IN - OK z České Třebové 4/19

Publikováno 15.05.2019 10:35 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

---------------------------------------------------------------------------

 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

Číslo IV. / 2019

 

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

 

 

 

Vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325,  mobil:   607 657 188

@        email:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www    Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda: Ivo Psota      

Místopředseda: Marie Svobodová

Pokladní: Elenka Simonová

 

Život odbočky…

 

Gratulace a přání,

našim členům zasíláme poštou osobní přání k životnímu jubileu a k narozeninám.

Vydáváme čtvrtletně „OKÉNKO“ tj. zkrácená verze informací o činnosti oblastní odbočky.

Klubová činnost, probíhá dle plánu:

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod..

Lichou středu – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudou středu – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři.                                                                             

ČLÁNKY o DUBNOVÝCH aktivitách …

  1. dubna – Zájezd do Blanska

Ve středu 3. dubna uspořádala oblastní odbočka SONS zájezd do Blanska. Letos se konal již 25 ročník festivalu „ Dny umění nevidomých na Moravě“ u zrodu tohoto festivalu stál Mgr. Václav Polášek. Festival se koná každý rok v několika městech Moravy. Naše odbočka již několik let jezdí na vystoupení, které pořádá oblastní odbočka SONS  Blansko. Koncert se konal ve spolupráci s Muzeem Blanenska. Na letošní festival si pořadatelé pozvali známého zpěváka Radka Žaluda a koncertního kytaristu Filipa Moravce. Vystoupení umělců provázel potlesk, na závěr si posluchači vyžádali malý přídavek. Po kulturním zážitku byla pro zájemce připravena výstava v prostorách muzea věnovaná odlévání litiny, které má v Blansku velkou tradici.

Kolem poledne, posilněni obědem jsme se vydali na další část našeho zájezdu. Projeli jsme probouzející se krajinou částí Malé Hané až do Moravské Třebové, kde nás čekala prohlídka zámku. S paní průvodkyní jsme si prošli expozici „Poklady Moravské Třebové“ a seznámili se s historií zámku.

Poslední tečkou zájezdu bylo občerstvení v kavárně a cukrárně na náměstí, pak již následovala cesta k domovu. Počasí nám přálo, nálada byla výborná no prostě pohodový den plný hezkých zážitků.

 

  1. dubna – Velikonoční posezení…

Velikonoční posezení je tradiční setkání zaměřené na svátky jara na Velikonoce.

S přípravami a zajišťováním všeho potřebného se začínalo v průběhu měsíce března, například nákupem ingrediencí na občerstvení a zajišťováním hudebního doprovodu.

Ve středu 11. dubna, před polednem, vše začalo přípravou chlebíčků z osmi vek a dovozem dalších dobrot. Kolem půl druhé odpoledne bylo vše připraveno. Netrvalo dlouho a začali přicházet první hosté.

Každý příchozí dostal tácek se dvěma chlebíčky, malým mazancem, sklenku vína a kávu za cenu čtyřiceti korun. Ve čtrnáct hodin přivezl pan Heřman našeho oblíbeného harmonikáře pana Františka, jako doprovod nechyběl malý „vozembouch“ na který harmoniku doprovázel kolega Heřman.

V úvodu jsme si připomněli význam a vznik Velikonoc, informace jsme čerpali z časopisu ZORA. Po přečtení Velikonočního úvodu dostali prostor naši hudebníci. Někteří účastníci si pochutnávali na dobrotách při poslechu známých písniček a někteří, začali hned zpívat. Prostě, panovala dobrá nálada.

Na posezení se sešlo 33 lidiček. Pořadatelé měli po celou dobu opravdu plné ruce práce. Rozcházeli jsme se kolem osmnácté hodiny. Akce se určitě vydařila.

 

Turisté zahájili sezonu…

  1. dubna

Trasa: 7 km      

Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, po červené turistické trase.

