Den otevřených dveří a Den zdraví na radnici

Publikováno 29.10.2019 13:40 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

V rámci Dnů zdraví 2019, zdravé město Pelhřimov, jsme uspořádali 9.10. Den otevřených dveří, v prostorách odbočky proběhla ukázka čtení a psaní Braillova písma, představení poskytovaných služeb a ukázka drobných pomůcek pro zrakově postižené. 10.10. se konal Den zdraví na radnici, kde kromě ostatních organizací proběhla prezentace i naší odbočky.


Obrázky

předsedkyně předvádí pomůcku předsedkyně předvádí pomůcku
naše členky při prezentaci naše členky při prezentaci
podávání informací podávání informací