IN-OK-net

Publikováno 17.10.2020 09:16 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

---------                                                                                   ---------

 

 

 

 

 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

10.vydání v roce 2020.

 

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydává:        

SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                    Adresa:   OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová 

                    Telefon:  465 535 325,   mobil:   607 657 188, 778 468 640

@                    email:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www  Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova 

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda:                      Ivo Psota

Místopředsedkyně:       Marie Svobodová

Pokladní:                       Elenka Simonová

 

ZÁJMOVÉ KLUBY

Německá konverzace – každé pondělí od 14.hod.

Zpívánky – každý lichý týden ve středu od 14.hod.      DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENO

Šikovné ruce – každý sudý týden ve středu od 13.hod. DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENO

 

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři. Za velmi špatného počasí se akce nekoná !

 

 

PŘIPRAVUJEME

       čt        22.10.            Oblastní zasedání.                          ZRUŠENO

      po       26.10.            Kuželky od 13:30, ul. Kozlovská    ZRUŠENO

      čt        5.11.              Nákupní zájezd – Kudowa Zdrój    ZRUŠENO

       čt        19.11.            Den otevřených dveří.

       so        5.12.              Mikulášská besídka pro děti.                                       

 

I N F O

Mikulášská besídka – Závazné přihlášky podejte do 6.11. z důvodu zajištění materiálu a občerstvení. Příspěvek na konání akce 30,-Kč.

 

Podrobnější pozvánky naleznete na nástěnkách, v kanceláři nebo je obdržíte poštou či emailem.

Naše plánování aktivit, ovlivňují nařízení spojená s pandemii COVID-19.

 

ZE ŽIVOTA ODBOČKY

Fotodokumentace činnosti

Průběžně pro Vás budu vkládat fotografie z akcí. Pokusím se vložit i fotografie z akcí, které již proběhly, abyste si je mohli připomenout.

Vše naleznete na www.sonsct.rajce.idnes.cz/

 

DEZINFEKCE

Nadace prof. Vejdovského darovala organizaci SONS ČR z.s. dezinfekci, která je distribuována na jednotlivá pracoviště. Naše odbočka v České Třebové dostala několik desítek antivirotických dezinfekcí pro naše klienty. Pokud máte zájem, můžete si je vyzvednout osobně u nás v kanceláři, případně nás telefonicky kontaktujte a dohodneme si předání.

 

Představení se

Dovolte mi, abych se Vám představila, jmenuji se Jana Kašková a jsem novou pracovnicí odbočky SONS ČR, z.s. Česká Třebová. Do odbočky jsem nastoupila 1. června, ale ještě poté jsem absolvovala lázeňský pobyt s dcerami. Objevovat na odbočce jsem se tedy začala, až v červenci. S některými z Vás, jsem již měla tu čest se potkat na námi pořádaných akcích a ráda se seznámím i s dalšími členy a příznivci. Doufám, že se mnou a mojí prací budete spokojeni.

Věřím, že se nelehká situace, která nyní panuje okolo koronaviru, uklidní a budeme se moci více potkávat, ať už na klubech, akcích či výletech.

Moc se na spolupráci s Vámi těším.

Jana Kašková

VÝLET DUN BLANSKO

Dne 17.září 2020 jsme pořádali zájezd na koncert Radka Žaluda v rámci „Dnů umění nevidomých na Moravě“ do Blanska. Tento zájezd se měl konat již na jaře, ale z důvodu koronaviru byl odložen. Situace již nebyla příznivá ani nyní, ale i přesto se nás sešlo krásných 21.

Jako první jsme zamířili právě do Blanska na koncert. Ten trval asi hodinu a byl moc hezký a věřím, že si ho všichni užili tak jako já.

Po koncertu, jsme se přemístili do místní restaurace Punkva, kde jsme během chvíle byli obslouženi a za lidové ceny jsme se výborně najedli. S plnými žaludky jsme se odebrali zpět k autobusu a nechali jsme se odvést k zámku Slavkov, kde jsme měli na 13 hodin domluvenou prohlídku historických sálů. Poté jsme se již pomalu začali ubírat k domovu. Cestou jsme přibrzdili u Mohyly míru, kterou jsme si obešli. Dále jsme pokračovali do Křtin, kde byl volný rozchod, aby si každý toto místo mohl užít dle libosti. Bohužel čas je nemilosrdný a nedá se zastavit, a proto jsme toho více nestihli, ale i přesto věřím, že se všem zúčastněným výlet líbil a že s námi příště zase někam vyrazí.