Na úvodní turistický výlet jsme si naplánovali krátkou, nám velmi dobře známou trasu z Bezpráví do Brandýsa nad Orlicí.

Sraz byl na vlakovém nádraží, osobním vlakem jsme se vydali do železniční zastávky Bezpráví, ta leží na hlavní trati Olomouc - Praha, jako první zastávka za Ústím nad Orlicí. Po vystoupení z vlaku jsme se vydali po červené turistické značce do Brandýsa nad Orlicí, značka vede souběžně s cyklotrasou. V Brandýse jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna šla nabrat kalorie do vyhlášené cukrárny a ta druhá do restaurace na závěrečný pivní pohár s pěnou. Počasí nám přálo, výlet se nám vydařil. Účast 11 turistů.

 

  1. dubna

Trasa: 7 km

Dolní Dobrouč - Letohrad po modré turistické značce.

Vlakem s přestupem v Ústí nad Orlicí jsme se přesunuli do žel. stanice Dolní Dobrouč, odkud jsme se vydali po modré TZ přes obec Červená dříve zvané Rotnek až do Letohradu. Cestou jsme prošli kolem kaple na Pustinách a připojili se k turistické cestě Dr J.S.Gutha Jarkovského, která nás dovedla přes náměstí až na vlakové nádraží. V nádražní restauraci, jsme se zastavili na oběd, její vyhlášená pohostinnost nás opět nezklamala.

Počasí nám přálo, výlet se vydařil. Účast 6 turistů.

 

  1. dubna

Trasa: 7 km  

Česká Třebová - osada Srnov, po místních komunikacích.

Pěšky jsme vydali směr Podhorka, kde jsme prošli po úzké cestě kolem kynologického cvičiště až do obce Rybník. Zde jsme se napojili na žlutou TZ ve směru Srnov. Srnov je chatová oblast s dlouhou trampskou tradicí, nachází se zde totem, u kterého se konají trampské ohně. Cestou jsme se zastavili na malé občerstvení u fotbalového hřiště. Po krátké zastávce jsme pokračovali k cíli našeho výletu. Restaurace "Nad Hrázi " je známé výletní místo tamní chatové oblasti i příchozích turistů. Jelikož byl sváteční den "Velký pátek" tak jsme s chutí ochutnali zelené pivo, které tam s blížícími se Velikonocemi čepovali. Pivečko bylo výborné.

Počasí nám přálo, výlet se vydařil. Účast 8 turistů.

 

  1. dubna

Trasa 9 km

Újezd u Chocně - Choceň.

Sraz na vlakovém nádraží a odtud rychlíkem do Chocně, kde nás čekal přestup na vlak do Újezdu u Chocně. Zastávka se nachází zhruba kilometr od obce. Úzká pěšina nás dovedla k silnici, po které jsme se vydali směrem na Chloumek. Po necelém kilometru jsme odbočili ze silnice na cyklotrasu, která nás lesem dovedla až k rozcestí „ Čertův dub“, je to vrchol 352 m.n.m. a nachází se zde dvě dřevěné plastiky. Na tomto úžasném místě jsme si dali občerstvovací přestávku. Další naše putování směřovalo po zelené TZ až do Chocně. Cesta od dubu, byla nenáročná až do cíle. V Chocni jsme si dali oběd a pokračovali vlakem domů.

Počasí přálo turistice i nám, výlet se vydařil. Účast 8 turistů.

 

         Připravil I.P.

Připravujeme na květen a červen…

 

18.5.   Poznávací zájezd. Cíl: Velehrad a okolí, cena 380 Kč.

27.5. Dny sportu– kuželky, kuželna ul. Kozlovská od 14. hod.

6.6.  Dny sportu – bowling Opatov.

8.6.  Dny sportu – Turistický, autobusový zájezd. Cena 250 Kč.

17–21.6. Pobytový zájezd, Český ráj.

 

                                                                                                                      Připravil I.P.

