IN-OK-net

Publikováno 31.03.2021 11:57 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

INTERNETOVÉ OKÉNKO

 

3. vydání v roce 2021

 

 

 

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z.s. Česká Třebová a jejich příznivců

 

Časopis je NEPRODEJNÝ

 

 

 

 

 

KONTAKTY:

☗      Adresa: OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová 

☎      Telefon:    465 535 325,  mobil:   607 657 188, 778 468 640

@      email:         ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova

                                                                 www.sonsct.rajce.idnes.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí                9:00→12:00         ↔      14:00→16:30hod.

Středa                  9:00→11:30         ↔      12:30→16:30hod.

 

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

RADA OBLASTNÍ ODBOČKY...

Předseda:                     Ivo Psota

Místopředsedkyně:     Marie Svobodová

Pokladní:                      Elenka Simonová

 

Naše činnost je závislá na vývoji  epidemiologické situace.

Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách nebo se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám k dispozici na výše uvedených tel. číslech, e‑mailem.

 

ZÁJMOVÉ KLUBY

Činnost klubů je v současné době pozastavena.

 

DEZINFEKCE

Na naší odbočce v České Třebové je stále k dispozici pár kusů dezinfekcí pro naše klienty, jež odbočka dostala darem od Nadace prof. Vejdovského.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás telefonicky a dohodneme si předání.

 

 

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové a příznivci SONS ČR, z.s. Česká Třebová, čas utíká velmi rychle a tak se velice omlouvám za prodlevu ve vydávání tohoto časopisu. Nyní vyjdou tedy 2 čísla rychle za sebou, abych Vám to vynahradila.

Bohužel koronavirová situace se stále příliš nemění a místo rozvolňování a setkávání se na klubech jsme Vás na webových stránkách informovali o omezení našeho pobytu na pracovišti. Toto opatření nás mrzí, ale věříme, že ke zvládnutí situace bylo nezbytné. Přesto chceme, abyste věděli, že se na nás můžete stále obracet.

Neváhejte se na nás obrátit i v případě, že si jen potřebujete s někým popovídat. 

Číslo, které můžete využít - 778 468 640  Jana Kašková

Chcete – li s námi být v užším kontaktu zašlete e-mail na adresu kaskova@sons.cz  nemáte – li e-mail zavolejte nebo napište sms na číslo - 778 468 640  Jana Kašková

 

V tomto čísle Vám bohužel opět nesdělíme žádné akce, které by se mohly v dohledné době konat, ale přinášíme některé zajímavé informace, které by se Vám mohly hodit.

 

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ČR, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ NA

NÁKUP RESPIRÁTORŮ, ROUŠEK A DEZINFEKCE S ÚHRADOU POJIŠŤOVNY

111 – VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

209 – ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

213 – REVÍRNÍ BRATSKÁ POKLADNA, ZP

 

RESPIRÁTORY, ROUŠKY, DEZINFEKCE

Výše uvedené zdravotní pojišťovny na tyto ochranné pomůcky nepřispívají.

205 – ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

RESPIRÁTORY, ROUŠKY, DEZINFEKCE

 

Program mohou využít všichni pojištěnci dané pojišťovny v měsíci BŘEZEN 2021.  Jde o částku do 300 Kč. Jedná se o nákup respirátorů, dle dostupných informací je možný i nákup mimo lékárnu, např. drogerie, běžné obchody. Je nutné předložit doklad o zaplacení, z něj musí být jednoznačně zřejmé, že byly zakoupeny respirátory. Uvedená částka bude poté klientovi vrácena na jeho osobní účet. Je potřeba navštívit danou pobočku zdravotní pojišťovny i s dokladem o platbě. Akceptují datum platby v období od 01. 03. do 31. 03. 2021.

201 – VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

RESPIRÁTORY, ROUŠKY, DEZINFEKCE

Pojišťovna nově zařadila do nabídky příspěvek na dezinfekční přípravek na ruce. Může se jednat o gel, sprej, mýdlo, apod. Není možné čerpat na jiný druh dezinfekce, např. dezinfekce povrchů nebo na výrobu dezinfekčního přípravku. Výše příspěvku je 200 Kč, maximálně jednou za rok. Příspěvek je možné uplatnit pouze na přípravky zakoupené v období 01. 03. – 30. 04. 2021. Žádost o příspěvek je nutné podat do 31. 12. 2021.

