IN - OK z České Třebové 3/19

Publikováno 16.04.2019 09:11 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

---------------------------------------------------------------------------

 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

Číslo III. / 2019

 

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

 

Vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325,  mobil:   607 657 188

@        email:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www    Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda: Ivo Psota      

Místopředseda: Marie Svobodová

Pokladní: Elenka Simonová

 

Život odbočky…

 

Gratulace a přání,

našim členům zasíláme poštou osobní přání k životnímu jubileu a k narozeninám.

Vydáváme čtvrtletně „OKÉNKO“ tj. zkrácená verze informací o činnosti oblastní odbočky.

Klubová činnost, probíhá dle plánu:

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod..

Lichou středu – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudou středu – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři.                                                                             

ČLÁNKY o BŘEZNOVÝCH aktivitách …

Den otevřených dveří…

Na konec března jsme připravili pro členy oblastní odbočky i pro širokou veřejnost první letošní Den otevřených dveří. Termín byl stanoven ve spolupráci s vystavovateli na úterý 26. března.

Od dopoledních devíti hodin, měli návštěvníci i zájemci možnost prohlídky, odzkoušení nebo zakoupení kompenzační pomůcky pro zrakově postižené v našich prostorách. Ke spolupráci jsme přizvaly Tyflopomůcky Olomouc s nabídkou různých pomůcek pro domácnost, her pro zrakově postižené, lup a elektronických pomůcek.

Dalším vystavovatelem byla SAGITTA Brno l.td. s ukázkou novinky na trhu OrCam MyEye 2,0, dále čtečku dokumentů ReadEasy Move 2 a kamerové lupy.

Pro všechny návštěvníky bylo připraveno odborné poradenství, které mnozí využili, aby získali informace především z oblasti získávání příspěvku na zvláštní pomůcku.

Navštívilo nás téměř třicet návštěvníků a mnozí si odnesli cenné informace, poznatky a zakoupené pomůcky.

Touto cestou ještě jednou děkuji za spolupráci zástupcům Tyflopomůcek Olomouc a Sagitty Brno l.t.d.

Dle našeho názoru i názoru návštěvníků se akce vydařila. Další se uskuteční na podzim.

 

Turnaj v kuželkách…

To bylo tak, oslovila mne kolegyně Jana z Chrudimské oblastní odbočky, zda bychom neuskutečnili Bowlingový turnaj u nás v České Třebové. O společné akci jsme se bavili při různých setkáních již několikrát. Bohužel zdejší Bowlingová dráha byla v našem termínu obsazená, proto jsme nabídli turnaj v kuželkách. Slovo dalo slovo a 28. března přijela skupinka přátel z Chrudimi na domluvený turnaj. Na úvod jsme vysvětlili pravidla naší hry uzpůsobené našim schopnostem a potřebám. Pak již následovala soutěž jednotlivců. Soutěživá nálada ovládla kuželnu, každý se snažil o co nejlepší výsledek. Občas se stalo, že se koule vydala jiným směrem a skončila ve „žlábku“. Další část našeho setkání byla věnována soutěži družstev při hře „vajíčko“. Každé družstvo má za úkol porazit soubor kuželek namalované do tvaru vajíčka. Tedy jednu jedničku, dvě dvojky, tři trojky, čtyři čtyřky, pět pětek a pak následují čtyři šestky, tři sedmičky, dvě osmičky a jedna devítka. Vyhrává družstvo, které nahází nejmenší počet hodů, aby smazal všechna čísla. Že si u této hry zažijeme spoustu legrace, snad nemusím ani psát. Na závěr setkání proběhlo vyhodnocení a předání upomínkových listů a drobných cen od přátel z Chrudimi. Ve výsledku v soutěži jednotlivců vyhrál Třebovák Honza a v družstvech o jeden hod družstvo č. 1 z Chrudimi. Setkání členů dvou odboček se vydařilo. Na shledanou při další společné akci.

         Připravil I.P.

 

Připravujeme na duben…

 

3.4.  Zájezd do Blanska na festival DUM, cena 200 Kč, odjezd v 7:00 z Mlýnské ul. Ještě je několik míst volných, tak neváhejte.

11.4. Velikonoční posezení– naše klubovny od 14. hod.

 

Další aktivity…

 

Krátké info o připravovaném programu na květen a červen.

18.5.   Poznávací zájezd. Cíl: Velehrad a okolí, cena 380 Kč.

27.5. Dny sportu– kuželky, kuželna ul. Kozlovská od 14. hod.

6.6.  Dny sportu – bowling Opatov.

8.6.  Dny sportu – Turistický, autobusový zájezd. Cena 250 Kč.

17–21.6. Pobytový zájezd, Český ráj.

                                                                                                                      Připravil I.P.

