubrice zmiňovali v článku 02/2020, kdy jsme probrali zvýšení rodičovského příspěvku. Tuto změnu přinesla novela č. 363/2019 Sb., rodičovský příspěvek se změnil již od 1. ledna t. r. Ovšem ve stejné novele byla zakotvena i změna, která se týká příspěvku na bydlení, jež nabyla účinnosti až 1. července; protože jde o dávku, na kterou dosáhnou i mnozí lidé z naší komunity, jak o tom svědčí poměrně časté dotazy na toto téma v poradně, považuji za užitečné o současné podobě příspěvku na bydlení poreferovat.

 

Zatímco do konce června 2020 měli nárok na příspěvek na bydlení jen vlastníci nebo nájemci bytu, kteří v něm byli hlášeni k trvalému pobytu, podmínka trvalého pobytu od července tohoto roku neplatí. Nyní má nárok na příspěvek na bydlení nájemce či vlastník bytu, splňující dvě následující podmínky, které jsme již v článcích několikrát uváděli, nicméně jejich krátká rekapitulace nemůže uškodit:

1.náklady na bydlení vlastníka či nájemce a sním společně posuzovaných osob musí činit více než 30 % a u osob žijících na území hlavního města Prahy 35 % rozhodných příjmů v rodině a

2.30 % a u osob s bydlištěm na území hlavního města Prahy 35 % rozhodných příjmů v rodině nesmí přesahovat normativní náklady na bydlení.

 

Za společně posuzované osoby se považují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé, partneři, rodiče a zaopatřené nezletilé děti, rodiče a zletilé děti, pokud s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami a dále i jiné osoby, které společně užívají byt s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a neuhrazují náklady. S trochou zjednodušení lze říci, že pro příspěvek na bydlení se vždy posuzují společně osoby, které spolu fakticky užívají jeden byt, přičemž má-li na příspěvek na bydlení nárok více osob, musí se dohodnout, kdo o příspěvek požádá; pokud by se nedohodly, o nároku rozhodne Úřad práce.

 

Vlastnické či nájemní právo lze odvodit i od stejného práva druhého manžela, pokud tento nežádá o příspěvek na bydlení.

 

Dojde-li ke změně bydliště u vlastníka či nájemce bytu, který pobírá příspěvek na bydlení, vždy se v příspěvku tato změna projeví až od prvního dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Ve výčtu položek, které se započítávají do nákladů na bydlení, k žádné významné změně nedochází, patří sem pochopitelně nájemné, u družstevního či vlastnického bydlení pak s nájemným srovnatelné náklady podle počtu osob, které spolu byt užívají. Tyto částky činí v současné době od 2128 Kč pro jednu osobu až po 4 592 Kč pro čtyři a více osob.

 

Dále se do nákladů na bydlení započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva; započitatelné částky za pevná paliva jsou zákonem opět konkrétně vyčísleny dle počtu spolu bydlících osob.

 

Náklady na bydlení se prokazují čtvrtletně, započítá se jejich měsíční průměr za bezprostředně předcházející čtvrtletí. Náklady se započítávají ve skutečně vyplacených částkách, a to včetně zálohových plateb s tím, že případné přeplatky či nedoplatky se započítají do období, kdy byly skutečně vráceny, resp. Doplaceny.

 

Důležitým ustanovením, k jehož pravidelné novelizaci je zákonem vláda zmocněna, je § 26. V tomto ustanovení jsou stanoveny normativní náklady na bydlení, které jsou rozhodné při posuzování druhé podmínky nároku na příspěvek. Pokud 30 %, resp. U bytů v Praze 35 % rozhodných příjmů společně posuzovaných osob tyto normativní náklady přesáhne, pak na příspěvek nárok nevznikne. Normativní náklady jsou odstupňovány nejen podle počtu společně posuzovaných osob, ale také podle počtu obyvatel obce, v níž se byt nachází. A tak zatímco pro tříčlennou rodinu v pražském nájemním bytě činí normativní náklady 15 953 Kč, normativní náklady tříčlenné rodiny v obci s počtem do deseti tisíc obyvatel činí 10 220 Kč.

 

U bytu družstevního či v osobním vlastnictví pak normativní náklady téže tříčlenné rodiny činí 9 462 Kč, zde bez ohledu na obec, v níž se byt nachází.

 

Výše příspěvku

 

Výše příspěvku se rovná rozdílu mezi normativními náklady na bydlení a 30, resp. V Praze 35 % příjmů. Pokud by byly skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady, pak rozdíl mezi skutečnými náklady a 30, resp. 35 % příjmů.

 

Od dubna 2020 mohlo dojít k poněkud paradoxní situaci, a to v důsledku zvýšení částek životního minima. U osob, jejichž 30, resp. 35 % příjmů nedosahuje životního minima, se totiž výše příspěvku vypočítává jako rozdíl mezi životním minimem a normativními náklady na bydlení, a tak mohlo dojít ke snížení příspěvku; doufám, že tento nezamýšlený důsledek zvýšení částek životního minima v naší komunitě postihl minimum lidí.

 

Do rozhodných příjmů se vedle zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti započítávají také příjmy plynoucí z invalidního či starobního důchodu, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, ale i příspěvek na péči, pokud osoba poskytující pomoc bude patřit do okruhu společně posuzovaných osob.

 

K orientačnímu výpočtu, zda byste na příspěvek na bydlení měli nárok, můžete použít kalkulačku na tomto webu:

 

https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/prispevek-na-bydleni/

 

 Protože byla zrušena podmínka trvalého pobytu, má zároveň Úřad práce pravomoc kontrolovat, kdo v bytě, na který se o příspěvek na bydlení žádá či se již poskytuje, skutečně bydlí.

 

 Za Sociálně právní poradnu SONS v raze

Luboš zajíc

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.