 

NOVINKY ZE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNY

 

P Ř E V Z A T O

 

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 10/2020

Dnešní poradenský článek pochází z klávesnice kolegyně JUDr. Václavy Baudišové a jeho název zní: REALITNÍ OKÉNKO. V rámci „okénka“ se dozvíte o

  • zrušení daně z nabytí nemovitosti
  • zákonu o realitním zprostředkování
  • struktuře a obsahu výpisu z katastru nemovitostí
  • Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Vedle zrušení superhrubé mzdy, které ještě bude předmětem parlamentní diskuse, je zrušení daně z nabytí nemovitosti dalším opatřením, o kterém se stále mluvilo, ale fakticky se nic nedělo, až do událostí souvisejících s koronavirem. Tato daň (dříve „daň z převodu nemovitosti“) u nás měla dlouholetou tradici a aktuálně činila 4 % z kupní ceny nemovitosti. Až v poslední fázi své existence byla přesunuta z prodávajícího na kupujícího.  Asi není třeba zdůrazňovat, že se tím kupujícím aspoň trochu finančně uleví a potěšující je i to, že odpadne papírování s daňovým přiznáním spojené. Daň nemusí platit ani ti kupující, kterým katastrální úřad povolil návrh na vklad vlastnického práva již v prosinci 2019 a později.

 

Jen pro pořádek – daň z nemovitosti, tedy daň z vlastnictví nemovitosti, zrušena nebyla.

 

Nový zákon o realitním zprostředkování

Další vítanou změnou v oblasti prodeje nemovitostí je přijetí zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování, upravujícího činnost realitních makléřů, slovy zákona „realitních zprostředkovatelů“. I když nadměrné státní regulaci všeho možného fandit nelze, zde je jednoznačně přínosem, protože zavádí:

 

povinnou změnu živnosti makléře z volné na vázanou

povinné kvalifikační předpoklady makléře, který musí být absolventem práv, ekonomie, stavebnictví, nebo jiné vysoké nebo střední školy a mít 3 roky praxe v oboru, nebo složit profesní zkoušku

povinné pojištění odpovědnosti makléře za škodu.

Dále zákon stanoví, že:

 

všechna ujednání s klientem, který je v postavení spotřebitele, musí být písemná (včetně převodů podílů v bytovém družstvu)

makléř má informační povinnost o výši provize či o způsobu určení provize, o konkrétních závadách či omezeních na nemovitosti, které plynou z veřejných databází a o těch, o nichž věděl nebo měl vědět vzhledem ke své odbornosti

záloha na provizi nesmí být vyšší než 2/3 sjednané provize

zprostředkovatelská smlouva s makléřem nemůže klienta zavázat k uzavření samotné kupní nebo nájemní smlouvy

je-li tato smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může být výpovědní doba maximálně 1 měsíc

exkluzivitu, tedy výhradní zprostředkování jediným makléřem, lze sjednat jen na dobu určitou, nejdéle však na šest měsíců; lze ji opakovaně prodlužovat, nejdříve však 30 dnů před uplynutím sjednané doby

byla-li smlouva, k jejímuž uzavření se vztahoval vznik práva makléře na provizi, uzavřena z důvodu jeho nečinnosti, pochybení nebo neposkytnutí odpovídající součinnosti až po zániku závazku ze zprostředkovatelské smlouvy, nemá makléř právo požadovat po klientovi provizi.

