Galerie Domino - 3. 1. 2018

Publikováno 03.01.2018 16:00 Odbočka Blansko


Obrázek

Letos již počtvrté v Galerii Domino 

Ať už autobusem, vlakem nebo i osobními auty jsme se dopravili do Letovic, abychom již počtvrté společně s tamním spolkem seniorů si připomněli narození Ježíška.

Znáte legendu, která vypráví o narození Ježíška? Ježíšek se podle legendy narodil ve městě Betlémě, kam předtím utekli jeho rodiče Marie a Josef.

Jeho narození vzbudilo velkou pozornost: anděl zvěstoval novinu o Ježíškově narození pastýřům, třem mudrcům, kteří mu přinesli myrhu, kadidlo a zlato.

Biblický příběh láká k zastavení se a přilákal znovu i nás. Sešlo se nás více jak dvacet. Po vlídném přivítání hostitelek jsme byli vtaženi do doby víc jak 2000 let staré. Ale myslím, nikomu to nevadilo. Vyslechli jsme si celý příběh. Poté nám všem byla slovně popsána celá výstava, a že bylo co obdivovat. Betlémy 

na zdejší výstavě jsou dílem a´t už umělců, ale i laiků z nejbližšího okolí. Zaujaly určitě každého. Mně osobně  se  líbil Betlém vytvořený ze šustí, třebas někoho zaujal upečený z perníku. K vystaveným patřil i tištěný z modrotisku. Nejvíc jak jinak bylo keramických.

V závěru jsme si mohli vystavené exponáty sami prohlížet. Nechyběl punč a my jsme se znovu ocitli ve vánoční době. Nakonec i venku to vypadalo jako by se čerti ženili, od pravého poledne střídavě sněžilo či pršelo. Teď jen, abychom všichni v pořádku dorazili večer do svých domovů. A za rok na viděnou!

Zapsala: Bc. Marie Reková


Obrázky