IN - OK z České Třebové 5/2020

Publikováno 01.06.2020 10:11 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

-----                                                                                       -----

 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

  1. vydání v roce 2020

 

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325,   mobil:   607 657 188

@        email:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www    Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda:                      Ivo Psota

Místopředsedkyně:         Marie Svobodová

Pokladní:                        Elenka Simonová

 

Klubová činnost, Od 8.6. obnovena za zvýšených higyjenických opatření. Dle předchozí domluvy…

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod. ZAHÁJENO

Lichou středu – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudou středu – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři. ZAHÁJENO                                                                              

 

ZE ŽIVOTA ODBOČKY

 

NEJSME NA TO SAMI,

Aneb oblastní odbočka SONS ČR, z.s. děkuje za podporu.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za podporu v této době plné omezení a nařízení, které se dotkly i našeho fungování. Byli jsme nuceni na nějakou dobu omezit naši poradenskou i klubovou činnost.

Abychom mohli začít opět fungovat ve standardním režimu, do naší výbavy přibily ochranné a hygienické prostředky. Máme pro naše klienty roušky, jednorázové papírové ručníky i dezinfekci.

 

 

A komu patří naše díky???

-        Nadace profesora Vejdovského nám poskytla ochranné roušky, které ušili klienti pobytového střediska Dědina v Praze a mnoho dalších dobrovolníků. Dále pak 80 kusů kapesních amtivirotických dezinfekcí, které s instruktáží předáváme dál našim klientům a zájemcům.

-        Městu Česká Třebová za dezinfekci na povrchy i ruce.

-        Pardubickému kraji za dezinfekci na povrchy i ruce, jednorázové roušky a ochranné brýle.

-        Děkujem i zaměstnancům ve vedení SONS ČR, z.s. za podporu a pomoc.

 

Všem touto cestou děkují zaměstnanci i klienti SONS ČR, z.s. Oblastní odbočky v České Třebové.

 

OZNÁMENÍ O OBNOVENÍ SLUŽEB.

Od pondělí 18. května je naše přítomnost na pracovišti dle standardní pracovní doby.

Klubová činnost bude obnovena dle předchozí domluvy.

 

PŘIPRAVUJEME

17.9. Autobusový zájezd - DNY UMĚNÍ NA MORAVĚ BLANSKO.

         O dalších akcích budete průběžně informováni.

 

DEZINFEKCE a ROUŠKY

Dobrý den Všem,

Naše odbočka v České Třebové dostala darem od Nadace prof. Vejdovského pár desítek antivirotických dezinfekcí pro naše klienty. Pokud máte zájem, můžete si je vyzvednout osobně u nás v kanceláři, případně nás telefonicky kontaktujte a dohodneme si předání.

            Přeji všem krásné jaro a viru zmar.

 

Turistické šlápoty,

doba je nelehká pro pořádání aktivit, mnozí se ptají, sejdeme se vůbec do prázdnin? Já pevně věřím, že se nám to povede. Vždyť turisté se již vydávají na svoje vycházky, klub konverzace německého jazyka měl první setkání (má pouze pět členů) za dodržení všech nařízení.

Vycházky turistů – pátek 15. května, trasa 8 km.

Sraz za pošmourného počasí v parku Javorka. Vyrážíme po silnici směr Kozlov, ale v první zatáčce odbočujeme na polní cestu, která nás dovede až k rozcestí, kde odbočíme a stoupáme až do lesa. Našim prvním cílem je Semanínská kaplička, která leží u silnice ze Semanína ke Kozlovské hájence. U kapličky máme přestávku na občerstvení. Odpočinkové místo je provoněno pokáceným dřevem. My, pokračujeme lesní cestou, která klesá až k našemu druhému cíli. Kamarád a kolega nás pozval na chatu a tam jsme si opékali buřty. Všichni mu děkují, že nám poskytl azyl. Po vydatné baště se rozcházíme a vyrážíme k domovu. Výlet se nám vydařil, Trochu nám zapršelo, ale to jenom proto, aby Žofie dodržela pranostiku.

Pátek 22. května, trasa 6 km.

