Den otevřených dveří

Publikováno 09.11.2017 11:53 Odbočka Přerov


Dne: 09.11.2017 09:00
Kde: SONS Přerov, Čechova 2

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek,
Oblastní odbočka Přerov a TyfloCentrum, o. p. s. Olomouc, regionální středisko Přerov

pořádají u příležitosti Dne nevidomých

ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9:00 – 17:00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme širokou veřejnost, žáky, studenty a pedagogy škol, a obzvláště Vás, kdo špatně vidíte a nevíte si občas rady, jak řešit některé situace.

Prohlédnete si naše prostory a seznámíte se s nabídkou našich poradenských služeb, aktivit a programů pro osoby se zrakovým postižením.

Předvedeme Vám speciální pomůcky pro zrakově postižené. Například mluvicí váhu, teploměr, rozlišovač barev, mobilní telefon, počítač s hlasovým výstupem a zvětšovacím programem, elektronické lupy aj.

Můžete se seznámit s bodovým písmem, hmatovými obrázky i mapami.

Také si budete moci vystřelit ze zvukem naváděné laserové pistole, upravené pro nevidomé.

Těšíme se na Vás!

SONS ČR, z. s., a TyfloCentrum, o. p. s.
Čechova 2, Přerov
telefon: 581 735 187; 775 438 152
Prosíme školy, aby se v případě zájmu předem objednaly.


Obrázky