Festival Dny umění nevidomých Sázava 27.6.2021, Sázavský klášter.

Publikováno 18.06.2021 00:19 Novotný Karel


Obrázek

Festival Dny umění nevidomých

Sázava 27.6.2021, Sázavský klášter

 Festival Dny umění nevidomých je víceoborový festival zrakově postižených profesionálních umělců a souborů, jejichž součástí jsou nevidomí a slabozrací členové. Koná se každoročně již od roku 1995 ve vybraných městech České republiky. Hlavním organizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,  z.s. (SONS ČR, z. s.), ve spolupráci s krajskými a městskými úřady v příslušných místech, kulturními a školskými zařízeními, místními odbočkami SONS ČR a dalšími subjekty.

Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý či slabozraký člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti.

Jedná se o výstavy, hudební nebo slovesně dramatická umělecká vystoupení nevidomých či těžce zrakově postižených umělců v různých oblastech umění. Jedná se o prestižní akci nadregionálního významu.

V roce 2021 se bude jednat již o 27. ročník tohoto prestižního festivalu. V předchozích letech byl pořádán převážně ve městech Moravy a Slezka. Jsme potěšeni, že se v letošním roce k pořádání festivalu Dnu umění nevidomých přidalo i město Sázava, kde jej ve spolupráci se Sázavským klášterem, pořádá SONS ČR, oblastní odbočka Benešov.

V  rámci festivalu Dnů umění nevidomých se můžete těšit na setkání s těmito umělci.

Lubomír Pavelčák – Lichoočko

Lubomír Pavelčák z Ostravy není profesionálním fotografem, je člověkem, který se na svých fotografiích, i přes to, že skoro nevidí, pokouší zachytit svět kolem sebe a ukázat ostatním své vnímání. „Neuměl jsem vysvětlit, jakým způsobem vidím a vnímám svět. Až jednoho dne mně napadlo sundat své brýle z nosu a „cvakat“ svět přes vlastní brýle…“ objasňuje Lubomír Pavelčák důvody svých fotografických začátků. Podrobnější informace o tomto fotografovi naleznete na www.lichoocko.cz.

 Musica pro Sancta Cecilia

Musica pro Sancta Cecilia je vokálně–instrumentální soubor, který se zaměřuje především na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka.

Soubor vznikl v roce 1992 na půdě pražské Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla (konzervatoř pro zrakově postižené), dnes v souboru působí 7 absolventů této konzervatoře. Pod současným názvem, který byl vybrán podle patronky hudebníků Svaté Cecilie, Musica pro Sancta Cecilia soubor vystupuje od roku 1994.  Soubor má za sebou desítky vystoupení v Čechách a na Moravě ( více na www.sancta-cecilia.cz )
Uměleckým vedoucím souboru je Zbigniew Janusz.