Sraz máme tentokrát U Lenina, místňáci vědí, že restaurace U Lenina je u autobusové zastávky U Pivovaru, ale ten, byste tam těžko hledali, již tam mnoho let nestojí a Lenina už vůbec ne. Popravdě, ani nevím, proč se té restauraci tak říká. Každopádně to byl start našeho výletu. Tentokráte jsme šlapali po blízkém okolí města. Prošli jsme podél Křivolického potoka až k lesní cestě, která vede od hájenky U Kohouta. My, jsme se vydali směr Hory. V některých místech jsme využili i lyžařských cest, které v zimě (když je sníh) slouží pouze lyžařům. Tato síť cest je součástí lyžařského areálu Hory. Cesta nám rychle ubíhala. Občerstvení v restauraci Na Horách mělo otevřeno, což nám přišlo vhod. Po občerstvení a vyhodnocení výletu nás už jen čekala cesta z kopce do Třebové. Výlet se vydařil, počasí nám přálo. Už se všichni těší na další setkání.

 

Pátek 29. května, trasa 10 km.

Odjezd osobním vlakem do Brandýsa nad Orlicí. Brandýs je malé městečko známé především Rehabilitačním střediskem a pobytem J.A.Komrnského. Nás tentokráte lákala procházka Čertovou roklí a čertova lávka, obojí se nachází v NS Oucmanice.

Z nádraží procházíme kolem restaurace a tábořiště U Konťáku, po mostě přes Tichou Orlici a začínáme stoupat lesem po značené TZ. Cestou musíme být opatrní, protože v některých místech byla cesta doslova rozbahněná. Mezi stromy se začíná objevovat druhá strana skalnaté rokle, na dno přes vegetaci není vidět, ale teče tam potok. Rokli lze překonat po již zmíněné lávce. Z lávky je krásně vidět jak hluboká rokle je. Okolí je porostlé vysokými stromy, které mnoho světla dolů nepustí. Po vystoupání z rokle na kraj lesa, nad obec Oucmanice se nám otevřel nádherný výhled do kraje směrem na Vysoké Mýto. V Oucmanicích nás čekala občerstvovací zastávka, těsně vedle Ekocentra Paleta. Po vydatném občerstvení jsme pokračovali po TZ k cíli putování do Chocně. Značka nás vedla do lesa, kde začala klesat až k řece. Prošli jsme kolem rekreační oblasti, přes řeku a železniční trať do parku Peliny, který je už v Chocni. No, a to už nás čekal oběd v restauraci U Osla a cesta domů. Výlet se nám vydařil, počasí bylo příznivé pro turistiku.

 

 

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 05/2020

 

V článku, který se právě chystáte přečíst či minout, se můžete dozvědět o:

  • změnách životního a existenčního minima, které nastaly od 1. dubna 2020 a
  • eReceptu a lékovém záznamu

 

Rozhodnutí je, milí čtenáři, na Vás.

 

Nové částky životního a existenčního minima

 

S účinností od 1. dubna 2020 konečně došlo k dlouho očekávané změně, která již byla několikrát na spadnutí, jak jsme o tom informovali např. v poradenském článku 01/2019, kde jsme naštěstí „opatrně“ psali o tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo vládě zvýšení částek životního a existenčního minima, ale že nebylo jisté, zda vláda návrh schválí. Tehdy jej neschválila, a tak došlo k odložení zvýšení o více než rok. Nicméně od února tohoto roku je již platné a od 1. dubna účinné nařízení vlády č. 61/2020 Sb., kterým se částka existenčního minima z původních 2 200 Kč zvýšila na 2 490 Kč a částka životního minima samostatně posuzované

 

osoby z 3 410 Kč na 3 860 Kč. Obdobně byly zvýšeny i další částky pro společně posuzované osoby, zájemce o další detaily odkazujeme na stránku:

 

https://www.kurzy.cz/kalkulacka/zivotni-minimum/

 

Na této stránce najdete také přístupnou kalkulačku životního minima, pracující s aktuálními částkami, což neplatí úplně o všech kalkulačkách, které lze na českých webech nalézt.

