Historie na pohlednicích města Jičína

Publikováno 28.05.2019 10:51 Odbočka Jičín


Obrázek

     Ve středu 15. května pro nás připravil pan Oldřich Havlíček promítání dobových pohlednic s motivy dominantních míst Jičína, zejména náměstí a Husovy ulice, ale i mnoha dalších. Pan Havlíček nám nejprve vylíčil, jak přepracoval systém řazení pohlednic v katalogu tak, aby mu lépe vyhovoval. Neřadí fotografie ani podle data vydání, ani podle nakladatelů či techniky tisku, ale řadí je námětově – zakládá stejné obrázky k sobě. Promítat nám začal pohlednice s náměstím, kterých bylo vydáno více jak 500 ks. Tyto pohlednice jsou pozoruhodnými svědky všeho toho, co se na náměstí během času dělo. Zaznamenávají, jak se v průběhu času náměstí měnilo (nutno podotknout, že nijak výrazně). Jak bývalo zaplněno stánky a lidmi při trzích, jak sloužilo jako parkoviště nebo jak se stalo načas i skladištěm materiálu. Například fotografie pořízené z Valdické brány na počátku minulého století ukazují ještě mnoho nezastavěných ploch v okolí centra Jičína a nabízejí zajímavé srovnání se současností. Neméně zajímavé je povšimnout si na fotografiích řešení osvětlení a dláždění ulic v běhu času. Mohli jsme si detailně prohlédnout Husovu ulici, na které postupně přibývaly nové budovy. Některé z nich se do dnešní doby i změnily. Lipová alej před nějakými 100 lety vypadala sice podobně, ale nikoliv stejně.

     Z pana Havlíčka vášeň pro fotografie a zvláště pohlednice přímo čiší. O pohlednicích zjišťuje různé informace, pátrá v archivech a mnoha knížkách. Z jeho poutavé přednášky jsme se dozvěděli i mnoho zajímavostí. Například to, že díky textům na rubu odesílaných pohlednic lze vysledovat, že Jičín ve své době navštívil věhlasný obuvnický podnikatel Tomáš Baťa s manželkou, která pocházela právě z našeho kraje, nebo slavný zápasník Gustav Frištenský.

     Panu Havlíčkovi tedy velice děkujeme za návštěvu a těšíme se na další pokračování jeho promítání a vyprávění, které nám přislíbil na příští rok.


Obrázky

Jičín, severní část náměstí Jičín, severní část náměstí
Jičín, náměstí Jičín, náměstí
Jičín, Žižkovo náměstí Jičín, Žižkovo náměstí
Jičín, Kostel sv. Ignáce a kasárna Jičín, Kostel sv. Ignáce a kasárna
Jičín, Lipové stromořadí Jičín, Lipové stromořadí