K poslednímu bodu je však třeba uvést, že podle § 2454 občanského zákoníku „právu zprostředkovatele na provizi není na újmu, byla-li smlouva, k níž se vztahovala činnost zprostředkovatele, uzavřena nebo splněna až po zániku závazku ze zprostředkovatelské smlouvy.“ Toto ustanovení naplňuje zásadu, podle níž smlouvy mají být plněny, a má zamezit vcelku běžné situaci, kdy makléř svoji činnost vykonává řádně. Inzeruje, komunikuje se zájemci, které seznámí s prodávajícím, jezdí s nimi na prohlídky, poskytuje právní a jiné služby atd. Účastníci smlouvy ovšem s cílem ušetřit na provizi vyčkají uplynutí doby, na kterou je sjednána zprostředkovatelská smlouva a kupní smlouvu potom spolu uzavřou na vlastní pěst. Předpokladem práva na provizi je tedy činnost zprostředkovatele vedoucí k uzavření smlouvy.

 

Jak číst výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí (KN) je přístupný přes internet na stránkách katastrálního úřadu www.cuzk.cz  v papírové oficiální „úřední“ podobě ho získáte také na katastrálním úřadu nebo na kontaktních místech Czech POINT. Internetový výpis má pouze informativní charakter a neobsahuje některé detailní informace, zatímco u úředního výpisu platí předpoklad správnosti zapsaných údajů a najdete zde nejen základní informace k nemovitosti, ale i odkaz na listinu, na základě které vlastník nemovitost nabyl, tzv. nabývací titul.

 

U bytů jsou vedeny dva listy vlastnictví: jeden na budovu a druhý na konkrétní byt. U rodinných domů mají být v listu vlastnictví zapsány všechny nemovitosti v souladu se skutečným stavem – jednak zastavěná plocha, na které stojí dům, jednak další vlastníkovy pozemky, například ostatní plocha, zahrada, sad atd. Je-li zapsaný stav v rozporu se skutečným stavem, je třeba před prodejem rozpory odstranit – například stavby zaměřit a zapsat nebo zbourat a vymazat.

 

Výpis z KN je datovaný k určitému dni a času. Zápisy o nemovitosti se totiž samozřejmě mohou v čase měnit. Hned v záhlaví výpisu je dále uvedeno umístění nemovitosti: okres, obec, katastrální území a číslo listu vlastnictví. Samotný výpis se pak skládá z několika částí od A do F, obsahujících tyto údaje:

 

 

 

 

 

  1. A) Vlastník nemovitosti:

zde jsou uvedeni všichni vlastníci dané nemovitosti. Pokud je před jmény uvedeno „SJM“, znamená to, že se jedná o nemovitost ve společném jmění manželů. U více spoluvlastníků je zde zlomkem uveden spoluvlastnický podíl na nemovitosti.

 

  1. B) Nemovitost:

zde je popsána nemovitost - stavba s číslem popisným nebo evidenčním zpravidla u rekreačních objektů, parcelní čísla pozemků, jejich výměra, druh pozemku, včetně případných podílů na společných částech nemovitostí.

 

B1) Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti:

zde jsou uvedeny informace o tom, co se vztahuje k této nemovitosti v její prospěch, například právo vjezdu či přístupu.

 

  1. C) Věcná práva zatěžující nemovitost:

zde jsou veškeré zástavy, věcná práva dožití, služebnosti a věcná břemena - například povinnost strpět cizí právo vjezdu či přístupu.

 

  1. D) Poznámky a další obdobné údaje:

zde naleznete informace o tom, zda probíhá nějaký zápis na katastrálním úřadu, který se dané nemovitosti týká. Pokud ano, je zde uvedeno písmeno „P“. V nahlížení do katastru uvidíte číslo jednací a účastníky řízení.

 

  1. E) Nabývací tituly a jiné podklady zápisu:

zde jsou uvedené listiny, které byly předloženy katastrálnímu úřadu pro zápis a díky kterým prodávající nemovitost nabyl. Jak je uvedeno shora, v internetové verzi výpisu nejsou, v úřední verzi ano. Jestliže má na tom někdo prokazatelný právní zájem, jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí či pořízení kopie v tzv. Sbírce listin katastrálního úřadu.

 

  1. F) Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám:

tato část se týká pouze zemědělských pozemků a jejich zařazení do bonitních půdně ekologických jednotek.

 

Šťastnou ruku při koupi či prodeji té vaší nemovitosti přeje

 

Václava Baudišová s pomocí časopisu Realcity.cz

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.