 

211 – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR

RESPIRÁTORY, ROUŠKY, DEZINFEKCE

Příspěvek 100 Kč na nákup respirátorů. Ochranné prostředky dýchacích cest musí splňovat požadavky normy ČSN EN 14683+AC, tedy: Respirátory FFP2/KN95 bez výdechového ventilu nebo Respirátory FFP3 bez výdechového ventilu. Podmínky:

 1. O příspěvek mohou požádat všichni pojištěnci od 15. let
 2. Příspěvek bude poskytnut jednou ročně jednomu pojištěnci
 3. Doklad o zaplacení musí být vystavený v době 01. – 31. 03. 2021, žádost je nutno podat do dvou měsíců od úhrady
 4. Příspěvek lze čerpat jednorázově nad rámec nabídky ostatních programů
 5. Ochranné pomůcky nemusí být zakoupeny v lékárně
 6. Možnosti čerpání: 01. 03. – 31. 05. 2021 nebo do vyčerpání financí

207 – OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

RESPIRÁTORY, ROUŠKY, DEZINFEKCE

 

Pojišťovna rozšířila možnosti čerpání kreditů ve Vitakartě o příspěvek na ochranné roušky a respirátory. V prohlášení pojišťovna uvádí, že na ně přispívá z Fondu prevence, viz kapitola Pomůcky pro péči o pohybový aparát, cyklistické přilby a pomůcky pro diabetiky.

Příspěvky z kupónů na prevenci i Vitakarta kreditů můžete uplatnit například v aplikaci Vitakarta. V ní stačí zmáčknout příslušné tlačítko a nahrát do aplikace čitelnou fotografii dokladu o zaplacení.

SČÍTÁNÍ OBYVATEL A ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ

O tom, že již brzy proběhne sčítání obyvatel, asi v médiích zaslechl už každý.

Pojďme se podívat, jak se s touto povinností mohou vypořádat lidé s těžkým zrakovým postižením.

Základní informace

Právním předpisem, který sčítání v letošním roce upravuje, je zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 – přesný název předpisu je poněkud delší, ale rozhodně jej naleznete pod číslem 332/2020 Sb.

Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání.

Rozhodným okamžikem, k němuž se zjišťují údaje pro účely sčítání, je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Důležité je vědět, kdo všechno je povinen se sčítání zúčastnit;

sčítání podléhá:

 1. a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů,
 2. b) každá fyzická osoba, které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková nebo dočasná ochrana,
 3. c) každá fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
 4. d) každý dům, i neobydlený, a
 5. e) každý byt, i neobydlený.

Z osob uvedených pod písmenem c) existují výjimky – sčítání se neúčastní cizinci, kteří budou v rozhodný okamžik v ČR přítomni za účelem krátkodobého pobytu do 90 dnů, ani cizinci požívající diplomatických výsad, vyloučeny jsou také byty ve vlastnictví cizích států sloužící k diplomatickým účelům.

Jak proběhne sčítání v praxi?

Povinností každé svéprávné zletilé osoby (za nezletilé a nesvéprávné budou údaje vyplňovat zákonní zástupci, resp. opatrovníci – bude vyplnit požadované údaje do sčítacích formulářů.

Sčítací formuláře bude možné vyplnit dvěma způsoby, online či prostřednictvím formuláře v listinné podobě.

Za jednu domácnost se bude vyplňovat jeden formulář, do něhož se budou uvádět všechny osoby, které v domácnosti bydlí.

Online formuláře bude třeba vyplnit v době od 27. března do 9. dubna 2021, Kdo se rozhodne pro vyplnění „papírového“ sčítacího formuláře, bude na to mít čas mezi 17. dubnem a 11. květnem.

 

Online formulář

Tento formulář bude možné vyplnit prostřednictvím webové stránky:

https://www.onlinescitani.cz/

nebo s pomocí mobilní aplikace nazvané „Sčítání21), kterou bude možné stáhnout z Apple Store, resp. z Google Play.

Český statistický úřad, který online formulář vytvářel, měl na paměti také přístupnost z hlediska zrakově postižených, tudíž bychom formuláře měli být schopni s pomocí běžně dostupných odečítačů obrazovky nebo speciálního zvětšovacího softwaru a přiměřenou úrovní počítačové gramotnosti samostatně vyplnit.