 

Aktuální nárůst je tedy o něco vyšší, než jak byl navrhován před více než rokem, činí zhruba 13 %.

 

Co zvýšení částek ovlivní?

 

Výše částek životního minima má význam zejména pro zjišťování nároku na některé dávky státní sociální podpory a jiné nepojistné sociální dávky, konkrétně přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, zvýšení příspěvku na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku a dávky systému pomoci v hmotné nouzi). Ani zdaleka ne u všech dávek, které již jednotlivci nebo rodiny pobírali, zvýšení částek životního a existenčního minima bude mít vliv na jejich výši. Např. u příspěvku na bydlení se výše dávky změní jen u těch, jejichž příjmy nedosahují životního minima, což se týká pouze menšiny příjemců dávky. U zvýšení příspěvku na péči se také jeho výše nemění, stále se jedná o částku 2 000 Kč, jen na toto zvýšení dosáhnou některé rodiny, které na zvýšení předtím nedosáhly.

 

Pro ilustraci uveďme částku životního minima rodiny, v níž žijí dvě dospělé osoby se dvěma dětmi, (5 a 7 let). Částka životního minima této rodiny bude od dubna t.r. 11 140 Kč, takže pro nárok např. na přídavek na dítě měsíční příjmy této rodiny nesmějí přesáhnout částku 30 078 Kč (jde o součin měsíčního příjmu a koeficientu 2,70).

 

eRecepty a lékový záznam

 

Mnozí z Vás se již v praxi setkali s předepisováním léčiv na elektronické recepty. Jejich vystavování je pro lékaře povinné, vystavení listinných receptů je možné jen v určitých zákonem specifikovaných výjimečných situacích. Každý eRecept má vlastní identifikátor, soubor dvanácti alfanumerických znaků, který pacient může obdržet na papírové průvodce, mobilním telefonem jako SMS nebo e-mailem. Tento identifikátor může být vyjádřen dvěma způsoby: buď oním řetězcem dvanácti znaků, což je při vyzvedávání léků v lékárně trochu náročnější, protože lékárník musí přesně opsat všech dvanáct znaků bez jediné chybičky, což se nemusí vždy napoprvé podařit. Druhou, pohodlnější variantou, je vyjádření identifikátoru čárovým nebo QR kódem (ideální pro ty, kdo jsou vybaveni chytrým telefonem). Tento kód pak lékárník čtečkou z displeje telefonu sejme, aniž musí cokoliv opisovat, a v tu chvíli se mu již (funguje-li vše, jak má) váš konkrétní recept na úložišti eReceptů zobrazí a lékárník může začít s vydáváním léku.

 

Sotva jsme si na tuto novinku zvykli, byl do naší legislativy zaveden nový institut, tzv. lékový záznam. V praxi jde o to, že v úložišti elektronických receptů, v němž je kromě záznamu jaké léky nám kdo a kdy předepsal, také zaznamenáno, zda, kdy a od koho si pacient léky vyzvedl. Byť jistě nelze popřít, že znalost těchto informací lékaři či lékárníky může být v mnoha případech pro pacienty prospěšná, zejména při zvažování předepsání a vydání dalších léků, zároveň to s sebou pochopitelně nese určité riziko. Pacient nemusí vždy chtít, aby každý lékař, jehož služby využije (např. stomatolog či gynekolog) věděl o všech jiných lécích, které pacient užívá, protože tento údaj může být mnohdy velmi citlivý a důvěrný.

 

Po určitém přetahování mezi oběma komorami Parlamentu ČR bude od 1. června 2020 účinný § 81d zákona o léčivech (z. č. 378/2007 Sb.), který lékový záznam upravuje. Jeho první dva odstavce přesně ocituji:

 

„(1) Lékový záznam umožňuje pacientovi, lékaři, farmaceutovi a klinickému farmaceutovi nahlížení na údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných konkrétnímu pacientovi, které jsou obsažené v centrálním úložišti elektronických receptů, včetně jejich dalšího zpracování.

