Dny umění nevidomých – Koncert Ráchel Skleničkové v Hospici na Svatém Kopečku

Publikováno 11.09.2023 15:51 Odbočka Olomouc


Obrázek

Ve čtvrtek 31. 8. se v Hospici na Svatém Kopečku u Olomouce konal koncert nevidomé zpěvačky a klavíristky Ráchel Skleničkové. Nadaná mladá absolventka HAMu, jež sklízí úspěchy nejen v České republice, ale i v zahraničí, je veřejnosti známá například díky duetu Čistý svet s Mirem Žbirkou z roku 2019 nebo spoluprací s Nadačním fondem Českého rozhlasu (Světluška) a Tomášem Klusem.

Koncert byl součástí letos již 29. ročníku festivalu Dny umění nevidomých (DUN). Cílem festivalu, který každoročně pořádá Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých České republiky, z. s. (SONS) je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý či slabozraký člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti.

Setkání zahájila přivítáním Ráchel a všech hostů ředitelka Hospice na Svatém Kopečku Ing. Marta Šťastná.

Mezi několika desítkami návštěvníků z řad klientů, zaměstnanců, partnerů
a podporovatelů hospice a těžce zrakově postižených členů Oblastní odbočky SONS Olomouc byli například i první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínek, vedoucí krajského odboru sociálních věcí Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt a náměstkyně primátora Olomouce
Bc. Kateřina Dobrozemská. Během příjemného odpoledne se v sále ozývala nejen nádherná hudba a zpěv, ale i mluvené slovo. Ráchel velice ráda popsala zajímavé myšlenky, které do své tvorby zakomponovala. Zazněly posluchačům důvěrně známé skladby i vlastní díla interpretky – buď skladby zcela nové nebo (mnohdy i vtipné) úpravy známých skladeb klasické i moderní hudby.

Na závěr si všichni společně zazpívali známou píseň „Nebe na zemi“ autorů Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Ta podtrhla velice příjemnou atmosféru, která byla v sále po celou dobu téměř hmatatelná.

Díky tomuto koncertu byla zahájena spolupráce mezi Hospicem na Svatém Kopečku a OO SONS Olomouc, jež se velmi vydařila. „Všem hostům, zejména našim klientům a členům SONS udělala povznášející atmosféra akce velkou radost, stejně tak příjemný, osobitý a nápaditý styl Ráchel vtáhl všechny do děje. Ráchel byla úžasná a velmi profesionální. Děkuji za skvělou spolupráci organizaci SONS“, uvedla Jana Marie Páralová, která se za Hospic na Svatém Kopečku podílela na organizaci akce. Rovněž Jan Příborský a Klára Kočí, kteří se organizaci koncertu věnovali ze strany OO SONS Olomouc, vyjádřili velké poděkování hospici za vstřícnou spolupráci
a konstatovali, že zpětná vazba nejen od návštěvníků, ale i od samotné Ráchel byla velice pozitivní a atmosféra této kulturní akce je nadchla.

Koncert finančně podpořil Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury.

Jana Marie Páralová a Klára Kočí


Obrázky