Festival Dny umění nevidomých na Moravě ve Zlínském kraji 2017

Publikováno 16.03.2018 08:45 Filgasová Dagmar


Festival Dny umění nevidomých na Moravě, je již tradiční součástí aktivit osob se zrakovým postižením určený pro širokou odbornou i laickou veřejnost. V roce 2017 uspořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. řadu multižánrových aktivit, které naplnily povědomí lidí o dovednostech a možnostech osob s těžkým zrakovým postižením v oblasti uměleckého světa.

Cílem projektu bylo přiblížit svět nevidomých světu vidomému a odstranit bariéry ve sbližování, komunikaci a spolupráci mezi světem handicapovaných a zdravých spoluobčanů. Umělecká vystoupení, besedy a výstavy shlédlo velké množství širokého spektra naší populace od žáků základních škol přes studenty středních a vysokých škol, střední populaci až po velmi oblíbená vystoupení v domovech pro seniory. Součástí vystoupení byla rovněž komunikace o možnostech uplatnění osob se zrakovým postižením v naší společnosti a naplnění cíle zařazení osob s handicapem do běžného života.

Úroveň vystupujících, Radka Žaluda, Petra Bazaly, Věry Strbačkové, Elišky Hasalíkové, Filipa Moravce, Kyklopbandu, Hudebního dua Vojodeyl, Aleny Schutové, Moniky Maškové a Jaroslava Kneipa, byla na vysoké úrovni a setkala se s velkým ohlasem veřejnosti.  Úspěch představení divadelního souboru nevidomých Verva předčil naše očekávání a zcela jistě se k nám tento soubor brzy vrátí. Country skupina Pěšáci již tradičně potěší svými skladbami a dokáže navodit příjemnou atmosféru u posluchačů každé věkové generace.  Zdařilé povídky lidového vypravěče Václava Valáška vhodnou formou doplnily umělecká vystoupení.

V rámci výstav shlédli občané nejen Zlínského kraje obrazy Jonathana Huxleyho ve výstavních prostorách Zlínského kraje.

Umělecká vystoupení a výstavy se uskutečnily ve: Zlíně, Vsetíně, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Uherském Hradišti, Rožnově pod Radhoštěm, Vizovicích, Lukově, Bystřici pod Hostýnem a Lhotce nad Bečvou.

V rámci prezentace dovedností osob se zrakovým postižením široké veřejnosti v oblasti umění se setkáváme výhradně s pozitivními ohlasy našich spoluobčanů. Díky uměleckým aktivitám na jednotlivých stupních vzdělávacího procesu získává již mladá generace povědomí o životě osob se zrakovým postižením, což má za následek velkou míru pochopení jiného světa osob s handicapem.