                                             

Poradna…

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 04/2019

Dnes začneme trochu netradičně, a to opravou a upřesněním informace z minulého článku. Jde o pasáž, v níž jsme informovali o zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Chybně jsem v článku uvedl, že u osob do 18 let věku bude příspěvek činit 13 200 Kč, ve skutečnosti půjde o částku 13 900 Kč, za chybu se omlouvám. Nyní již informace platí bez jakýchkoliv pochybností, neboť předmětná novela už byla uveřejněna ve Sbírce zákonů. Slibované doplnění pak tkví v tom, že obě zvýšení příspěvku na péči oproti dosavadnímu stavu, tedy zvýšení pro III. a IV. stupeň, se týkají pouze těch příjemců příspěvku, kteří nečerpají pobytové služby.

Budeme si doplácet na bílé hole?

Čtenářům je jistě znám současný stav nároku na úhradu bílých a červenobílých holí z veřejného zdravotního pojištění. Je-li hůl řádně předepsána praktickým, dětským nebo očním lékařem, má pojištěnec nárok na úhradu maximálně tří bílých holí v kalendářním roce, a to ve stoprocentní výši, neboť úhrady odpovídají cenám, za něž se hole v pražské a olomoucké prodejně pobočného spolku SONS, Tyflopomůcky prodávají.

V prvních měsících roku 2018 byla Ministerstvem zdravotnictví do mezirezortního připomínkového řízení zaslána novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mění systém kategorizace a úhrady zdravotnických prostředků. Tato systémová změna byla mj. vynucena rozhodnutím Ústavního soudu ČR, který poukazoval na nedemokratičnost a netransparentnost dosavadního systému, kdy o výši úhrad rozhodovala prakticky sama Všeobecná zdravotní pojišťovna, přičemž její rozhodovací proces nebyl dostatečně legislativně zakotven a regulován. V rámci této systémové změny byla navržena i novela přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění, která obsahuje kategorizaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Proti návrhu SONS vznesla několik zásadních a několik věcných připomínek, které byly výsledkem spolupráce s dalšími organizacemi, zejména pak s Tyfloservisem, OPS. Naše připomínky měly také podporu a byly zapracovány do připomínek vznesených Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. Připomínky se týkaly nejen úhrady bílých holí, ale i dalších optických pomůcek. Podle předloženého návrhu měl být limit maximální úhrady bílých holí stanoven na 500 Kč a hrazena měla být toliko jedna hůl za kalendářní rok. Tento návrh jsme označili za naprosto neakceptovatelný, trvali jsme na zachování současného stavu, tedy stoprocentní úhrady a možnosti čerpat tři bílé hole za rok.

Došlo jen k velmi částečné akceptaci našich připomínek a legislativním procesem prošel zákon zveřejněný pod číslem 282/2018 Sb. Podle této nyní platné novely má být s účinností od 1. prosince 2019 ze systému zdravotního pojištění možné čerpat dvě bílé či červenobílé hole za kalendářní rok. Maximální úhradový limit byl stanoven pro orientační a signalizační bílé hole na 609 Kč a pro opěrné bílé hole na 174 Kč. U hluchoslepých pojištěnců pak byl stanoven limit pro všechny červenobílé hole na 609 Kč, hole může i nadále předepisovat dětský, praktický nebo oční lékař.