Ostatně Radek Pavlíček se chystá na vzdělávacím portálu o výpočetní technice pro zrakově postižené Pélion uveřejnit článek, který se bude možnosti vyplnění online sčítacího formuláře věnovat podrobněji, zájemce tedy odkazujeme na stránku:

https://www.portal-pelion.cz/

Na tomto místě se omezíme jen na informaci, že pro přihlášení k vyplnění online formuláře bude stačit vyplnit číslo osobního dokladu a datum narození, popř. formulář autorizovat prostřednictvím datové schránky nebo identifikace skrze e-identitu.

Vyplnění online formuláře je rozhodně Českým statistickým úřadem preferováno, kdo ho však z jakéhokoliv důvodu nezvládne, bude mít možnost formulář získat v listinné podobě buď od sčítacího komisaře, popř. na vybraných pobočkách      České pošty. Pro podporu obyvatelstva bylo zřízeno Kontaktní centrum Sčítání 2021, které je v provozu denně od 8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních telefonních číslech 840 30 40 50 a 253 253 683. Dotazy je možné zasílat také e-mailem na adresu: dotazy@scitani.cz

Co bude formulář obsahovat?

Český statistický úřad slibuje, že formuláře jsou oproti minulým sčítáním méně obsáhlé, nebudou se např. zjišťovat majetkové poměry, vyplňovat se naopak budou údaje o způsobu bydlení, vytápění, o vzdělání či zaměstnání. Nepovinné budou otázky týkající se národnosti či náboženského přesvědčení.

Sčítací formulář za jednu domácnost bude moci vyplnit i jediná osoba, to za předpokladu, že bude schopna uvést všechny potřebné údaje o dalších v domácnosti bydlících osobách, tedy jména, rodná čísla nebo čísla jejich osobních dokladů (občanský průkaz či pas), dále pak další osobní informace, tedy např. první bydliště po narození, vzdělání a zaměstnání. Pokud by vyplňující člen domácnosti tyto údaje o dalším spolubydlícím neznal, pak je povinen této osobě sdělit údaje pro přístup k online vyplňovanému formuláři, popř. k formuláři v listinné podobě.

Podrobný přehled otázek a vysvětlujících komentářů najdete na této adrese:

https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/rozsirena-napoveda-k-lsf

První krok k vyplnění formuláře můžete učinit už nyní, a to ověření, zda adresa Vaší domácnosti existuje. To můžete udělat na tomto odkazu:

https://apl.czso.cz/plp/apex-dea/f?p=122:1:1949065213274.

Na zobrazené stránce odbavte tlačítko „ověřit adresu“.Se zpracovanými výsledky se budeme mít možnost seznámit začátkem roku 2022.

 ( Mgr. Luboš Zajíc)

 

Nařízení vlády ČR platné od 1. března 2021

 

Roušky a respirátory

 • Od 1. března platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě. 
 • Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami. 
 • Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě

Školy, školky, dětské skupiny

 • Od pondělí 1. března se zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, dříve známých jako jesle

Obchody a služby

 • Výjimky pro obchody a služby budou zredukovány zhruba na polovinu.
 • Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku. 
 • Dále budou v provozu například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené budou ještě provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží. 
 • Lidé se od pondělí naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo obchodů se zbraněmi a střelivem. 
 • U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.

Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze:

 • Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.  
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
 • Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

Omezení pohybu mezi okresy

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány. 
 • Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu. 
 • Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.). 
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
 • okres Brno město a Brno venkov budou pro účely těchto opatření považovány za jeden okres.
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem. 
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu. 
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči. 
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením. 
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje. 
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-jak-se-od-pondeli-zprisni-opatreni-40352402

 

Očkování chronicky nemocných pacientů

Doporučujeme vám, abyste, pokud máte zájem být očkováni a jste rizikoví pacienti, oslovili sami svého praktického lékaře a požádali jej o zavedení do registru a on by měl vše zařídit. Většina praktických lékařů je přihlášena k tomu, že budou sami očkovat, takže by vás měli očkovat buď oni, přímo v jejich ordinacích, nebo ve vašich domácnostech, pokud se nemůžete dostavit do ordinace.

Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2021/03/01/informace-c-19-2021-upresneni-informaci-o-ockovani