Dubnové klubové odpoledne

Publikováno 06.04.2018 08:38 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Účastníci klubového setkání byli seznámeni jak s možnostmi pořízení těchto tlačítek, jejich instalace a pravidelné údržby, tak i s jejich používáním, účinností a příklady praktického využití. Dále pánové pohovořili o zásadách jednání a komunikace seniorů s neznámými osobami doma i na veřejnosti, důvěřivosti seniorů a praktikách podvodných prodejců. Po přednášce zodpověděli množství dotazů od našich členů.

Paní Fridrichová a pan Kurek poté seznámili přítomné s plánovanými akcemi na měsíc duben a květen. Ve středu 11. dubna to bude další setkání s Braillovým bodovým písmem, 18. dubna výlet do Napajedel s haptickou prohlídkou tamního zámku a 25. dubna bowlingový turnaj, tentokrát v bowling baru Scéna. Ve čtvrtek 19. dubna proběhne v sídle Oblastní odbočky ve Zlíně od 14:00 hod. pro veřejnost prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené s možností osobního vyzkoušení těchto pomůcek.

Na shledanou se těší pracovníci Oblastní odbočky Kroměříž.


Obrázky