IN - OK z České Třebové 2/19

Publikováno 07.03.2019 09:52 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

---------------------------------------------------------------------------

 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

Číslo II. / 2019

  

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

 

Vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325,  mobil:   607 657 188

@        email:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www    Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda: Ivo Psota      

Místopředseda: Marie Svobodová

Pokladní: Elenka Simonová

 

Život odbočky…

 

Gratulace a přání,

našim členům zasíláme poštou osobní přání k životnímu jubileu a k narozeninám.

Vydáváme čtvrtletně „OKÉNKO“ tj. zkrácená verze informací o činnosti oblastní odbočky.

Klubová činnost, probíhá dle plánu:

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod..

Lichou středu – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudou středu – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři.                                                                             

ČLÁNKY o Únorových aktivitách …

Odpolední promítání…

Na tento díl promítání byla připravena kolekce fotografií připomínající náš pobytový zájezd v minulém roce.

Místo našeho přechodného bydliště bylo malé městečko Svratka, která se nachází v krajinné oblasti Vysočina. Promítání bylo rozděleno na pět částí. Samozřejmě se začínalo dnem odjezdu, tedy pondělím a ukázkou z návštěvy Chrudimi a loutkařského muzea. Druhá, část – úterý byla věnována výletu do Nasavrk, údolí Chrudimky a Sečské přehradě. Následovala středa s připomenutím výletu do Dačic, Slavonic a hradu Landštejna. Čtvrteční kolekce fotografií byla věnována návštěvě poutního místa Zelená hora, sportovního areálu v Novém Městě na Moravě, městečku Sněžné a Milovy. Poslední část byla věnovaná cestě zpět do České Třebové. Promítání se zúčastnilo 11 diváků, malá účast byla bohužel poznamenaná schůzí jiné organizace ve městě. Setkání se vydařilo a splnilo svůj účel.

 

Masopustní posezení…

Pokolikáté? To opravdu nevím a ani Ti nejstarší pamětníci si nevzpomínají. Co vím určitě je, že probíhá tak nějak stejně. Ale, ubylo odvážlivců, kteří přišli v maskách a hodně se změnili tváře příchozích.

Přípravy začínají nákupem surovin na výrobu pomazánek, které se dělají v den konání posezení. Samozřejmě se nakupují a dovážejí i ostatní potřebné suroviny. V poslední době se chlebíčky dělají z osmi vek. Dobrovolníci, kteří se o občerstvení starají, se sejdou tři hodiny před začátkem a vrhnou se na výrobu chlebíčků a celkové přípravě tak, aby až se objeví první zájemci, bylo vše hotové. Občerstvení se skládalo ze dvou chlebíčků, koblihy, kávy a sklenky vína a prodává se za rozumnou cenu. Hudební doprovod je zajišťován harmonikou a malým vozembouchem. Vzpomínám, že se i hrálo a zpívalo za doprovodu kytary.

Před čtrnáctou hodinou se začínají scházet první účastníci. Dostavil se harmonikář a kolega s vozembouchem. Po rozdání občerstvení a úvodním slově bylo posezení zahájeno. Zazněly první tony a první písničky, kdo si chtěl zazpívat, tak se přidal nebo si vychutnával obsah tácku a poslouchal. Dobrá nálada se nesla po celou dobu setkání. Masopustníci se rozcházeli v podvečer a již se těší na posezení další, tentokráte Velikonoční.

A jaké je závěrečné zhodnocení?

Letos se sešlo padesát účastníků, připraveno bylo padesát tácků.

Bylo vyrobeno skoro 180 chlebíčků, všechny se prodaly, nezbyl jediný. Myslím, že to bylo maximum, které pamatuji. Setkání se vydařilo,

 

         Připravil I.P.

Připravujeme na březen…

 

26.3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 9. – 13. hod.

Program:

Sociálně-právní poradenství, pro nevidomé a slabozraké občany.

Prodejní výstava předmětu denní potřeby, elektronické pomůcky

a mnoho dalších pomůcek určených pro zrakově hendikepované

Spolupořadatelé:

TyfloPomůcky Olomouc a SAGITTA Brno l.td.

Vážení čtenáři, využijte této příležitosti a přijďte se podívat na některé novinky v kompenzačních pomůckách, případně si koupit něco ze sortimentu TyfloPomůcek.

Na Vaší účast, se těší pořadatelé.

 

28.3. Kuželkový turnaj– Kuželna ul. Kozlovská od 13. hod. Mimořádný turnaj ve spolupráci s oblastní odbočkou Chrudim. Kuželna je pronajatá od 13 – 15 hod.. Na sportovní výkony účastníků se těší pořadatelé.

Další aktivity…

3.4.  Zájezd do Blanska na festival DUM, cena 200 Kč, odjezd v 7:00 z Mlýnské ul. Ještě je několik míst volných, tak neváhejte.

 

9.4.  Brailská soutěž– Naše klubovny 9. – 15. hod. postupová soutěž je v disciplínách a) čtení Braillova písma,

  1. b) psaní na Pichtově psacím stroji,   c) psaní na tabulce,
  2. d) psaní na počítačové klávesnici.

Pro zájemce o soutěž jsou bližší informace a propozice k dispozici v kanceláři odbočky. Zájemci, neváhejte a hlaste se!

 

11.4. Velikonoční posezení– naše klubovny od 14. hod.

 

Krátké info o připravovaném programu na květen a červen.

18.5.   Poznávací zájezd. Cíl: Velehrad a okolí, cena 380 Kč.

3.6.  Dny sportu– kuželky, kuželna ul. Kozlovská od 14. hod.

6.6.  Dny sportu – bowling Opatov.

8.6.  Dny sportu – Turistický, autobusový zájezd. Cena 250 Kč.

17–21.6. Pobytový zájezd, Český ráj.

 

                                                                                                                      Připravil I.P.

                                             

Poradna…

 

EUROKLÍČ jak a kde?

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. WC, výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:

  1. a) budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“,
  2. b) osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální „euroklíče“,
  3. c) prostřednictvím Sítě pro rodinu v jednotlivých krajích budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
  4. d) seniorům a osob. krátkodobě zdr. indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách.

Pokud patříte do skupiny a - c o svůj euroklíč si můžete zažádat na vašem městském úřadě.

Kompletní seznam všech míst osazených eurozámky a veškeré informace naleznete na www.euroklic.cz

Přístupnost těchto zařízení bývá ovlivněna otevírací dobou objektů v nichž jsou zařízení umístěna.

Jakub KUboš Kročák

Děkujeme za podporu Městům a Obcím

 

Naši činnost finančně podporuje: Krajský úřad Pardubického kraje.

Město: Česká Třebová, Bystré, Letohrad, Ústí nad Orlicí a Svitavy,

Obce: Trpík, Hradec nad Svitavou, Semanín, České Libchavy, Němčice a Opatovec.

Za finanční podporu všem děkujeme.

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.