I my jsme běželi se Světluškami! A to již potřetí!

Publikováno 03.05.2019 11:58 Odbočka Olomouc


Obrázek

Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se běhu za naši odbočku zúčastnili.
Jak našim členům se zrakovým postižením, tak vidícím trasérům, našim stálým i novým dobrovolníkům, příznivcům.
Byly mezi nimi i dvě pracovnice vedení firmy UNEX Ing. Irena Barboříková a Ing. Hana Bartošová. Obě na posledních vánočních trzích organizovaly se svými kolegyněmi z firmy prodej ve stánku Dobrého místa pro život v den věnovaný naší Oblastní odbočce.
Připomínám ještě, že výtěžek z akce, na němž se podíleli zdraví účastníci formou startovného, bude prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu „Světluška“ použit na projekty organizací poskytujících služby pro zrakově postižené, pro sportovní oddíly i individuální žadatele z řad studentů nebo dospělých osob se zrakovým hendikepem na pořízení kompenzačních pomůcek.
Je to velmi potřebná a záslužná činnost, kterou i náš turistický oddíl „Surikaty“ mohl využít. Vážíme si toho a děkujeme proto všem, kdo se zapojili!

J. Příborský


Obrázky