                                             

Poradna…

Zhasnutí světla dechem i ovládání notebooku pohybem očí. INSPO 2019 ukázalo, jak umělá inteligence pomáhá handicapovaným

31.03. 2019 - 16:10

Umělá inteligence byla zvýrazněným tématem 19. ročníku konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Rekordních 521 účastníků vidělo 30. března v Kongresovém centru Praha mimo jiné asistenční robot Eiffel, který na dálku z domova v Hustopečích nad Bečvou ovládal hlasovými povely na vozík upoutaný Jiří Jambor. Hector Minto z Microsoftu představil přelomovou mobilní aplikaci Seeing AI, která umí přečíst nápisy i rozpoznávat předměty a osoby, a navíc se díky umělé inteligenci neustále učí. K úspěchu konference přispěl moderátor Daniel Stach. 

Tvůrce robotu Eiffel Petr Uličný ze společnosti Benetronic získal v hlasování publika cenu za nejlepší přednášku dopoledního programu. Jeho koncept chytré asistence umožňuje ovládat vybavení celé domácnosti jen pomocí inteligentní kompenzační pomůcky, jejíž součástí je speciální ústní myš, ovládaná například jazykem, dechem nebo hlasovými příkazy.

Odpoledne se jednání rozdělilo do tří sálů. V sekci Přístupnost nejen webu nejvíce ocenili účastníci přednášku Tomáše Jelínka. V ní předvedl aplikaci Cash Reader, která umožňuje nevidomým uživatelům rozpoznávat bankovky. Kromě toho expozice Cash Reader získala i cenu pro nejlepšího vystavovatele.

Lenka Říhová a Iva Jelínková ze Speciální ZŠ Poděbrady nejvíce zaujaly publikum v sekci věnované využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jejich prezentace byla zaměřena na rozvoj rané komunikace a alternativní komunikace u dětí se speciálními potřebami s využitím technologií. A to jak prostŕednictvím tabletů a vhodných komunikačních aplikací, tak softwarových programů a aplikací, díky nimž se příprava komunikačních materiálů zjednodušší a zefektivní.

V sekci o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se sluchovým postižením uspěl Jan Wirth. Představil první online platformu Deaf Travel, která boří komunikační a informační bariéry při cestování lidí se sluchovým postižením. Poskytuje prohlídky památek a jiných turistických atrakcí prostřednictvím videí ve znakovém jazyce doplněných titulky.

Celkem zaznělo na konferenci 24 odborných přednášek a představilo se rekordních 38 vystavovatelů.  Ti umožnili návštěvníkům získat na jednom místě přehled o aktuální nabídce nejnovějších kompenzačních pomůcek, aplikací, programů a služeb pro osoby s různým zdravotním postižením. Například v expozici Spektry bylo možné vyzkoušet ovládání notebooku, telefonu a spotřebičů v domácnosti pohledem.

Novinkou letošní konference  byla zaměstnavatelská zóna. Jejím záměrem bylo ukázat, že lidé se speciálními potřebami se nemusí bát hledat práci i u větších společností. Společnou přednášku „Nebojte se velkých zaměstnavatelů“ si připravily společnosti Vodafone a Komerční banka. Nadace Vodafone kromě toho na svém stánku nabídla zájemcům i dva workshopy, zaměřené na rady pro psaní životopisu a na pomoc při přípravě na pracovní pohovor.

Na konferenci byla pak již popáté udělena Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením. Ocenění spojené s finanční podporou 200 000 korun získala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých za projekt Knihovna digitálních dokumentů. Knihovna nabízí přes 29 000 titulů, které jsou lidem se zrakovým postižením přístupné zcela zdarma, a to v hlasové podobě či ke čtení na braillském řádku.

Vyhlášeny  byly rovněž výsledky 15. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Autoři s nejrůznějším zdravotním postižením v ní svými texty popisují, jak jim internet nebo telefon pomáhá se vyrovnat s daným handicapem. Velký smysl pro humor letos prokázal Ladislav Kratochvíl, který získal první cenu a 7 000 korun od ČSOB za příspěvek Automat na přepis řeči mi rozumí.

Generálním partnerem konference INSPO 2019 je Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery jsou Autocont, CZ.NIC, ČSOB, Microsoft, Skupina ČEZ a Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Konferenci INSPO pořádá BMI sdružení s pomocí spolku Křižovatka.cz.

Převzato z portálu Helpnet.                                

 

Děkujeme za podporu Městům a Obcím

 

 

Naši činnost finančně podporuje: Krajský úřad Pardubického kraje.

Město: Česká Třebová, Bystré, Letohrad, Ústí nad Orlicí a Svitavy,

Obce: Trpík, Hradec nad Svitavou, Semanín, České Libchavy, Němčice a Opatovec.

Za finanční podporu všem děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.