Do šumperského muzea nás přilákala výstava

Publikováno 08.07.2017 19:44 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

DO ŠUMPERSKÉHO MUZEA NÁS PŘILÁKALA

VÝSTAVA "CESTY K DOMŮM"

 

Lidé v pravěku se přizpůsobovali životním podmínkám v dané době a začali si budovat svá první obydlí, která můžeme považovat za předchůdce dnešních domů. Jejich existenci a podobu nám z velké části odhalují archeologické vykopávky a nejrůznější nálezy.

S výsledky takového archeologického výzkumu jsme se seznámili v pondělí 26. června 2017, kdy jsme se rozhodli využít nabídky individuální komentované prohlídky a se skupinkou členů z naší šumperské odbočky jsme navštívili výstavu „Cesty k domům“, která probíhá od května do září ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.

Autorka výstavy myslela na špatně vidící i nevidící návštěvníky a expozici přizpůsobila. Vystavované předměty opatřila stručnými popisky ve slepeckém písmu a většinu věcí jsme si mohli vzít do ruky a udělat si tak reálnou představu o tom, jak co vypadalo. Sáhli jsme si na chýši člověka lovce a sběrače, která byla vytvořena z nejdostupnějších materiálů tehdejší doby (dřevo, zvířecí kosti, kožešiny) a na nástroje, které sloužili k jejich opracování (kameny, pazourky, tvarované kosti a další). Na prvním kamenném rotačním mlýnku si někteří z nás umleli mouku, která tehdy sloužila k obživě člověka zemědělce. Postupně jsme prošli všechna pravěká období, jako je doba kamenná, bronzová a nakonec doba železná, kdy se na scéně objevili Keltové. Od primitivních staveb, nádob a nástrojů, až po ty propracovanější a konstrukčně vylepšené. Taková byla naše hodinová prohlídka vývojem lidských příbytků na našem území.

Velké díky patří autorce výstavy, která nám umožnila nahlédnout do tajemného světa archeologie a do počátků lidského společenství.

 

 

Libuše Skálová


Obrázky

01 01
02 02
03 03
04 04