Den otevřených dveří Stacionář mezi mosty Trutnov

Publikováno 01.02.2018 09:35 Odbočka Trutnov


Obrázek

Dne 30.1.2018 jsme navštívili Den otevřených dveří ve Stacionáři mezi mosty Trutnov, jehož posláním je poskytovat cílené, pravidelné a systematické ambulantní služby. Cílovou skupinou jsou jednak osoby s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně, s tělesným postižením a kombinovaným postižením, poté osoby s těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením a poslední skupinou jsou senioři se zdravotním postižením či se sníženými schopnostmi z důvodu věku.

Prohlédli jsme si krásné nové prostory stacionáře, seznámili se s poskytovanými službami, obdivovali jsme výrobky klientů. Některé výrobky jsme mohli i ochutnat… koláčky byly naprosto úžasné!


Obrázky