Dny zdraví 2018, Zdravé město Pelhřimov

Publikováno 30.10.2018 14:10 Odbočka Pelhřimov


10.10.2018 Den otevřených dveří. V prostorách odbočky Na Obci 1768 proběhla ukázka čtení a psaní Braillova písma, představení poskytovaných služeb a ukázka drobných pomůcek pro zrakově postižené.

15.10.2018 Prodejní výstava kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.

Akce se konala v  Městské knihovně Pelhřimov. S pomůckami nás seznámila paní Suková, vedoucí prodejny Tyflopomůcky Praha. Mnozí z nás jsme si nakoupili nové pomocníky pro ulehčení našeho života. Pro informace si přišli i zrakově postižení a jejich blízcí z řad veřejnosti. Všem paní Suková poskytla cenné rady, poskytla konkrétní informace k pomůckám, měli jsme možnost prakticky se s nimi seznámit a vyzkoušet si je. 

16.10. 2018 Den zdraví na radnici, kde proběhla prezentace naší odbočky.


Obrázky