Den nevidomých u nás trochu jinak

Publikováno 13.11.2019 10:49 Odbočka Kyjov


Obrázek

13. listopadu  - Mezinárodní den nevidomých, je věnován na památku výročí úmrtí zakladatele první skoly pro nevidomé Valentina Haüy.

Ve většině odboček se v tento den koná Den otevřených dveří a propaguje se jejich činnost. V Kyjově tomu letos trochu jinak. Sice se po celý den dveře netrhly - dopoledne probíhal Trénink paměti, odpoledne Výtvarná dílna, ale přece jenom byl tento sváteční den poněkud výjimečný!

V zasedací místnosti kyjovské radnice totiž probíhala informační setkání k tématu zaměstnávání znevýhodněných osob. Byla to schůzka se zájemci o nabízenou pracovní činnost, dále se zájemci o práci asistenta, který by byl styčnou osobou mezi zaměstnavatelem a pracovníkem a s realizátorem celé akce, tedy potencionálním zaměstnavatelem, zástupcem sociální firmy, která má v Kyjově vytvářet nová pracovní místa v chráněném pracovišti. Vše se konala pod záštitou města, pracovnicí Komunitního plánování. Zasedačka byla plná, byly zastoupeny skoro všechny organizace sdružující zdravotně postižené a nechyběli jsme ani, tedy zájemci o nabízené zaměstnání z řad nevidomých.

Podařilo se nám zajistit i asistentku pro naši skupinu, tak nezbývá jen držet pěsti pro štěstí, aby těm, kteří chtějí práci a první krok už udělali vše vyšlo, a našli uplatnění na trhu práce.

 


Obrázky