S tímto stavem jsme se však nechtěli smířit, proto jsme v prosinci loňského roku oslovili ministra zdravotnictví s dopisem, v němž jsme mu vysvětlili, že bílá hůl je pro těžce zrakově postižené pojištěnce zcela nezbytnou pomůckou (zdravotnickým prostředkem), kterým je nevidomý člověk povinen být vybaven prakticky kdykoliv opustí své obydlí (viz zákon o provozu na pozemních komunikacích) a že neshledáváme naprosto žádný důvod ke zvýšení ekonomického zatížení naší komunity. Současná úprava by totiž znamenala, že na nejběžněji pořizované hole bychom si museli doplácet částky v řádu stokorun, u velmi používané pětidílné orientační skládací hole z kompozitu by šlo o částku 319 Kč, u téže hole aluminiové o částku 187 Kč. To vše samozřejmě za předpokladu zachování cen, které platily v roce 2018. Odpovědí na náš dopis pověřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ředitelku odboru regulace cen a úhrad Pavlínu Žílovou, která konstatovala, že je přesvědčena, že podle nové úpravy je naprosto vše v pořádku. Dovolím si čtenáře pro učinění si představy, jak je někdy složité komunikovat s různými úřady a úředníky, uvést krátký citát ze závěru její odpovědi:

„Vzhledem k tomu, že v Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků jsou zajištěny plně hrazené hole, je tato situace v souladu s čl. 31 Listiny základních práv a svobod týkající se práva občanů na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění za podmínek, které stanoví zákon. Skupina pacientů zrakově postižených osob má zajištěnou plně hrazenou variantu zdravotnického prostředku z veřejného zdravotního pojištění a zároveň je zajištěna stabilita systému veřejného zdravotního pojištění v rámci jeho finančních možností, fungování zdravotnictví a kvalita a dostupnost hrazených služeb ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

Věříme, že výrobci a jiné osoby dodávající zdravotnické prostředky na trh v ČR přizpůsobí svou cenovou politiku výši limitu úhrady stanovené v zákoně nebo prostřednictvím cenové soutěže či dohody o nejvyšší ceně.“

Z tabulky, která byla taktéž součástí odpovědi paní Žílové přitom vyplývalo, že plně hrazenými jsou jediné dvě hole, a to hůl slepecká opěrná, dřevěná, za 158 Kč a hůl bílá, orientační, neskládací, aluminiová, za 593 Kč. Na všechny další hole bychom si tedy museli doplácet, ze skládacích holí není plně hrazená žádná. Navíc apel na výrobce holí by se jistě minul účinkem, resp. by byl zcela neadekvátní, protože všichni víme, že ceny holí se za poměrně dlouhou řadu let nijak nezvýšily, a to i přesto, že ceny mnoha ostatních komodit zejména v posledních letech rostou, z čehož jasně plyne, že současný výrobce bílých a červenobílých holí svého monopolního postavení na českém trhu rozhodně nezneužívá.

S tímto stanoviskem jsme se tedy pochopitelně nemohli spokojit, ku prospěchu paní Žílové budiž řečeno, že byla ochotna k osobní schůzce, ačkoliv zbývá otázka, jaká by byla její ochota, pokud bychom nespojili síly s Pavlem Ptáčníkem z VVZP.

Výsledkem schůzky na Ministerstvu zdravotnictví bylo doporučení obrátit se s naším podnětem na komisi pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. To jsme ve spolupráci s Vládním výborem učinili. V podnětu žádáme kontinuální zajištění stoprocentní úhrady bílých a červenobílých holí z veřejného zdravotního pojištění, přitom se smiřujeme s přijetím kompromisu nároku na úhradu dvou holí za rok.

Je snad příznivé, že náš podnět byl zařazen na nejbližší jednání komise, které proběhne 14. března t.r..

Obavu o zhoršení dostupnosti bílých a červenobílých holí jsme zároveň dali na vědomí i poradnímu orgánu veřejné ochránkyně práv i Radě pacientů. Doufáme, že naše úsilí přinese výsledky, o nichž Vás samozřejmě budeme informovat.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc

Plné znění článku převzato z konference Vis-imo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za podporu Městům a Obcím

 

 

Naši činnost finančně podporuje: Krajský úřad Pardubického kraje.

Město: Česká Třebová, Bystré, Letohrad, Ústí nad Orlicí a Svitavy,

Obce: Trpík, Hradec nad Svitavou, Semanín, České Libchavy, Němčice a Opatovec.

Za finanční podporu všem děkujeme.

 

 Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.