 

(2) Chce-li lékař nebo klinický farmaceut poprvé nahlédnout do lékového záznamu pacienta, je lékový záznam pacienta zpřístupněn lékaři a klinickému farmaceutovi až po prokázání totožnosti pacienta u poskytovatele zdravotních služeb; tato podmínka nemusí být splněna pro lékaře a klinické farmaceuty u poskytovatele, u kterého již v rámci poskytnutí zdravotní služby byl pacientovi předepsán elektronický recept a na tento recept bylo pacientovi vydáno alespoň jedno balení léčivého přípravku. Totožnost pacienta se prokazuje prostřednictvím systému eRecept ověřením čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu v základním registru obyvatel.“

 

Podmínky upravené dalšími odstavci již budu parafrázovat:

 

Při nahlédnutí do lékového záznamu lékař či farmaceut vidí následující údaje:

 

  1. a) informace o předepsaných léčivých přípravcích,

 

  1. b) informace o vydaných léčivých přípravcích,

 

  1. c) identifikační údaje lékaře a farmaceuta, resp. příslušného zdravotnického zařízení či lékárny.

 

Pacient sám o sobě vidí tytéž údaje, ale také to, kdo a kdy do jeho lékového záznamu nahlédl.

 

Zákon dále stanoví, že lékaři i farmaceuti smějí do lékového záznamu konkrétního pacienta nahlížet jen tehdy, pokud pacientovi poskytují nějakou službu. Takže pokud by nějaký lékař či lékárník nahlíželi na údaje o pacientech, aniž by k tomu měli důvod, pacient má možnost to zjistit, a jednalo by se o protiprávní čin.

 

Lékař má možnost vidět konkrétní údaje v lékovém záznamu pacienta po dobu pěti let, lékárník pouze po dobu jednoho roku.

 

Od 1. června 2020 mají tedy lékaři a farmaceuti za podmínek uvedených výše právo v souvislosti s poskytováním zdravotní služby nahlížet do lékového záznamu pacienta, přičemž je stanovena fikce souhlasu pacienta. To znamená, že možnost nahlížení vznikne u všech pacientů automaticky.

 

Co když souhlasit nechceme

 

Způsob vyjádření nesouhlasu, popř. udělení souhlasu pacienta k nahlížení jen některým lékařům či farmaceutům upravuje vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, (č. 329/2019 Sb.), konkrétně § 12, opět cituji:

 

„(1) Pacient může vyjádřit nesouhlas s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu, nebo dříve vyjádřený nesouhlas odvolat

 

  1. a) prostřednictvím služby webové aplikace pro pacienty,

 

  1. b) oznámením zaslaným prostřednictvím datové schránky pacienta nebo datové schránky zákonného zástupce, pokud je pacient nezletilým dítětem, do datové schránky Ústavu, nebo

 

  1. c) zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla Ústavu.“

 

Ústavem zákon míní Státní ústav pro kontrolu léčiv.

 

Další informace a formulář pro vyjádření nesouhlasu, popř. pro vyjádření souhlasu s nahlížením do lékového záznamu pro konkrétního lékaře či lékárníka lze nalézt zde:

 

https://www.epreskripce.cz/aktuality/vyjadreni-souhlasu-nesouhlasu-s-nahlizenim-zdravotnickych-pracovniku-do-lekoveho-zaznamu

 

Jak se na uvedených webových stránkách také dozvíme, přístup k našemu lékovému záznamu by mělo být možné spravovat např. i prostřednictvím mobilní aplikace eRecept. Tu jsem si na svůj iPhone zkusmo nainstaloval, ale k jejímu úspěšnému používání je jednak nutné podniknout další registrační kroky a hlavně k otestování její přístupnosti nejsem rozhodně tím nejpovolanějším, Ale věřím, že tohoto úkolu a předání zkušeností se chopí jiní, na přístupnost a nové technologie mnohem erudovanější odborníci.

 

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš zajíc

 

Naši sponzoři Města a Obce

 

 

Naši činnost finančně podporuje: Krajský úřad Pardubického kraje.

Město: Česká Třebová, Bystré, Letohrad, Ústí nad Orlicí a Svitavy,

Obce: Hradec nad Svitavou, Semanín, České Libchavy, Němčice, Trpík a Opatovec.

Za finanční podporu všem děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.