Historické památky v Mladé Boleslavi I.

Publikováno 14.02.2022 09:10 Odbočka Mladá Boleslav


 

Mladoboleslavský hrad

- původně jde o přemyslovské hradiště, které bylo přestavěné před rokem 1350 na gotický hrad a po požáru roku 1555 na renesanční zámek Krajířů z Krajku za účasti M. Borgorelliho. Jeho prostá stavba se dvěma mohutnými věžemi sloužila od 18. století jako kasárna, po roce 1948 věznice, od roku 1970 muzeum.

Staroměstské náměstí

- směrem k hradu se zužuje, od západu do něho zasahuje radnice. Domy jsou z velké části renesanční, různě přestavěné. Na východní straně je zachována velká část podloubí.

Stará radnice

-  je to renesanční dvoukřídlá budova s věží z poloviny 16. století, snad podle plánů M. Borgorelliho. Budova byla barokně upravena roku 1710, v letech 1934–1941 byla zmodernizována. Na jižní fasádě jsou renesanční sgrafita s biblickými výjevy a světci. Obecní síň má valenou klenbu na střední pilíř z roku 1559.

Arciděkanství

- nachází se vedle kostela, jde o barokní stavbu se dvěma štíty od M. Rossiho z roku 1701.

Mariánský sloup

- sloup je z roku 1681, původní čtyři sochy v rozích podstavce jsou umístěny po městě.

Palác hejtmana Jana Císaře, zvaný Templ

- stojí v Krajířově ulici a je přístupný průchodem z jihozápadní části Staroměstského náměstí. Pozdně gotická stavba z let 1488–1493, vestavěná do hradeb a parkánu a později různě upravovaná. Dnes sloužá jako muzeum.

 

Zdroj: Wikipedie