Den otevřených dveří

Publikováno 28.11.2016 14:08 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

Den otevřených dveří v naší klubovně se uskutečnil v pátek 11. 11. 2016. Navštívilo nás celkem šest tříd ze ZŠ Sever a ZŠ Dr. M. Tyrše. Klubovnou a připravovanými činnostmi prošlo sto sedm žáků a šest učitelek. Na stanovištích byly připraveny ukázky pomůcek, počítač a mobil s hlasovým výstupem, psaní na pichtově psacím stroji, práce vodicího psa, chůze s bílou holí, zvuková střelba, showdown a především seznámení s desaterem a beseda o životě nevidomých. Celý den se návštěvníkům věnovalo sedm statečných, kterým patří za osvětu velký dík. U vchodu vítala všechny příchozí předsedkyně paní Jana Řehořková s vysvětlením používání VPN2 a ukázkou chůze s bílou holí. Stolní hry předvedl pan Jindřich Řehořek. Čtení a psaní bodového písma a práci vodicího psa ukázala paní Zuzana Duchoňová. S desaterem a s pomůckami ulehčující práci nevidomých seznámila přítomné Mgr. Ludmila Chalupová. A sportovní aktivity si mohli všichni vyzkoušet u zvukové střelby s panem Janem Lindauerem a u showdownu s panem Františkem Duchoněm.

Přítomní měli mnoho otázek, které souvisely se životem nevidomých. Po našem setkání už budou umět pomoci a předat informaci o našem spolku lidem, kteří mají zrakové problémy. Jednou návštěvou v klubovně to ale nekončí. Mnozí nás ještě chtějí navštívit na jaře.


Obrázky