Finále v projektu "ČSOB pomáhá regionům"

Publikováno 06.12.2017 09:06 Odbočka Česká Lípa


Začíná: 06.12.2017
Končí: 06.01.2018
Kde:

Děkujeme všem, kteří poslali hlas oblastní odbočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., v České Lípě v projektu „ČSOB pomáhá regionům“ na zvukovou simulovanou střelbu pro osoby se zrakovým postižením. Díky Vám jsme postoupili do finále, a pokud vybereme od drobných dárců finanční příspěvek minimálně 5 000 Kč, přispěje nám ČSOB dalších 25 000 Kč na nákup simulované střelby. Pokud bychom mezi čtyřmi projekty Libereckého kraje získali od drobných dárců nejvyšší finanční dar, dosáhli bychom od ČSOB až na 50 000 Kč. Pomoc nám můžete na www.csobpomaharegionum.cz  

LIBERECKÝ KRAJ -   ,,Simulovaná zvuková střelba…“  „Klikni a daruj“ na číslo sbírkového účtu  101 7777 101/0300  variabilní symbol pro náš projekt je:

201 754 02.                                                                                                         

Potvrzení daru: V případě, že budete požadovat Potvrzení o daru (nejedná se o Darovací smlouvu), na které máte nárok, toto potvrzení Vám vystavíme. Přes bránu Klikni a daruj, máte možnost zaškrtnout, že potvrzení požadujete a ČSOB nám tyto údaje poskytne po ukončení sbírky.     

V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí odbočky Mgr. Chalupovou tel.: 778 768 394.     

Sbírka končí o půlnoci z 6. 1. na 7. 1. 2018, ale výsledky budou vyhlášeny až po připsání offlinových plateb.                                                                                                                               Děkujeme za Vaši pomoc. Přejeme krásné Vánoce a splnění Vašich přání v novém roce.


Video


Video k projektu.