Historie Klaudiánovy nemocnice

Publikováno 10.01.2022 12:39 Odbočka Mladá Boleslav


Historie nemocnice

 
areál nemocnice 1917

O stavbě okresní nemocnice bylo rozhodnuto 3.12.1888. Slavnostní otevření se uskutečnilo 27.10.1895. Řádný provoz byl zahájen až 1.10.1896 a vedením nemocnice byl pověřen Dr. Kopfstein. Nemocnice byla postavena z prostředků zemských za spoluúčasti okresu, měst a obcí. Svojí činností navázala na dlouhou historii špitálu Kateřiny Militké.

V roce 1896 byl otevřen pavilon chirurgický a infekční, v roce 1910 pavilon pro choroby vnitřní. Již za několik let bylo jasné, že kapacita nemocnice nestačí. Přesto zůstala beze změn až do 30.let, kdy bylo přistaveno pravé křídlo k chirurgickému pavilonu.Desítky návrhů na výstavbu nové nemocnice zůstaly nerealizovány. Namísto toho dostává nemocnice do správy objekty - Pírkovo sanatorium, dva pavilony v areálu psychiatrické léčebny v Kosmonosích a mnoho dalších. Se vznikem dalších klinických oborů byly zabírány další objekty ve městě. První velkou stavbou byl objekt pro oddělení ARO, urologie a nukleární medicíny, který byl dokončen v roce 1981. Další stavbou byla budova dnešního interního oddělení, budovaná jako léčebna dlouhodobě nemocných. Po dokončení v roce 1984 byla užívána pro 160 lůžek interny a 40 lůžek ortopedie. 

chirurgie

Od roku 1984 se začíná pracovat na generelu nemocnice a v rámci tohoto projektu je v prosinci 1984 zahájena přestavba gážistických domů na oddělení porodnicko-gynekologické a v březnu 1987 celková přestavba nemocnice. Systematicky se po redukci generelu začíná stavět v roce 1991. Jsou postupně dokončovány objekty pavilonu centrálních služeb v říjnu 1992 a porodnicko-gynekologického oddělení v březnu 1993. Při slavnostním otevření dne 19.února 1993 přijala nemocnice jméno středověkého lékaře Mikoláše Klaudiána. Rozhodujícím rozvojovým momentem je převod pozemků po okupační sovětské armádě. Tím vzniká možnost vytvoření objektů technického zázemí nemocnice. V roce 1994 byla dokončena budova zásobovací ústředny, jejíž hlavní součástí je nemocniční lékárna. V roce 1995 pak budova pro patologii a mikrobiologie, včetně čističky odpadních vod. Všechny objekty jsou technicky a komunikačně propojeny. V roce 1996 dochází k územnímu sjednocení areálu nemocnice a je zahájena rozhodující stavba lůžkové části chirurgie. V září 1996 je kolaudován objekt pro oční a neurologické oddělení. Zároveň je dokončována stavba prádelny a spalovny.

Od ledna roku 2003 spadá nemocnice pod Středočeský krajský úřad, který je jejím zřizovatelem. Během rozsáhlé ekonomické restrukturalizace provedené novým vedením nemocnice a díky částečnému oddlužení se nemocnice během 12 měsíců vymanila ze 170 milionových dluhů, v současné době splácí své závazky včas a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Od 1. července 2005 převzala péči o pacienty a poskytování zdravotnické péče nově zřízená Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.. Jejím zakladatelem a jediným akcionářem je Středočeský kraj.

 

zdroj: http://klaudianovanemocnice.cz/historie-nemocnice/ms-1042/p1=1042