Den světla už popáté

Publikováno 05.05.2016 16:43 Odbočka Olomouc


Obrázek
Letos se Den světla spojený s Dnem umění nevidomých na Moravě konal na „prvního máje“, tedy v neděli 1. května.
Pořadateli této akce je od začátku Sbor dobrovolných hasičů v Troubkách a Oblastní odbočka SONS Přerov.
Iniciátorem a hlavním organizátorem akce je Jan Zatloukal, troubecký občan, místopředseda Oblastní odbočky SONS v Přerově, a také člen sboru hasičů, který si na každý ročník vždy obleče slavnostní hasičský stejnokroj.
Do Troubek dorazilo několik desítek členů pořádající organizace, dvacítka členů OO SONS Vsetín
a deset členů odbočky SONS Olomouc.
Ti všichni se hned po příjezdu do Troubek připojili k více než stovce místních občanů a hasičů z Troubek a okolí, aby se společně zúčastnili slavnostní mše v kostele sv. Markéty.
Jako vždy doprovázela mši svatou nejen hra na varhany, ale i dechová hudba, pěvecký sbor a dětský sbor.
Po mši vyšel z kostela průvod vedený panem farářem, troubeckým starostou a dechovou hudbou
a zamířil k blízké soše sv. Floriána, patrona hasičů a záchranářů. Den světla je totiž současně oslavou svátku tohoto světce.
Všichni zazpívali českou národní hymnu a poděkovali sv. Floriánovi za ochranu obce a všech, kteří potřebují podporu a pomoc.
Poté se průvod ubral směrem k hasičské zbrojnici, kde k přítomným promluvil starosta obce Troubky Mgr. Radek Brázda, iniciátor Dne světla Jan Zailoukal a za nejvzdálenější odbočku SONS Vsetín její předsedkyně Ludmila Pavelková.
Po vydatném guláši a kávě s hanáckými vdolky jsme si mohli prohlédnout dvě hasičská auta s výzbrojí a výstrojí, nachystaná pro nás před zbrojnicí.
Odpoledne jsme se všichni přemístili do kulturního domu, kde se konal koncert v rámci festivalu „Dny umění nevidomých na Moravě“.
Protagonisty koncertu byli dokonce dva pěvci - známý nevidomý zpěvák Radek Žalud a mladá rodačka z Valašska, taktéž absolventka Konzervatoře Jana Deyla sl. Alena Schutová.
V úvodní části zaznělo několik operních árií zpívaných sólově i v duetech. Opravdu velké nadšení vyvolala známá árie z opery Rusalka Antonína Dvořáka v podání Aleny Schutové.
Ale krásné byli i ostatní árie.
Druhá část byla věnována muzikálovým melodiím. Zde exceloval Radek Žalud s titulní písní z muzikálu „Kat mydlář“.
Závěrečná třetina koncertu byla z oblasti pop-music. Radek mimo jiné zazpíval novou píseň „Černá orchidej“, se kterou bude soutěžit v Bratislavě na festivalu „Zlatý šlágr“.
Jako přídavek zazpívali oba zpěváci duet z televizní pohádky „Z pekla štěstí“.
Koncert, tak jako celý „Den světla“ byl pro všechny zúčastněné nesporně nezapomenutelným zážitkem.

A tak patří organizátorům Dne světla i Dne umění nevidomých na Moravě v Troubkách velikánský dík! Rádi přijedeme i v příštím roce. Věřím, že se k nám přidají i další zájemci.

J. Příborský

Obrázky

moc hezká fotografie.JPG moc hezká fotografie.JPG
IMG_1732 krásná fotografie.JPG IMG_1732 krásná fotografie.JPG
IMG_1647.JPG IMG_1647.JPG
IMG_1645.JPG IMG_1645.JPG

 


Video


Troubky 1.5.2016