I v Olomouci jste si mohli zakoupit Bílou pastelku

Publikováno 13.10.2022 11:44 Odbočka Olomouc


Letošní 23. ročník celostátní sbírky Bílá pastelka proběhl 10. až 12. října. Naše odbočka vyslala do ulic Olomouce, Šternberka a Uničova 15 dvojic dobrovolníků. Byli mezi nimi studenti Polygrafické školy v Olomouci, učitelé ZŠ v Lutíně a taktéž stálí dobrovolníci a pracovníci naší odbočky. I těm všem patří naše uznání za skvělou práci při oslovování veřejnosti!
A samozřejmě děkujeme všem dárcům, kteří přispěli přímo do pokladniček nebo prostřednictvím QR kódu či jiným způsobem. Tradičně mezi dárce patřili i žáci ZŠ v Lutíně.
Přesnou výši výtěžku z Blešího trhu i ze sbírky Bílá pastelka oznámíme v příštím čísle Informátoru. Získané prostředky budou použity na dokončení úprav prostor naší odbočky a na aktivity pořádané pro naše zrakově postižené členy a klienty.

Jménem Oblastní rady a pracovníků odbočky - Jan Příborský, předseda