Důležitá informace o cenách bílých holí

Publikováno 05.01.2022 13:45 Odbočka Nový Jičín


Vážení uživatelé bílých holí, 

pracovnicemi olomoucké prodejny tyflopomůcek jsme byli upozorněni na chybu v novém číselníku VZP, tedy předpisu, který prakticky provádí úhradu zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. 

Do číselníku nebyla plně promítnuta novela přílohy příslušného zákona a nebyla zvýšena úhrada u bílých holí signalizačních a orientačních. Číselník stále obsahuje úhradu pojišťovny pouze ve výši 700,35 Kč (včetně DPH). 

VZP tuto chybu uznává a náprava byla přislíbena na co nejdřívější čas, nicméně reálný odhad je takový, že ke změně dojde až v únoru t.r. Pak by měla být úhrada navýšena v souladu s platnou přílohou zákona na 928,05 Kč (včetně DPH). 

Proto doporučujeme všem, kteří nepotřebují hůl zcela akutně, aby s jejím pořízením ještě chvíli vyčkali. Uvědomuji si, že to může způsobovat nepříjemnosti, volbou je buď posečkání s pořízením nebo doplatek ceny z vlastních zdrojů.

Ostatní změny do číselníku promítnuty byly, tedy zvýšení limitu na tři hole za rok i zvýšení úhrady bílých holí opěrných na 500,25 Kč (včetně DPH).

Zprávu za SONS ČR podává
Luboš Zajíc