Dny umění nevidomých v Kroměříži - vernisáž a výstava fotografií L. Pavelčáka

Publikováno 11.05.2019 09:23 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Tak, jako již v minulých letech, probíhají letošní festivalové akce díky finanční podpoře Města Kroměříže a letos rovněž i díky finančnímu daru - výtěžku z benefičních koncertů Základní umělecké školy Kroměříž. 
Pro autora výstavy, pana Lubomíra Pavelčáka, se stal fotoaparát pomocníkem pro vnímání a přiblížení si okolního světa, lidí, které potkává a událostí, které se kolem něj dějí. Díky tomu jsme měli možnost prohlédnout si výstavu zajímavých a nevšedních fotografií, kterou si budou moci prohlédnout i návštěvníci Knihovny Kroměřížska až do konce měsíce května a strávit příjemné odpoledne ve společnosti milých hostů a přátel, mezi nimiž nechyběli zástupci Města Kroměříže, včetně pana místostarosty Mgr. Víta Peštuky, vedení a pracovníků Knihovny Kroměřížska, přátel a kolegů z dalších sociálních služeb a našich klientů a členů. 
Velké poděkování patří žákům Základní umělecké školy Kroměříž za jejich hudební vystoupení, kterým nám toto slavnostní setkání obohatili a zpříjemnili. Děkujeme také našim členkám, za připravené pohoštění pro naše hosty. 
Všem zúčastněným děkujeme za společné strávené chvíle a srdečně Vás zveme na pěvecký koncert Radka Žaluda, který se uskuteční ve středu 15. května od 11:00 hodin v koncertním sále ZUŠ Kroměříž. 
Za podporu a spolupráci ještě jednou děkujeme Městu Kroměříž, vedení a pracovníkům Knihovny Kroměřížska a vedení Základní umělecké školy Kroměříž.

Foto: L. Fridrichová, L. Pavelčák


Obrázky